Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Захоплююче лозоплетіння 2018

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

науково-методичною радою Комунального вищого начального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Протокол  № 4 від 17.11.2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

 

 

07.03.2018 р.  № 61

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

«Захоплююче лозоплетіння»

2 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон - 2018

 

Обговорено:

на засіданні педагогічної ради

КЗ «Центр еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» ХОР

(протокол № 3 від 29.08.2017 року)

 

 

Обговорено:

на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

(Протокол  № 1 від 11.09.2017 року)

Схвелено:

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

 (Протокол  № 4 від 17.11.2017 року)

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Назаренко Любов Миколаївна – доктор філософії, доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;

 

Мринський Іван Миколайович – декан агрономічного факультету Комунального вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мудрак Т.О. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Захоплююче лозоплетіння». – Херсон, 2018. – 15 с. 

 

 

 

 

Автор:

Мудрак Т.О., завідувач методичним відділом, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Назаренко Любов Миколаївна – доктор філософії, доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;

 

Мринський Іван Миколайович – декан агрономічного факультету Комунального вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка «Захоплююче лозоплетіння» створена на основі програми гуртка «Захоплююче лозоплетіння», розробленої Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та рекомендованої Міністерством освіти і науки України у 2001 році для гуртків еколого-натуралістичного напряму.

Актуальність програми.

Уплив народного мистецтва на людину слід розглядати у зв’язку з його багатофункціональним призначенням: ужитковим, святковим, естетичним. Плетіння з лози – це одне з найдавніших ремесел. Воно виникло набагато раніше інших ремесел таких як гончарство, ткацтво. Плетені вироби є дуже цінними як в ужитковому так і в естетичному плані. Сьогодні мистецтво плетіння з природних матеріалів набуває більшої актуальності та популярності.  Тож, для збереження традицій нашого народу необхідно створити умови для ознайомлення дітей з цим видом мистецтва.

Звернення до традиційних мистецьких форм, до народних ремесел важливе для становлення сучасної системи освіти в Україні передусім тому, що тут найбільш чітко виявляється зв'язок поколінь, формується дух національної самосвідомості. «Людина, яка в дитинстві навчилась втілювати свої духовні сили в матеріальні результати праці, стає чутливою до громадських інтересів. Створюючи в праці матеріальні і духовні цінності, вона створює і саму себе» (В.О. Сухомлинський).

Мета: створення і забезпечення умов для розвитку творчих здібностей дітей засобами лозоплетіння.

Завдання навчальної програми:

- ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями мистецтва лозоплетіння;

- навчити володінню техніками лозоплетіння, плетіння з природних матеріалів;

- виховати дбайливе ставлення, та пошану до народних традицій;

- виховати культуру праці; розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи; розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

- прищепити любов до природи, рідного краю, невмирущого таланту українського народу, а також активізувати пошукову і пізнавальну діяльність учнів з історії народних ремесел шляхом вивчення фольклору, звичаїв, традицій, секретів народної майстерності;

- сприяти професійному самовизначенню особистості.

         Заняття гуртка дають можливість пізнати красу та цінність народного мистецтва, багатогранну різноманітність нетрадиційних виробів ужиткового призначення, прищепити любов до природи, рідного краю, невмирущого таланту українського народу, а також активізувати пошукову і пізнавальну діяльність учнів з історії народних ремесел, створити умови для вивчення фольклору, звичаїв, традицій, секретів народної майстерності.

         Гурток «Захоплююче лозоплетіння» покликаний стати справжньою школою народної майстерності – острівцем духовного відродження особистості.

         Програма розрахована на 2 роки навчання для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Перший рік навчання початковий рівень  – 144 години на рік / 4 години на тиждень. Другий рік навчання основний рівень – 216 годин на рік /6 годин на тиждень.


 

Перший рік навчання

 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

No

 

Назва розділу

 

Кількість годин

теоре-тичні

практи-чні

усього

 

 

Вступне заняття

2

-

2

1.

З історії лозоплетіння: «Де срібліє вербиця»

4

2

6

2.

Агротехніка верболозу як сировини для роботи

2

2

4

3.

Екологічна культура особистості. Охорона довкілля та раціональне природокористування.

2

2

4

4.

«Мова рідна, слово рідне». Народні пісні та вірші про вербу

2

2

4

5.

Символіка України. Народні свята та звичаї

2

2

4

6.

Етикет юнака і дівчини

2

2

4

7.

Технологія заготівлі та обробки матеріалів для плетення. Особливості їх зберігання та використання

4

14

18

8.

Види плетіння

4

10

14

9.

Виготовлення площинних плетених виробів

10

44

54

10.

Плетення виробів утилітарного призначення

4

16

20

11.

Обмін досвідом між гуртківцями

2

4

6

 

Підсумок. Узагальнення

2

2

4

РАЗОМ

38

106

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення гуртківців з планом роботи гуртка. Мета та завдання гуртка, очікувані духовні та матеріальні результати роботи. Значення посильної творчої праці в розвитку особистісних рис учнів. Інструменти. Правила техніки безпеки.

 

Розділ 1. З історії лозоплетіння: «Де срібліє вербиця…» (6 год.)

Теоретична частина. Виникнення народного мистецтва художнього плетення з лози. Види плетених виробів. Назви виробів та їх деталей. 

Верба – одна з найбільш поширених деревних рослин. Цілющі властивості верби. Народні звичаї, обряди, пов’язані з вербою. Вербна неділя. Народні легенди, перекази, казки. Верба – символ повноти життя, довголіття. Верба і калина – улюблені дерева Кобзаря. Верба у творчості поетів і письменників.

Практична частина. Ознайомлення із зразками вербових прутів, їх характерними особливостями. Екскурсія в природу.

Розділ 2. Агротехніка верболозу як сировини для роботи (4 год.)

Теоретична частина. Вирощування насаджень верболозу та догляд за ними. Експлуатація насаджень. Прийоми, що впливають на ріст дерев і якість сировини.

Практична частина.

 1. Визначення місць, придатних для вирощування верболозу.
 2. Підготовка ділянки.

 

Розділ 3. Екологічна культура особистості. Охорона довкілля та раціональне природокористування (4 год.)

Теоретична частина. Біологічні та психологічні передумови виживання в існуючому навколишньому середовищі. Оптимізація використання природних багатств. Природоохоронна діяльність.

Практична частина.

 1. Розчищення ареалів верболозу в природі.
 2. Проведення робіт з благоустрою території навколо школи, позашкільного закладу, житлових будинків.

 

Розділ 4.«Мова рідна, слово рідне». Народні пісні та вірші про вербу (4 год.)

Теоретична частина. Значення української мови як державної. Вивчення прислів’їв і приказок про народні ремесла, про вербу. Пісні і вірші про вербу.

Практична частина. Виготовлення сувенірної роботи «Тин» методом рядкового плетення одним прутом з використанням різного природного матеріалу.

 

 

 

Розділ 5. Символіка України. Народні свята та звичаї (4 год.)

Теоретична частина. Національні символи України – герб, прапор, гімн. Народні свята – Різдво, Водохреща (Йордань), Масляна, Вербна неділя, Великдень, Зелена неділя, Івана Купала, Спас, Покрова. Народні звичаї та обряди – колядування, щедрування, «проганяння куті», спалювання опудала зими, обливання на Чистий четвер, завивання вінків, вечорниці.

Практична частина. Виготовлення ляльки з природних матеріалів (соломи, рогозу, вербової кори).

 

Розділ 6. Етикет юнака і дівчини (4 год.)

Теоретична частина. З народної моралі. Риси характеру юнаків і дівчат.  Духовна краса, честь, ніжність, гордість, почуття власної гідності, мужність. Взаємини юнака з дівчиною. Порядність, стриманість, елегантність, охайність.

Практична частина. Культпоходи в краєзнавчий музей, виставковий зал, театр.

 

Розділ 7. Технологія заготівлі та обробки матеріалів для плетення. Особливості їх зберігання та використання (18 год.)

Теоретична частина. Термін заготівлі матеріалів для лозоплетіння. Особливості заготівлі та зберігання інших природних матеріалів для плетіння – рогозу, соломи, хмелю. Прийоми і способи заготівлі, сортування та очищення вербових прутів від кори. Способи теплової обробки прутів.

Практична частина.

 1. Заготівля вербових прутів.
 2. Плетення круглого денця з неочищеної лози.

Розділ 8. Види плетіння (14 год.)

Теоретична частина. Демонстрація технік плетіння на різних етапах готовності. Секрети майстерності. Професійна термінологія.

Практична частина.

1. Тренувальні вправи з вивчення технік плетіння – рядкове плетіння одним прутом, мотузка в два прути, мотузка в три прути, мотузка в чотири прути, загинання, бордюри.  

2. Нарощування прутів, виготовлення стрічки.

 

Розділ 9. Виготовлення площинних плетених виробів (54 год.)

Практична частина.

 1. Плетіння флористичних композицій: «Ромашка», «Лілія», «Мальва», «Каштан», «Сонях», «Пуп’янок».
 2. Плетіння зооморфних композицій: «Павук», «Черепаха», «Кіт», «Порося», «Коник», «Птах», «Бабка», «Метелик», «Рак», «Сова», «Сорока», «Курка», «Півень», «Курча», «Ведмідь», «Чебурашка», «Риба».
 3. Плетіння декорації «Дачний краєвид».
 4. Плетіння антропоморфних виробів.
 5. Виготовлення композиції «Техніка».

 

Розділ 10. Плетення виробів утилітарного призначення (20 год.)

Теоретична частина. Плетення виробів утилітарного призначення з неочищеного прута і стрічки та частковим використанням очищеного прута.

Практична частина.

 1. Виготовлення кошика для рукоділля.
 2. Плетіння господарського кошика.

 

Розділ 11. Обмін досвідом між гуртківцями (6 год.)

Теоретична частина. Формування в учнів бажання поділитися творчим досвідом, продемонструвати власні досягнення, як необхідну передумову набуття і вдосконалення практичних умінь та трудових навичок. Вироблення здатності до виявлення в роботах (власних та товаришів) певних недоліків або браку, до аналізу причин, що привели до невдач. Створення в гуртку атмосфери сприятливої для творчої самореалізації кожного учня, досягнення високих результатів.

 Практична частина.

1. Демонстрація учнями раціональних способів організації роботи з матеріалами та інструментами, ефективних прийомів творчої діяльності.

2.  Виконання схем, малюнків, композицій.

3. Обговорення творів.

 

 

Підсумок. Узагальнення (4 год.)

Організація виставки кращих робіт гуртківців, обговорення та аналіз. «Майстер з лозоплетіння» як перспективна професія. Завдання та рекомендації на літні канікули.

 

 

Другий рік навчання

 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

No

 

Назва розділу

 

Кількість годин

теоре-тичні

практи-чні

усього

 

 

Вступ

3

-

3

1.

Народне мистецтво – невід’ємна складова частина матеріальної, духовної, художньої культури

3

6

9

2.

Принципи композиційного рішення. Композиційні засоби

3

3

6

3.

Створення колекційної ділянки верболозу

-

9

9

4.

Заготівля матеріалу для плетіння

9

54

63

5.

Техніки плетіння

3

9

12

6.

Плетіння традиційних народних виробів

18

33

51

7.

Українське народне житло

6

18

24

8.

Здоров'я людини

3

3

6

9.

Мала Батьківщина

6

12

18

10.

Особливості виробів підвищеної складності. Плетіння ажурного виробу

3

9

12

 

Підсумок

3

-

3

РАЗОМ

60

156

216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (3 год.)

Повторення матеріалу, засвоєного під час першого року навчання. План роботи гуртка на другий рік навчання. Демонстрація робіт, виконаних влітку. Організаційні питання. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця.

 

Розділ 1.Народне мистецтво — невід'ємна складова частина матеріальної і духовної культури народу (6 год.)

Теоретична частина. Художня творчість — історична основа. Види художньої творчості. Естетичні почуття людини. Народне і професійне мистецтво. Поетична творчість. Народна музика. Народний танець. Народний театр. Народна архітектура. Декоративне мистецтво, його види: декоративно-

прикладне, монументальне, оформлювальне, театрально-декоративне. Народне декоративно-прикладне мистецтво. Домашнє художнє ремесло й організовані художні промисли. Художня традиція. Професійне декоративне мистецтво. Самодіяльна художня творчість.

Практична частина. Виготовлення групових робіт (на базі відомих з

першого року навчання технік плетіння): «Пасіка», «Хата з журавлем», «Млин».

 

 

Розділ 2. Принципи композиційного рішення. Композиційні засоби (6 год.)

Теоретична частина. Рівновага. Верх і низ. «Золотий переріз». Обриси. Простота. Виразність. Композиційні засоби вираження. Компонування. Лінії.

Ритм. Симетрія. Асиметрія. Контраст. Нюанс.

Практична частина.

 1. Виконання малюнків з даної теми.
 2. Креслярські роботи: ділення відрізка на різні частини, ділення кола на 2, 3, 4, 5, 6 і т. ін. 21 частину.

 

Розділ 3. Створення колекційної ділянки верболозу (9 год.)

Теоретична частина. Видовий склад верб, які вирощуються на Херсонщині.

Практична частина.

1. Вибір ділянки.

2. Підготовка ґрунту і живців.

3. Висаджування рослин і догляд за ними.

 

Розділ 4. Заготівля матеріалу для плетіння (63 год.)

Теоретична частина. Терміни заготівлі матеріалу для плетення. Техніка безпеки при заготівлі матеріалу для плетіння Зберігання, заготовленого матеріалу.

Практична частина.

1. Очищення прутів від кори.

2. Виготовлення стрічки з очищеного прута.

 

Розділ 5. Техніки плетіння (12 год.)

Теоретична частина. Особливості техніки плетіння лозою.

Практична частина.

1. Пошарове плетіння.

2. Плетіння у шаховому порядку.

3. Плетіння косичок.

4. Різновиди бордюрів.

5. Плетіння овального денця.

6. Виготовлення круглих і овальних обручів з очищеного прута.

 

Розділ 6. Плетіння традиційних народних виробів (51 год.)

Теоретична частина. Вироби з лози в побуті українського народу.

Практична частина.

Плетіння виробів: «Білоруський кошик», «Колиска», «Дитяче брязкальце», «Шумівка», «Підставка - для посуду», «Цукерниця», «Кругла таця», «Овальна таця», «Кошик для ягід», «Кошик Великодній».

 

Розділ 7. Українське народне житло (24 год.)

Теоретична частина.

Житло – один з основних компонентів побутової культури народу. Родинне вогнище. Батько. Мати. Рід. Родина. Родичі. Хатні обереги. Родовід. Дерево роду. Господарські споруди традиційної української садиби (криниця, журавель, комора, льох, клуня та ін.). Народна архітектура.

Практична частина.

Виготовлення сувенірних виробів: «Журавель», «Млин», «Хата».

 

Розділ 8. Здоров'я людини (6 год.)

Теоретична частина. Здоровий спосіб життя. Оздоровчі системи: ходіння босоніж, обливання водою, фізичні вправи. Сили природи: свіже повітря, чиста вода, сонячне проміння. Прислів'я і приказки про здоров'я. Режим харчування. Національні традиції в харчуванні. Улюблені страви.

Практична частина.

Надання першої медичної допомоги при виробничих травмах.

 

Розділ 9. Мала Батьківщина (18 год.)

Теоретична частина. Рідне місто (село, район). Походження і назва села (міста), району, основні історичні віхи. Споруди. Пам'ятники. Назви вулиць. Видатні люди міста (села, району). Музеї. Картинні галереї. Мистецтво та кольори моєї вулиці. Краєзнавча робота.

Практична частина.

Створення світлиці. Екскурсія на художню виставку.

 

Розділ 10. Особливості виготовлення виробів підвищеної складності. Плетіння ажурного виробу (12 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з секретами майстерності і плетіння виробів підвищеної складності. Вивчення творчого шляху народних майстрів, творчої спадщини народу.

Практична частина.

Виготовлення виробів підвищеної складності з використанням ажурного плетіння: «Хлібниця», «Ваза для фруктів».

 

Підсумки (3 год.)

Підведення підсумків за навчальний рік. Організація виставки робіт гуртківців. Участь у районних, обласних, республіканських виставках. Вручення переможцям конкурсів призів, дипломів у присутності батьків, педагогів і майстрів народної творчості. Перспективи професії «Майстер з лозоплетіння».

 

ПРОГНОЗОВАНИЙРЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати:

- історію лозоплетіння;

- видові назви верби, що застосовується в лозоплетінні, та інші види природного матеріалу;

- агротехніку верби;

- технологію заготівлі, обробки, зберігання та використання верби як сировини для плетіння;

- професійну термінологію, секрети майстерності;

- види плетіння;

- основи композиції, поєднання кольорів;

- лікувальні властивості верби;

- вплив господарської діяльності людини та промислових підприємств на

довкілля, заходи щодо його зменшення;

- згубний вплив паління, алкоголю, наркотиків на людський організм;

- матеріальну, духовну, художню культуру українського народу;

- історію малої Батьківщини, свій родовід, народний побут;

- усвідомлювати красу творчої праці і активного відпочинку; необхідність

ведення здорового способу життя.

 

Вихованці мають вміти:

- вирощувати, заготовляти, обробляти, зберігати, фарбувати вербові прути;

- виготовляти стрічку з вербових прутів;

- розрізняти основні види верби;

- складати технологічну картку виготовлення виробів;

- організовувати робоче місце;

- користуватися різальними та колючими інструментами;

- виготовляти нескладні пристрої для лозоплетіння;

- відчувати матеріал, з яким працюють;

- власноруч виготовляти декоративно-вжиткові та сувенірні вироби з вербових прутів та інших природних матеріалів (хмелю, ситнягу, рогозу, житньої соломи, кукурудзяного листя, тощо);

- виготовляти та користуватися природними та штучними барвниками.

 

Вихованці мають набути досвід:

- технології заготівлі, обробки, зберігання та використання верби як сировини для плетіння;

- проводити екскурсію на виставку виробів з лозоплетіння, демонструвати практичні навички виготовлення таких виробів;

- дотримуватися правил техніки безпеки;

- знання професійної термінології, секретів майстерності;

- відновлення природних ареалів лози, боротьби з ерозією ґрунтів;

- виконання рекультивації ділянки верболозу.

 

Вихованці повинні засвоїти такі терміни (поняття):

Бордюри - загинання за окружністю чи кутом верхньої частини виробу.

Види суцільного плетіння – просте, пошарове, квадратне, плетіння мотузкою, плетіння у шаховому порядку, ажурне плетіння.

Загинання – конструктивний елемент, який закінчує плетіння бортів кошиків та фіксує форму виробу.

Каркас – не обплетений виріб із скріплених товстих формоутворювальних прутів.

Колунок – інструмент для розщеплення вербових прутів на декілька

секторів.

Лоза – довгий прут (стебло) верболозу.

Лозоплетіння – один із прадавніх видів народного мистецтва.

Пружкова косичка – завершальний конструктивний елемент виробу з кінців стояків.

Рядок –  плетена лінія з будь-якого матеріалу.

Стискач –  інструмент для зняття кори з вербових прутів.

Стояки – вертикально поставлені прути, за якими виконують плетіння.

Технологічна картка –  запис послідовності виконання технічних операцій.

Тренажер – пристрій для відпрацювання технік плетіння та виготовлення виробів різних форм.

Шаблони, форми –  оснащення для виготовлення виробів складної конфігурації.

Шмол – інструмент для стругання стрічки з вербових прутів по ширині.

Шоф –  інструмент для виготовлення стрічки з вербових прутів.

 

 

Критерії результатів навчання:

 • швидкість (міцність) засвоювання знань та вмінь;
 • інформованість в обсязі теоретичного розділу програми;
 • якість роботи, точність, охайність, завершеність, працелюбність;
 • стійкий інтерес до отримання кінцевого результату;
 • вміння працювати за ескізами, малюнками;
 • виявлення почуття міри, художнього смаку;
 • захопленість роботою;
 • бажання самовдосконалюватися;
 • вміння вкладатися в термін виконання.

 

Матеріально-технічна база гуртка

Приміщення для гурткових занять має бути просторим, добре освітленим, з вентиляцією, водопроводом, каналізацією. Для зберігання лози, інструментів, дидактичного матеріалу необхідне підсобне приміщення. Майстерню бажано оформити роботами гуртківців, технологічними картками виробів, схемами, малюнками, фотографіями з виставок.

Матеріал для плетіння: вербові прути, пагони хмелю, листя рогозу, житня солома, або інший природний матеріал.

Індивідуальний інструмент учня: бокорізи, ніж «косячок», шило діаметром 3 мм, викрутка 0,5 мм, стискач, колунки, секатор.

Матеріалом для плетіння та індивідуальним інструментом кожен учень забезпечує себе самостійно.

Програмою передбачається наступний обсяг матеріалу на кожного учня:

перший рік навчання–  вербові прути довжиною приблизно 30 см - 500 шт.,

довжиною близько 60 см - 300 шт., довжиною 150 см - 100 шт., стрічка - 200 м;

другий рік навчання–  вербові прути довжиною приблизно 30 см - 800 шт., довжиною близько 60 см - 1200 шт., довжиною 150 см - 500 шт., стрічка - 300 м.

Для колективної роботи в майстерні потрібно мати: дриль ручний або електричний, шоф, шмол, стискач, колунки, бокорізи, киянку (дерев'яний молоток), столярну ножівку (для дерева), молоток, сокиру, круглогубці, плоскогубці, лещата, лобзик ручний або електричний, мідний дріт, клей ПВА, фартухи, рукавиці, секатори, шила, викрутки, набір шаблонів і форм для лозоплетіння, целофанові мішки, ножі «косячок», відро, виварку, пластмасову місткість для води, аптечку швидкої допомоги.

 

 

Список рекомендованої літератури:

 

 1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво/ Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів : Світ, 1992. – 106 с.

2. Бескодаров А. А. Художественное плетение изивового прута  / А. Бескодаров. – М. : Лесная пром-сть, 1985. – 98 с.

3. Данилюк А. Г. Українська хата /А. Г. Данилюк. –  К. : Наукова думка, 1991. – 145 с.

4. Етнографія України / За ред. С А. Макарчука. –  Львів : Світ, 1994. – 247 с.

5. Козлов В. М. Плетение из ивового прута / В. Козлов. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 145 с.

6. Кяишенко В. В. Психологические тесты таланта /В. Кяишенко. –  Харьков :

Фолио; СПб. : Кристалл, 1996. – 143 с.

7. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. Лозко. — К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 235 с.

8. Найден О. С. Українська народна іграшка /О. Найден. – К. : Артек, 1999. –

154с.

9. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество / В. Самойлович. – К. : Будівельник, 1997. – 257 с.

10. Скуратівський В. Т. Святвечір / В. Скуратівський. – К. : Перлина, 1994. –

154 с.

11. Сшеченко А. Ф. Изготовление плетених изделий /А Сшеченко. — К. : Урожай, 1995. – 246 с.

12. Сшеченко А. Ф. Плетиво із соломи та рогозу / А . Сшеченко. — К. : Урожай, 1994. – 148 с.

13. Українська минувшина: Довідник. — К. : Либідь, 1994. – 137 с.

14. Щербаківський В. М. Українське мистецтво / В. Щербаківський. — К. : Либідь, 1995. – 237 с.