Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Любування природою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


СХВАЛЕНО:
науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Протокол № 5 від 20.12. 2019 року           
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

__________________________ №

 

Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
«Любування природою»

1 рік навчання

 

 


м. Херсон - 2019


Обговорено:
на засіданні педагогічної ради КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ХОР
(протокол №4 від 19.11. 2019 року)


Обговорено:
на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол №        від                    
 

Схвалено:
науково-методичною радою
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол № 5 від 20.12. 2019 року )          

 

Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Хандусь А.В.– керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

Коротка Т.О.. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Любування природою». – Херсон, 2019. - 15 с.

 

Автор:

Коротка Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 


Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Хандусь А.В.– керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Природа – це один з факторів, що впливають на розвиток і формування естетичних почуттів, невичерпне джерело естетичних вражень і емоційного впливу на людину.
Любов до рідної природи виховується з раннього віку. У цей період потрібно прищеплювати дітям любов до краси, гармонії, єдності. Дитині треба показати, що в світі є не лише потрібне, корисне, але й красиве.
Адже саме природа є носієм і джерелом естетичних цінностей: кольору, ритму, гармонії, пропорції.
Естетичні почуття дитини, викликані природою, як зазначав
В. Сухомлинський, тісно пов’язані з моральними почуттями.
Уміння відчувати красу природи і бажання її захищати – важливі якості сучасної екологічно грамотної людини.
Зміст даної програми обумовлений необхідністю звернення дітей до духовного єднання з природою, умінню не просто дивитися, а вдивлятися, не просто слухати, але й дослуховуватись і почути.
Технології таких занять розраховані на отримання дітьми емоційно-образної інформації про природу, підносять дитяче сприймання на належний емоційно-образний рівень.
Новизна програми полягає в тому, щоб організувати нестандартні заняття, екскурсії, на яких всі діти, – з різною підготовкою, могли б реалізувати свої сили, виконуючи різні завдання та практичні роботи, що не пов'язані з навчальним матеріалом у школі.
Дітям надається можливість побувати в ролі художника, дизайнера, автора власних казок та оповідань, екскурсовода, взяти участь у виставках, проектах.
Завдяки даній методиці розвивається внутрішній світ дитини, пізнавальна і творча активність, створюються умови для самоствердження і становлення особистості.
Навчальна програма реалізується у гуртку «Любування природою» еколого-натуралістичного напряму, розрахована на учнів молодшого шкільного віку.
Кількісний склад учнів – 10-12 чоловік.
Програма, що пропонується, побудована на основі «Навчальної програми (з розробками занять) з позашкільної освіти та позакласної роботи еколого-натуралістичного напряму «Любування природою», затверджена Національним еколого-натуралістичним Центром учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України 08 серпня 2019 року, м. Київ.
Програма розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
Головна мета програми – виховання у дитини здатності насолоджуватися довкіллям, яке її оточує. 
Завдання програми:
- допомогти вихованцю побачити світ з нової, несподіваної сторони, по-іншому поглянути на звичні життєві аспекти;   
- розвинути творчі здібності до усних і письмових творів про природу на основі власних спостережень, а також читання художньої літератури.
- розкрити потенціал до пізнавальної активності, творчих можливостей через
сприйняття навколишнього світу.

Програма побудована на принципах:
- розвивального навчання, що передбачає формування у дітей уміння самостійно мислити, аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, класифікувати;
- діяльнісного підходу, при якому дитина стає активним суб'єктом діяльності;
- психологічної свободи, атмосфери тепла і довіри, що надають можливість
кожному вихованцеві, затвердитись в пошуку нових ідей і нових знань.
Умови реалізації програми:
1. Психологічна готовність педагога, який забезпечує дітям можливість нового «відкриття» і захоплення. 
2. Наявність устаткування для здійснення завдань програми (художня література, репродукції художників з циклу «Природа», музичний супровід, аудіо- та відеоматеріали, фотографії, слайди тощо). 
3. Наявність матеріалів і інструментів для художньо-практичної та природоохоронної діяльності.
Основними методами роботи є індивідуальні і спільні спостереження,  обмін враженнями і художня діяльність. Заняття курсу чергуються з екскурсіями в природу, передбачають демонстрацію репродукцій художників, фотографій, слайдів, аудіо- та відеоматеріалів, використання музичного супроводу. 
Для створення необхідного позитивно-емоційного настрою під час практичної творчої роботи дітей можуть бути використані музичні твори композиторів А. Вівальді, П.І. Чайковського «Пори року», музичні інтерпретації віршів Т.Г. Шевченка «Сонце заходить», Ю. Іщенка «Літній дощ», В. Кікти «Вечір іде» та «Відлітають журавлі» та інші.
Використовуються літературні твори українських класиків про рідну природу, прослуховування українських народних пісень в яких оспівується краса української природи, тощо.
Чіткого поділу на теоретичні та практичні години немає. Це – комбіновані заняття, кожне з яких триває 2 години і складається, в основному, з п′яти частин:
Перша: «Сприйняття» (розгляд, спостереження, милування природними об'єктами, насолодження співом птахів, зачаровування кружлянням у повітрі осінніх листочків та отримання від цього позитивних емоцій): тривалість – 45 хв.
Друга: «Спілкування» (обмін відчуттями та враженнями від побаченого та відчутого), 15 хв..
Третя: «Створювальна» (художньо-мистецька діяльність по створенню образів, які справили на дитину найбільш сильне враження), 35 хв..
Четверта: «Динамічна пауза» (веселі рухливі екологічні ігри, вікторини, конкурси та змагання) (Додаток ), також це можуть бути веселі фізкультхвилинки, рухливі вправи під музику з імітацією вітерцю, звірят, птахів, листя дерев, 20 хв..
П′ята: підбиття підсумку успіхів кожного вихованця (що особливо
удалося і що доопрацювати), 5 хв..
Дана програма – орієнтовна. Педагог може, за власним бажанням, вносити зміни щодо структури та змісту програми, скорочувати чи доповнювати її власними напрацюваннями. У кожного вчителя свій стиль, свій почерк та підхід щодо проведення заняття, гри чи заходу. І кожен має власний та особливий метод зацікавлення вихованців. Це можна реалізувати через науковий матеріал підручника, інтернет-ресурси чи інші джерела. Педагог на власний розсуд може доповнити її цікавими прикладами з художньої літератури, використовуючи легенди, міфи, оповідання, вірші та пісні про природу, рідну місцевість та Україну.
Для гармонійного виховання дітей доцільно використовувати елементи усної народної творчості. Через казки, пісні, приказки можна глибше пізнати явища природи, розкрити значення біологічних об'єктів, підвищити інтерес вихованців до історії рідного краю, славетних сторінок історії України.
Програма початкового рівня, одного року навчання, 2 години на тиждень, 72 години на навчальний рік.
Програма вміщує додаток «Розробки ігор для окремих осіб або груп дітей».
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З КОРОТКИМ ЗМІСТОМ ПРОГРАМИ
Розділ, тема Кількість годин
ВСТУП. Краса природи і мої почуття. Що можна дізнатись, спостерігаючи за природою.
2
РОЗДІЛ І. НА ГОСТИНИ ДО ЩЕДРОЇ ОСЕНІ 22
Милування калиною (екскурсія, спостереження).
2
Карнавал осінніх квітів (екскурсія, спостереження).
2
Інсценізації за мотивами українських казок, легенд про природу («Ходить гарбуз по городу», «Чапля, черепаха та рак», «Сонце, вітер та мороз» тощо)
2
Осінні дарунки (виготовлення поробок з фруктів та овочів).
2
Палітра осені. Рукотворна краса ландшафтного дизайну: клумби, алеї тощо (екскурсія, спостереження).
2
Танок осіннього листя. «Краса осіннього пейзажу» (виготовлення аплікації з засушеного листя дерев).
2
Дарунки осені (виготовлення поробок з каштанів та жолудів).
2
Трудова справа «Шкілка» (закладка шкілки дуба, каштана, горіха).
2
«Осінній бал» (конкурс малюнків).
2
Краса явищ природи. Прощальна пісня осені (перегляд відео-сюжетів, прослуховування класичної музики).
2
Свято осені (розважальна програма з літературно-музичними композиціями).
2
РОЗДІЛ ІІ. АПЛОДУЄМО ЗИМІ-СКУЛЬПТОРУ 22
Якого кольору зима? (екскурсія, спостереження).
2
Сніжинки-балеринки (спостереження, творча праця). 2
«Букет замість ялинки» (природоохоронна акція по збереженню хвойних лісів, творча праця зі створення квіткових композицій). 2
«Незабаром Новий рік» (конкурс віршів, пісень про зиму).
2
Кришталевий дзвін зими (прослуховування музичних творів про зиму, малювання).
2
Запахи зими (прогулянка, спостереження, ігри «Коктейль пахощів», «Знайди свою пару» тощо).
2
Наші найменші брати взимку (перегляд слайдів, конкурс творів про тварин).
2
Трудова справа «На допомогу зимуючим птахам» (виготовлення, вивішування нескладних годівничок, підгодівля птахів).
2
Краса неживої природи (перегляд слайдів, малювання).
2
Музика зимового парку (екскурсія, спостереження).
2
Краса зимових явищ природи (прогулянка-спостереження, конкурс малюнків)
2
РОЗДІЛ ІІІ ВКЛОНІМОСЯ ВЕСНІ-КРАСНІ, ЗУСТРІЧАЄМО ЛІТО 24
Фестиваль весняних кольорів. (екскурсія, спостереження, малювання)
2
Весняна симфонія. (екскурсія, спостереження, прослуховування музичних творів)
2
Чим пахне весна? (екскурсія, спостереження).
2
Трудова справа «Краса рукотворна» (висаджування дерев зі шкілки).
2
Краса і ніжність весняних квітів (екскурсія, спостереження, читання віршів та прози про первоцвіти). 2
Трудова справа «Наш квітничок» (висаджування насіння однолітніх квітково-декоративних рослин).
2
Свято весняних квітів.
2
Краса тварин. (перегляд слайдів, відеофільмів, конкурс творів «Мій вірний і пухнатий друг»)
2
Весняні сюрпризи (Виготовлення поробок «Тварини та їх дитинчата»).
2
Вслухайся в «музику» природи (екскурсія, спостереження, прослуховування класичних творів).
2
Краса оновленої природи. Явища природи влітку. (конкурс малюнків «Чудо-веселка».
2
Літня голубінь (екскурсія, спостереження).
2
ІV. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ. Я – частинка природи.
2

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дану програму можна вважати підготовчою, базовою. З одного боку, вона позбавляє дитину будь-яких комплексів, з іншого - підтримує її вільний і природний стан радості і довіри до життя, відчуття захоплення і трепетливе відношення до краси природи.
Розвиток великодушного ставлення до неї, в даному випадку, будуть обумовлені сенсомоторною системою (системою органів чуття), зоровими, мовними, слуховими аналізаторами.
Окрім цього, милування природою і розгляд її зблизька сприятимуть розвитку асоціативного мислення дітей, допоможуть їм образно сприймати те, що розглядається і надалі занурюватися (переноситися) в побачений світ образів, відчувати їх живий початок.
Навчання за даною програмою розвиває у дітей прихильність до естетичного сприйняття довкілля, виховує любов до природи, бажання розглядати її красу та милуватись нею, помічати деталі, радіти незвичайному.
Органічний зв'язок спостереження і милування природою, образотворче мистецтво, слухання  музики, українських пісень і поезії несуть  в собі художньо-естетичне виховання молодшого покоління.
У результаті навчання за даною програмою вихованці
* Навчаться спостерігати за об'єктами довкілля, ділитися враженнями, відчуттями від побаченого. Відображати побачене через творче творення (малюнок, аплікацію, ліплення, твори та перекази, творчі проекти).
Долучатись до природи, відчути її красу, силу або співпереживати разом з нею її беззахисність.
* Почнуть будувати гуманні взаємини з природою. Розвинуть увагу,
пам'ять, мислення, просторову уяву; творчі здібності, фантазію і художній смак.
* Опанують додаткові знання з області біології, літератури, музики,
живопису. 
* Набудуть навичок культурного, етичного, художньо-естетичного і
духовного виховання.
* Поділяться накопиченими знаннями через виступи, проекти.
Творче спілкування з природою – дієвий метод всебічного розвитку і
виховання в дитини кращих людських якостей. Минуть роки і ці діти залишать стіни своїх навчальних закладів і розійдуться хто куди по своїх життєвих стежинах, але заняття милування природою залишать незабутній слід у душі кожного. І можна сподіватись, що ставши дорослими, вони будуть бережливо ставитись до навколишнього середовища, дбати про кожну живу істоту.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
- обладнання: комп’ютер, ноутбук, магнітофон;
- матеріали: акварельні фарби, гуаш, кольорові олівці, прості олівці, клей ПВА, стержні для клейового пістолету, нитки, дротики, пластилін, тканина, кольоровий папір та картон, оазис тощо;
- інструменти: клейові пістолети, праски, преси для гербарію, секатори, ножиці, ножі, шило, голки, пензлі для малювання різних розмірів, пензлі для клею, кусачки, круглогубці, ручні лещата, свердла, буравчики;
- природний матеріал: морські камінці, пісок, глина, живі квіти та пагони рослин, засушений рослинний матеріал, кора, гілочки, фрагменти коренів дерев, каштани, горіхи, жолуді, шишки, крилатки ясеня, клена, пух тополі, насіння та плоди сільськогосподарських та дикоростучих рослин, соломка, черепашки молюсків, пір′я, шкаралупи яйця т.п..

ЛІТЕРАТУРА
1. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра, 1992.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – T.1, 2. – К.: Оберіг, 1991.
3. Веснянки / Упоряд. Є. В. Єфремов. – К.: Музична Україна, 1988.
4. Гармаш И. И. Тайны бионики. – К.: Рад.школа, 1985.
5. Грінченко Б. Д. Під тихими вербами: вибрані твори.– K.: Рад.школа, 1991.
6. Жаборюк A. А. Український живопис останньої третини XIX – початку XX століття. – К.; Одесса: Либідь, 1990.
7. Жупанин С. І. Сто загадок для дітей. – Ужгород , 1993.
8. Загадки / Упоряд. І. П. Березовський. – К.: Дніпро, 1987.
9. Золотницький М. Ф. Квіти в легендах та переказах. – К.: Довіра, 1992.
10. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Обереги, 1991.
11. Кабалевський Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989.
12. Кіт Г. Г., Тарасенко Г. С. Українська народна педагогіка. – Вінниця, ПП ”Едельвейс і К”, 2008.
13. Колядки і щедрівки / Упоряд. М. С. Глушко.– К.: Музична Україна, 1991.
14. Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ сторіччя. – К.: Балтія-Друк , 2008. 
15. Лозко Г. Українське язичництво. – К., Український центр духовної культури, 1994.
16. Майхрук М. Природа навколо нас. Загадки, вірші, прислів’я та приказки. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2007.
17. Марія Приймаченко / Упоряд. Н. І. Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1989.
18. Миннарт М. Свет и цвет в природе. – М.: Гос.изд-во физ-мат.лит-ры, 1959.
19. Митці України: Енциклопедичний довідник / Упоряд. : М. Г. Лабінський, B. C. Мурза.– К.:УЕ, 1992.
20. Неменский Б. М. Мудрость красоты.– М.: Просвещение, 1987.
21. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: Обереги,1992.
22. Островский Г. C. Добрый лев Марии Примаченко.– М.: Сов.художник, 1990.
23. Петриківський розпис. Джерела. – К.: Мистецтво,1982.
24. Пушкарьова Т. О. Зимова казка. 2 клас: Навч. посібник. – Суми: Козацький вал, 1999.
25. Савченко О. Я. Барвистий клубок: Дивись, міркуй, відповідай: Навчання і розваги: Навч. посібник. – К.: Генеза, 2002.
26. Сапіга В.К .Українські народні свята та звичаї. – К.: Т-во “Знання України”, 1993.
27. Семеног О. М. Український фольклор: Навч. посібник. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2004.
28. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. – К.: Інститут системних досліджень освіти, 1996.
29. Степовик Д. В. Скарби України.– К.: Веселка,1990.
30. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. – К.: Рад.школа,
31. Тарасенко Г. С. Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури на матеріалах українознавства. – К.: МПП Центр “Київ”, 1995.
32. Тарасенко Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2003.
33. Тарасенко Г. С. Росинка: уроки любования природой. – Сумы: Антей, 2006.  34. Тарасенко Г. С. Відкрийте дітям дивосвіт природи: Порадник для батьків з виховання душі і серця дитини. – Вінниця: 2008. – 239 с.
35. Твоя планета Земля: Книга для читання про природу для мол. школярів / Упоряд.: В. О. Мартиненко, В. М. Волощук. – К. : Ін-терпрес ЛТД, 2004.
36. Україно, нене моя! Сповідь: поезії писанки: Зб. / Упоряд. O. Є. Шевченко. – К.: Веселка, 1993.
37. Українська душа. – К.: Фенікс, 1992.
38. Українське народне мистецтво / Упоряд. Б. С. Бутник-Сіверський та ін. – К.: Мистецтво, 1967.
Електронні носії:
1. Милування природою, як особливе мистецтво  https://onpress.info/sintoizm-lyubovanie-prirodoj-kak-osoboe-iskusstvo-37123
2. Уроки любування природою в Японії  http://maxpark.com/community/4946/content/2870823
3. Милування красою природи в Японії  http://tailytales.ru/2017/09/03/13511/
Мистецтво в школі  http://art-inschool.ru/lubovanie-prirodoy
4. Поробки з природніх матеріалів  https://www.svoimi-rukamy.com/Sdelay/podelki-prirodnih-materialov/page/2
5. Українська  природа  https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/
Краса природи в українській літературі  http://shatsk-sch1-
bibl.volyn.sch.in.ua/chitachevi/yak_stati_chitachem/movu_ridnoi_priro
6. Види дощів  http://moyaosvita.com.ua/geografija/vidi-doshhiv/
7. Сім дивовижних фактів про веселку  https://www.infoniac.ru/news/7-udivitel-nyh-faktov-o-raduge.html
8. Нетрадиційні техніки малювання https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/netraditsionnoe-risovanie-v-podgotovitelnoy- gruppe.html#i-10