Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Фотонатуралісти


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


СХВАЛЕНО:
науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Протокол № 5 від 20.12. 2019 року           
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

__________________________ №

 

Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
«Фотонатуралісти»

2 роки навчання

 

 

м. Херсон - 2019

Обговорено:
на засіданні педагогічної ради КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ХОР
(протокол №4 від 19.11. 2019 року)


Обговорено:
на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол № 6 від 18.12.2019 року)
 

Схвалено:
науково-методичною радою
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол № 5 від 20.12. 2019 року)

 


Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Коротка Т.О.– заступник директора комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 


Пирогов І.А. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Юні фотонатуралісти». – Херсон, 2019. - 29 с.


Автор:

Пирогов Ігор Анатолійович – керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 


Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Коротка Т.О.– заступник директора комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фотографія в нашому житті з кожним днем набуває все більшого значення. Немає такої галузі науки, техніки, культури де б не використовувалась фотографія. Із винайденням фотографії людство отримало універсальний засіб пізнання світу.
Особливо велике значення має фотографія в біологічній науці. Завдяки досягненням науково – технічного прогресу стало можливим зробити фотографії внутрішньої будови бактерій, вірусів, молекул та атомів. Значення фотографії у вивченні природних процесів, у спостереженні за життям рослин і тварин в останній час все більше зростає.
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді. І саме натуралістична фотографія – фотографування об’єктів живої та неживої природи викликає неабиякий інтерес у школярів.
Стрімко входять в повсякденне життя нові цифрові технології.
Цифрова фототехніка з кожним роком стає все доступнішою, але це не призводить до покращення знімків юних фотографів, що пояснюється уявною простотою отримання зображення за допомогою автоматичної фотокамери, і відсутністю знань з основ фотомайстерності.
Навчальна програма створена на основі типової навчальної програми «Фотонатуралісти» (автор Дужук С.А.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України, протокол №3 від 09.07.2014 р.).
Навчальна програма з позашкільної освіти розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433; Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635; Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676; Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти, лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685.
Навчальна програма «Юні фотонатуралісти» реалізується у гуртках еколого-натуралістичного напряму та спрямована на вихованців віком 12-16 років.
Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з біологічною та екологічною освітою.
Навчальна програма передбачає два роки навчання:
І рік – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;
ІІ рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень.
Кількісний склад гуртка — 12 – 15 вихованців.
Метою програми гуртка юних фотонатуралістів є формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства, а також екологічної свідомості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної: оволодіння основами фотографії, значеннями про різні жанри натуралістичної фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;
практичної:  формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах натуралістичної фотографії, роботи з різною фотоапаратурою;
творчої: розвиток здібностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії, задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
соціальної:  виховання елементів екологічної культури особистості, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у роботі).
Особлива увага у програмі приділяється фотографії як одному з методів еколого-просвітницької роботи.
У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.
Програма передбачає вивчення будови фотоапарату, функціональних можливостей сучасних фотоапаратів, фізичних і хімічних процесів, які лежать в основі фотографії. Вивчаються наукова, рекламна, художня, репортерська натуралістична фотографія, мікро-, макрозйомка, фотополювання, оволодіння фото жанрами усіх видів.
Робота гуртка передбачає вивчення прийомів грамотної композиційної побудови кадру, вибору точки зйомки, використання світла, правильного налаштування експозиції.
Велика увага приділяється практичному фотографуванню, адже навчитись фотографувати можна тільки фотографуючи. Закріплення навичок фотографування проходить як в закритому приміщенні з штучним освітленням, так і на відкритій території.
На першому році навчання вихованці ознайомлюються з історією розвитку фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічних редакторів «Photoshop», «Coral», «Paint». У процесі навчання вихованці гуртка набувають практичних навичок у використанні цифрових фотоапаратів і допоміжного обладнання при фотозйомці.
Гуртківці отримають можливість фотографувати об’єкти, які змінюють своє статистичне положення, будувати багатопланові композиції, вести фотографування як із штатива, так і з руки, зможуть проводити спостереження за життям і поведінкою птахів, звірів і комах.
На другому році навчання вихованці ознайомлюються з більш складними технологіями фотозйомки, з поняттями документальної та художньої фотографії, можливостями, які надає графічний редактор «Photoshop».
Під час фотографування природних об’єктів гуртківці ознайомляться:
- з видами пейзажів, а також грав`юрами і малюнками, набудуть навичок відбору пейзажних композицій, їх систематизування;
- з правом інтелектуальної власності та юридичними основами фотомитця;
- з роботою фотобанків і фотостоків і особливостями підготовки робіт для них, самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки та їх назвами.
Вихованці постійно працюють над створенням власного фотоархіву і портфоліо.
Навчальний процес має творчий характер. Вихованці вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів.
Працюючи над колективними завданнями, юні фотонатуралісти виконують окремі частини спільної композиції, працюють над створенням фотогербарію, фотоколекції тварин. Це згуртовує колектив гуртка: діти розуміють, що від якості роботи кожного залежить кінцевий результат.
Форми проведення занять: екскурсії, походи в природу, бесіди, лекції, доповіді, практична робота, відвідування фотовиставок і фотостудій, практичні творчі роботи, організація власних виставок, фото-пленери, створення портфоліо, знайомство з фотографами-професіоналами і фотоаматорами.
Методи навчання: аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання (самооцінки, взаємонавчання, метод проектів, рецензій тощо.), полімодальні.
Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних рівнів.
Програма є орієнтовною: керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців.

 

                        Початковий рівень, перший рік навчання
                        НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ зп Тема Кількість годин
  Теоретичних Практичних Усього
1. Вступ 2 - 2
2. Фотоапарати ХХІ століття 4 8 12
3. Фотоапарат і робота з ним  6 6 12
4.  Особливості фотооб’єктивів і змінна оптика 2 8 10
5.  Експонометрія  6 10 16
6. Композиція фотокадру 4 10 14
7. Натуралістична фотографія 10 14 24
8. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного редактора «Photoshop» 10 10 20
9. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних посібників. 10 16 26
10. Підготовка та проведення фотовиставки. 2 4 6
11. Підсумок 2 - 2
                               Разом 58 86 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ  (2 год.)
Завдання і план роботи гуртка. Обладнання. Безпека життєдіяльності. Коротка історія виникнення й розвитку української фотографії. Натуралістична фотографія і охорона природи. Етика і безпека фотографування в природі. Професійна етика фотографа. Конкурси анімалістичної і натуралістичної фотографії в Україні і світі.

2. Фотоапарати ХХІ століття (12 год.)
  Теоретична частина. Будова плівкових і цифрових фотоапаратів. Вибір категорії фотоапарата. Технічні характеристики матриці у цифрових фотоапаратах.  
           Фокусна відстань, світлосила об’єктиву. Діафрагма, її призначення та практичне застосування. Чіткість та способи наведення чіткості. Витримка.
           Види затворів фотоапаратів і їх будова. Експозиція та її параметри, світлочутливість матриці (ISO) в цифровій фотокамері.
           Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. Меню настройок цифрового фотоапарату. Режими відеозапису.
           Модулі пам’яті та система живлення цифрових фотоапаратів. Використання «зума» і вбудованої лампи спалаху.
           Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. Пристосування камери під конкретного фотографа.
          Практична частина. Визначення глибини чіткості, виставлення діафрагми та витримки на фотоапаратах. Вправи з визначення експозиційних параметрів.   
          Фотозйомка цифровою камерою у автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах фотографування. Використання меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого доступу під час пробних фотознімків.  
          Використання «зума» та вбудованої лампи-спалаху під час зйомки. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу.
          Пристосування настройок камери для власних потреб.

3.  Фотоапарат і робота з ним. Фізичні і хімічні принципи фотопроцесу
(12 год.)

Теоретична частина . Основні процеси фотозображення. Властивості лінз давати зображення. Етапи  вдосконалення фотоапаратури. Класифікація, технічні характеристики фотоапаратів.  Основні частини фотоапарата і їх значення. Негатив, позитив. Послідовність операцій при фотозйомці.
Практична робота. Робота з різними фотоапаратами. Різні види збереження і передачі знімків на комп’ютер. Сканери і робота з ними. Екскурсія до фотостудії.

4. Особливості фотооб’єктивів і змінна оптика (10 год.)

Теоретична частина. Класифікація, технічні характеристики фотооб’єктивів. 
Поняття про фокусну відстань. Світлосила об’єктива. Шкала глибин різкості.
Практична робота. Визначення фокусної віддалі.
Фотографування з різними фотоапаратами з змінною оптикою.

5. Експонометрія  (16 год.)

Теоретична частина. Основні світлові величини. Будова, принцип дії експонометра. Експонометр фотоапаратів і система TTL. 
Величини, які впливають на експозицію.
Фактори, які впливають на визначення витримки. Світлочутливість плівки і  матриці.
Світлосила об’єктива (діафрагма).
Практична робота. Робота зрізними експонометрами, визначення експозиції. Брикетинг. Визначення і встановлення витримки при різних освітленнях. Фотографування при різних пріоритетах: витримки або діафрагми.

6. Композиція фотокадру (14 год.)

Теоретична частина. Тональна, світлова і лінійна побудова кадру. Перспектива в фотографії.   Правило третин. Ритм в композиції.
Дивимось як фотоапарат. Вибір точки зйомки і освітлення.
Практична робота. Фотографування з різних точок зйомки. Вибір розмірів плану. Встановлення і фотографування натюрморту. Зустріч з фотохудожником.

7. Натуралістична фотографія (24 год.)

Теоретична частина. Макрозйомка в природному середовищі. Знайомство з фотографами-натуралістами. Правила фотографування рослин для фотогербаріїв. 
Основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних фотоколекцій. 
Умови праці фотографа-натураліста. Фотозйомка в складних умовах. Корисні поради з фотозйомки.
Практична частина. Фотографування в теплиці і куточку живої природи. Робота над створенням фотогербарію, ентомологічної фотоколекції. Виконання дослідницьких завдань. Робота над індивідуальними дослідницькими проектами.
Фото-пленери, екскурсія до фотостудії, музею природи, зустріч з фотографами-аматорами.

8. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного редактора «Photoshop» (20 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та засобами обробки фотографії. Растрова та векторна графіка. Прийоми роботи із «зображенням», його головні принципи. Колірні моделі. Сучасні графічні редактори.
Вивчення технологічних можливостей графічного редактора Paint, основні прийоми роботи. Графічний редактор «CorelDraw», об’єкти та дії з ними.    
Ознайомлення з функціями програми «Photoshop». Можливість створення багатошарового зображення. Вивчення панелі інструментів. Робота над яскравістю та контрастом, кольорокорекція, спецефекти, усунення різних дефектів зйомки, застосування фільтрів.
Практична частина. Обробка цифрових та відсканованих фотознімків, Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, насиченістю і відтінками кольору. Робота з функціями «фільтрування».
         Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях.
         Використання додаткових функцій програми «Photoshop».
         Коректування знімків. Підготовка зображень до друку та публікації в Інтернеті. Виготовлення тематичних буклетів і плакатів.

9. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних посібників (26 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями програм «Microsoft PowerPoint», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher».
Основні прийоми створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft PowerPoint. Шаблони оформлення та основні елементи слайдів. Вимоги що до створення презентацій в Pоwer Point. Можливості програми Windows Movie Maker. Принципи створення, редагування і монтажу відеороликів, слайд-шоу. Налаштування інтерфейсу програми.
Практична частина. Створення навчальних відео - фрагментів, відеороликів, презентацій і слайд-фільмів. Виготовлення буклетів, з використанням власних фотоматеріалів на тему «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо птахам перезимувати!», «Рідкісні рослини регіону».

10.  Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.)

Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для фотографій. Оформлення робіт та монтаж виставки.

11.  Підсумок (2 год.)

Підбиття підсумків

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
на основі застосування компетентісного підходу

Назва розділу Вимоги
до рівня досягнень вихованців Форми демонстрації досягнень вихованців
Розділ 1.
Вступ Вихованці мають знати і розуміти:
- історію виникнення й розвитку української фотографії;
- особливості натуралістичної фотографії і значення охорони природи;
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- етику і безпеку фотографування в природі;
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- професійної етики фотографа. Демонстрація аматорських знімків
Розділ 2.
Фотоапарати ХХІ століття Вихованці мають знати і розуміти:
- будову плівкових і цифрових фотоапаратів;
- технічні характеристики матриці у цифрових фотоапаратах;  
- фокусну відстань, світлосилу об’єктиву;  діафрагму, її призначення та практичне застосування; чіткість та способи наведення чіткості; витримку;
- види затворів фотоапаратів і їх будову;
- експозицію та її параметри, світлочутливість матриці (ISO) в цифровій фотокамері;
- режими фотозйомки та кнопки прямого доступу; меню настройок цифрового фотоапарату, режими відеозапису;
- модулі пам’яті та систему живлення цифрових фотоапаратів;
- використання «зума» і вбудованої лампи спалаху;
- настройку яскравості монітора; встановлення дати і часу; пристосування камери під конкретного фотографа.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- визначати глибину чіткості, вставлювати діафрагму та витримку на фотоапаратах;
- виконувати фотозйомку цифровою камерою у автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах фотографування;
- використовувати меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого доступу під час пробних фотознімків;
- використовувати «зум» та вбудовану лампу-спалаху під час зйомки;
- робити настройку яскравості монітора, встановлювати дату і час.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виконання фотозйомки у різних режимах фотографування, створення власного портфоліо. Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, участь у конкурсах.   

Розділ 3.
Фотоапарат і робота з ним. Фізичні і хімічні принципи фотопроцесу
   Вихованці мають знати і розуміти:
- основні процеси фотозображення;
- властивості лінз давати зображення;
- етапи вдосконалення фотоапаратури;
- класифікацію, технічні характеристики фотоапаратів;
- основні частини фотоапарата і їх значення;
- негатив, позитив; послідовність операцій при фотозйомці.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- працювати з різними фотоапаратами;
- вміти зберігати і передавати знімки на комп’ютер;
- працювати зі сканером
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- роботи з різними фотоапаратами. Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, участь у конкурсах.   
  

Розділ 4. Особливості фотооб’єктивів і змінна оптика Вихованці мають знати і розуміти:
- класифікацію, технічні характеристики фотооб’єктивів;
- фокусну відстань, світлосилу об’єктива, шкалу глибин різкості.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- визначати фокусну віддаль;
- фотографувати різними фотоапаратами зі змінною оптикою.
У вихованців мають бути сформовані компетенції: фотографування різними фотоапаратами зі змінною оптикою.  Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, участь у конкурсах.   

Розділ 5.
Експонометрія  Вихованці мають знати і розуміти:
- основні світлові величини, будову, принцип дії експонометра.
- величини, які впливають на експозицію;
- фактори, які впливають на визначення витримки;
- світлочутливість плівки і матриці;
- світлосилу об’єктива (діафрагми).
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- працювати з зрізними експонометрами;
- визначати експозицію;
- визначати і встановлювати витримку при різних освітленнях;
- фотографувати при різних пріоритетах: витримки або діафрагми.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- роботи з зрізними експонометрами. при різних освітленнях, витримках. Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, участь у конкурсах.   
  

Розділ 6. Композиція фотокадру Вихованці мають знати і розуміти:
- тональну, світлову і лінійну побудову кадру; - перспективу в фотографії;
- правило третин, ритм в композиції;
- вибір точки зйомки і освітлення.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- фотографувати з різних точок зйомки;
- робити вибір розмірів плану;
- встановлювати і фотографувати натюрморт;
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- композиції фотокадру. Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, участь у конкурсах.
Розділ 7.
Натуралістична фотографія Вихованці мають знати і розуміти:
- макрозйомку в природному середовищі;
- творчість фотографів-натуралістів;
- правила фотографування рослин для фотогербаріїв;
- основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних фото колекцій; 
- умови праці фотографа-натураліста;
- особливості фотозйомки в складних умовах.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- фотографування в теплиці і куточку живої природи;
- виконувати роботу над створенням фотогербарію, ентомологічної фото колекції;
- виконувати дослідницькі завдання.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виконання натуралістичної фотографії,
- екологічної культури фотографа-натураліста. Творча робота, створення власного портфоліо вихованців, фото-пленери,
індивідуальні дослідницькі проекти, створення фото-гербарію.


Розділ 8. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного редактора «Photoshop» Вихованці мають знати і розуміти:
- основні функції та засобами обробки фотографії;
- растрову та векторну графіку, прийоми роботи із «зображенням», його головні принципи, колірні моделі, сучасні графічні редактори;
- технологічні можливості графічного редактора Paint, основні прийоми роботи;
- графічний редактор «CorelDraw», об’єкти та дії з ними;
- функції програми «Photoshop», можливість створення багатошарового зображення;
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- обробку цифрових та відсканованих фотознімків, коректування тону;
- керувати кольоровим балансом, яскравістю, насиченістю і відтінками кольору;
- працювати з функціями «фільтрування»;
- створювати колажі, працювати з шарами на зображеннях;
- використовувати додаткові функції програми «Photoshop»;
- коректувати знімки, готувати зображення до друку та публікації в Інтернеті;
- виготовляти тематичні буклети і плакати.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- роботи з графічними редакторами, творчої ініціативи, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі фотомистецтва. Творчі роботи, колажі;
друк та публікації в Інтернеті, виготовлення тематичних буклетів і плакатів,
участь у виставках.  

Розділ 9. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних посібників Вихованці мають знати і розуміти:
- основні функції програм «Microsoft Power Point», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher»;
- основні прийоми створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft Power Point;
- шаблони оформлення та основні елементи слайдів;
- вимоги щодо створення презентацій в Pоwer Point;
- можливості програми Windows Movie Maker;
- принципи створення, редагування і монтажу відеороликів, слайд-шоу;
- принципи налаштування інтерфейсу програми.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- створювати навчальні відео - фрагментів, відеоролики, презентації і слайд-фільми;
- виготовляти буклети, з використанням власних фотоматеріалів на тему «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо птахам перезимувати!», «Рідкісні рослини регіону» тощо.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- щодо обробки фотографій в графічних редакторах, створення наочних посібників;
- вияв позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у роботі). Творчі роботи;
створення презентацій, відеороликів, слайд-фільмів,
наочних посібників (буклетів),
захист проектів,
участь у конкурсах.

Розділ 10.
Підготовка та проведення фотовиставки Вихованці мають знати і розуміти:
- етапи підготовки та проведення фотовиставки;
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- готувати та проводити фотовиставки як підсумок роботи за певний час;
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- аналізу власних творчих робіт та робіт товаришів. Спільна фотовиставка гуртківців,
персональні виставки гуртківців;
портфоліо.

                        Основний рівень, другий  рік навчання
                        НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ зп Тема Кількість годин
  Теоретичних Практичних Усього
1.  Вступ 2 - 2
2. Техніка зйомки на відкритому повітрі 20 4 24
3. Фотозйомка в природі 6 24 30
4. Техніка зйомки при штучному освітленні 4 10 14
5. Пейзажна фотографія 6 24 30
6. Документальна фотографія 4 24 28
7. Різні жанри і види фотографій 6 14 20
8. Лабораторна обробка фотоматеріалів 4 10 14
9. Поглиблене вивчення графічного редактора  «Photoshop». 6 24 30
10. Технічні і правові питання фотографії. 4 2 6
11. Виготовлення фото натуралістичних композицій 2 10 12
12. Підготовка та проведення фотовиставки 2 2 4

13. Підсумок 2 - 2
Разом  68 148 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ  (2 год.)

Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка на навчальний рік. Інструктаж  з безпеки життєдіяльності. Знайомство з новими моделями фотоапаратів, апаратурою для друку.

2. Техніка зйомки на відкритому повітрі (24 год.)
Теоретична частина . Особливості зйомки на відкритому повітрі, умови освітлення. Глибина різкості кадру.
Практична частина. Типи зйомок:                                                                                      а) фотографування у відділі навчально-дослідницької ділянки;
б) фотографування окремих видів тварин і рослин. Спостереження за домашніми і дикими тваринами. Вибір точки зйомки і часу фотографування;
в) фотографування рослин і тварин на воді. Особливості фотографування на воді. Відбивна можливість водної поверхні;
г) фотографування пейзажів в різну погоду.

3. Фотозйомка в природі  (30год.)

Теоретична частина. Безпека фотозйомки в природі. Особливості анімалістичної та флористичної фотографії. Обліки птахів. Особливості зйомки орнітологічних фоторепортажів. Зйомка рослин з інтервалом. Техніка фотографування тварин в неволі (зоопарк, куточок живої природи). Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька температура, туман). Брекетинг експозиції, баланс білого.
Практична частина Зйомка: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або діафрагми; в ручному режимі. Обліки птахів, визначення видів за допомогою фотознімків. Фотографування тварин в куточку живої природи, зоопарку. Облаштування полігонів для зйомки тварин живого куточка.

4. Техніка зйомки при штучному освітленні (14 год.)

Теоретична частина. Принцип дії, будова та призначення освітлювальних приладів, їх класифікація. Джерела розсіяного і направляючого світла. Будова, принцип дії і класифікація імпульсних освітлювачів. Використання «спалаху» для вирішення творчих завдань.
Практична частина. Фотографування з різними «спалахами». Використання при зйомці різних джерел освітлення та інших пристосувань (щити, екранні парасольки, рефлектори тощо). Визначення експозиції при зйомці. Друкування фотографій.

5. Пейзажна фотографія (30 год.)

Теоретична частина. Ідеальний пейзаж. Фотографування з пріоритетом витримки або діафрагми, в ручному режимі. Програми для фокусування. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка. Нічна фотозйомка, особливості фотографування місяця та зірок.
Практична частина. Зйомка нічних краєвидів; пейзажів і пейзаж портретів (осінніх, зимових і весняних). Редагування та стирання знімків на фотокамері. Особливості підготовки знімків для фотостоків та фотобанків. Використання мультиекспозиції у художньому фото та предметній зйомці. Настройка яскравості та чіткості. Послідовна та панорамна зйомка. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Фотопленери.

6. Документальна фотографія (28 год.)

Теоретична частина. Фотографи-документалісти. Фотожурналістика і репортажна фотографія. Фотопроекти. Щоденник фотозйомок, методика ведення. Фіксація періодизації річного колообігу природи через ведення фотокалендаря природи.
Практична частина. Зйомка спортивних змагань і масових заходів. Техніка фотозйомки в дощову погоду, застосування чохлів для фотоапаратури. Фотопленери, екскурсія у фотосалон. Ведення щоденника фотозйомок під час екскурсій і походів.

7. Різні жанри і види фотографій (20 год.)

Теоретична частина . Мікрозйомка і макрозйомка. Особливості зйомки пейзажу, натюрморту. Фоторепортаж. Інфрачервона цифрова фотографія. Пін хол фотографія. Сезонна зйомка.
Практична частина. Зйомка в режимний час. Робота над тематичним проектом. Зйомка рідин під час їх руху. Використання поляризаційних світлофільтрів.

8. Лабораторна обробка фотоматеріалів (14 год.)

Теоретична частина. Оптимальні умови обробки. Розчини для обробки. Техніка обробки.
Практична частина. Обробка фотоматеріалів. Друк фото.

9. Поглиблене вивчення графічного редактора  «Photoshop» (30 год.)

Теоретична частина. Ефекти «Photoshop». Способи виготовлення фотоколажів і фотомонтажів, створення панорам. Основні способи обробки фотознімків різних жанрів. Трансформування, пластика. Створення пресетів для прискорення роботи. Варіанти переводу зображення в чорно-біле. Робота з фоном, заміна та створення нового фону. Фактурність зображення. Розширення динамічного діапазону. Техніка «HDR». Художня ретуш. Фотокнига, основи дизайну.
Практична частина. Виготовлення фотоколажу та фотомонтажу. Трюки та ефекти, які можна зробити за допомогою графічного редактора «Photoshop». Обробка фотознімків, зроблених у автоматичному режимі, в режимах з пріоритетом витримки або діафрагми. Удосконалення фотознімків послідовної та панорамної зйомки; зйомка з інтервалом і автоспуском; пейзажів і пейзаж портретів, портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів. Використання техніки «HDR». Редагування фотознімків. Розробка макета фотокниги. Екскурсія на фотовиставку.

10.  Технічні і правові питання фотографії (6 год.)

Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки. Поради щодо використання сучасної фототехніки і фотоматеріалів. Вибір локального сховища файлів. Архівація і резервне копіювання.
Авторське право. Юридичні аспекти публікацій фото. Захист інтересів фотографа та моделі при проведенні фотозйомок.
Практична частина. Карти пам’яті і диски, архівація файлів. Робота над портфоліо.

11.  Виготовлення фотонатуралістичних композицій (12 год.)

Теоретична частина. Виготовлення альбому фото натуралістичної роботи.
Практична частина. Виготовлення комп’ютерної презентації фотографій.

12.   Підготовка та проведення фотовиставки (4 год.)

Теоретична частина . Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії. Стилістика і оформлення: паспарту, рами, авторський підпис.
Практична частина. Проведення фотовиставки.

13.   Підсумок (2 год.)

Підбиття підсумків. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
на основі застосування компетентісного підходу

Назва розділу Вимоги
до рівня досягнень вихованців Форми демонстрації досягнень вихованців
Розділ І.
Вступ
Вихованці мають знати і розуміти:
- правила безпеки життєдіяльності;
- нові моделі фотоапаратів, апаратуру для друку.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- здатності працювати в команді,
- формування потреби у професійному самовизначенні. Презентації фотознімків, зроблених влітку
Розділ ІІ.
Техніка зйомки на відкритому повітрі Вихованці мають знати і розуміти:
- особливості зйомки на відкритому повітрі, умови освітлення;
- глибину різкості кадру.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати різні типи зйомок: фотографування у відділі навчально-дослідницької ділянки, окремих видів тварин і рослин;
- проводити спостереження за домашніми і дикими тваринами;
- вибирати точки зйомки і часу фотографування;
- фотографувати рослини і тварини на воді,
- фотографувати пейзажі в різну погоду.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- розуміння принципів біоетики, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства. Презентації, участь у конкурсах, виставках, портфоліо.
Розділ ІІІ.
Фотозйомка в природі Вихованці мають знати і розуміти:
- правила безпеки фотозйомки в природі;
- особливості анімалістичної та флористичної фотографії;
- особливості обліку птахів та зйомки орнітологічних фоторепортажів;
- правила зйомки рослин з інтервалом;
- техніку фотографування тварин в неволі (зоопарк, куточок живої природи);
- особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька температура, туман);
- брекетинг експозиції, баланс білого.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати зйомку: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або діафрагми; в ручному режимі;
- проводити обліки птахів, визначати види за допомогою фотознімків;
- фотографувати тварин в куточку живої природи, зоопарку;
- облаштувати полігони для зйомки тварин живого куточка.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- екологічної культури фотозйомки.;
- усвідомленя принципів сталого розвитку та раціонального природокористування. Презентації, участь у конкурсах, виставках. портфоліо.
Розділ ІV. Техніка зйомки при штучному освітленні Вихованці мають знати і розуміти:
- принцип дії, будову та призначення освітлювальних приладів, їх класифікацію;
- джерела розсіяного і направляючого світла;
- будову, принцип дії і класифікацію імпульсних освітлювачів;
- використання «спалаху» для вирішення творчих завдань.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- фотографувати з різними «спалахами»;
- використовувати при зйомці різні джерела освітлення та інші пристосування (щити, екранні парасольки, рефлектори тощо);
- визначати експозицію при зйомці;
- вміти друкувати фотографії.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- оволодіння способами взаємодії з оточуючими, навичками роботи в групі. Презентації, участь у конкурсах, виставках, портфоліо.
Розділ V. Пейзажна фотографія Вихованці мають знати і розуміти:
- що таке ідеальний пейзаж;
- правила фотографування з пріоритетом витримки або діафрагми, в ручному режимі;
- знати програми для фокусування, зйомку з інтервалом і автоспуском, панорамну зйомку, нічну фотозйомку, особливості фотографування місяця і зірок.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати техніку фотографування нічних краєвидів, пейзажів і пейзаж портретів (осінніх, зимових і весняних);
- редагувати та стирати знімки на фотокамері;
- готувати знімки для фотостоків та фото банків;
- використовувати мультиекспозиції у художньому фото та предметній зйомці;
- робити настройку яскравості та чіткості;
- виконувати послідовну та панорамну зйомку, зйомку з інтервалом і автоспуском.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виконання пейзажної фотографії;
- навичок презентації своєї роботи на фото пленерах. Фотопленери,
презентації, участь у конкурсах, виставках, портфоліо.
Розділ VІ. Документальна фотографія Вихованці мають знати і розуміти:
- роботу фотографа-документаліста, фотожурналіста, принципи репортажної фотографії;
- методику ведення щоденника фотозйомок;
- техніку фотозйомки в дощову погоду.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- проводити зйомку спортивних змагань і масових заходів;
- вести щоденник фотозйомок під час екскурсій і походів;
- вміти фіксувати періодизацію річного колообігу природи через ведення фотокалендаря природи.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- роботи з документальною фотографією;
- досвід роботи у фото пленерах. Фотопроекти, фотопленери, щоденник фотозйомок.
Розділ VІІ. Різні жанри і види фотографій Вихованці мають знати і розуміти:
- правила мікрозйомки і макрозйомки;
- особливості зйомки пейзажу, натюрморту; - правила проведення фоторепортажів;
- особливості інфрачервоної цифрової фотографії, пін хол фотографії, сезонної зйомки.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати зйомку в режимний час;
- працювати над тематичним проектом;
- знімати рідини під час їх руху;
- використовувати поляризаційні світлофільтри.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- розроблення й реалізації тематичних екологічних проектів. Тематичні проекти, презентації, участь у конкурсах, виставках.
Розділ VІІІ. Лабораторна обробка фотоматеріалів Вихованці мають знати і розуміти:
- оптимальні умови, техніку лабораторної обробки фотографій.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати обробку фотоматеріалів, друк фото.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- лабораторної обробки фотоматеріалів,
- позитивних якостей емоційно-вольової сфери: працелюбства, наполегливості, самостійності. Презентація творчих робіт.
Розділ ІХ. Поглиблене вивчення графічного редактора  «Photoshop» Вихованці мають знати і розуміти:
- ефекти «Photoshop»;
- способи виготовлення фотоколажів і фотомонтажів, створення панорам;
- основні способи обробки фотознімків різних жанрів.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виготовляти фотоколаж та фотомонтаж,
- виконувати трюки та ефекти, які можна зробити за допомогою графічного редактора «Photoshop»;
- обробляти фотознімки, зроблені у автоматичному режимі, в режимах з пріоритетом витримки або діафрагми;
- удосконалювати фотознімки послідовної та панорамної зйомки;
- виконувати зйомку з інтервалом і автоспуском; пейзажів і пейзаж портретів, портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів;
- використовувати техніку «HDR»;
- редагувати фотознімки;
- розробляти макет фотокниги.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- формування досвіду роботи з графічним редактором «Photoshop»;
- готовність до безперевної освіти. Показ фото колажів, фотомонтажів, створення панорам,. фотокниг.
Розділ Х. Технічні і правові питання фотографії Вихованці мають знати і розуміти:
- необхідність профілактичного обслуговування фототехніки;
- правила архівації і резервного копіювання;
- мати поняття авторського права, знати юридичні аспекти публікацій фото, захист інтересів фотографа та моделі при проведенні фотозйомок.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- проводити архівацію файлів та резервне копіювання;
- складати власне портфоліо.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виховання культури праці, розвиток підприємливості. Захист проектів, портфоліо.
Розділ ХІ.
Виготовлення фотонатура - лістичних композицій Вихованці мають знати і розуміти:
- особливості виготовлення альбому фото натуралістичної роботи.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- готувати комп’ютерну презентацію фотографій.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- розвитку творчої ініціативи, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Фотоальбоми, комп’ютерні презентації, творчі роботи, участь у конкурсах, виставках.
Розділ ХІІ.
Підготовка та проведення фотовиставки Вихованці мають знати і розуміти:
- як правильно відібрати фотографії для фотовиставки, назви для кожної фотографії;
- розумітись на стилістиці і оформленні: паспарту, рами, авторського підпису.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- підготувати і провести фотовиставку;
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- формування стійкого інтересу до фотомистецтва, розвиток творчих здібностей. творчого потенціалу. Фотоальбоми,
портфоліо, творчі роботи.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Основне обладнання Кількість, шт. Обладнання приміщення Кількість, шт.
Цифрові фотоапарати 12 Принтер (кольоровий) 1

Лампи-спалахи 3 Сканер 1

Комп’ютери з програмним забезпеченням «Photoshop», «Coral Draw», «Microsoft PowerPoint»,  «Windows Movie Maker»,  «Microsoft Offict Publisher» 5 Столів  7
Освітлювачі студійні 4 Стільці 15

Штативи для фотоапаратів 6 Стенди для фотовиставок 5


ЛІТЕРАТУРА
1. Аракчеев Ю. Путешествие в удивительный мир/ Ю.Аракчеев – Москва: «Детская литература», 1989.
2. Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать ошибок при съёмке и улучшить качество фотоснимков/ Ю. Багрянцев. — СПб.: «Питер», 2003.
3. Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології / В. Габрусев // Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95.
4. Гурский Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты/ Ю.А. Гурський, И.В. Гурская – Санкт-Петербург: ЗАО Издательский дом «Питер», 2005.
5. Дэвид Буш. Цифровая фотография для «чайников»/ Д.Буш. Полный справочник, 2-е издание – М.: Диалектика, 2005. – 685 с.
6. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии/ Л.П. Дыко — М.: Высшая школа, 1989.
7. Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах /Ю. Дорошенко. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с.
8. Иванов-Аллилуев С.К., «Фотосъемка пейзажа. Из опыта работы мастера фотопейзажа»/ С.К. Иванов-Аллилуев М.: «Искусство», 1971
9. Мараков С. В природу с фотоаппаратом/ С.В. Мараков –М: «Знание», 1978.
10. Морозов С. А. Фотография в науке/ С.А. Морозов – М.: Гостехтеоретиздат, 1955.
11. Морозов С. Творческая фотография/ С. Морозов — М.: Планета, 1986.
12. Минкевич В., «С фотоаппаратом в мире растений и насекомых» / В. Минькевич – М.: «Искусство», 1957
13. Ошанин С., Танасийчук В., «Макросъемка в природе»/ С. Ошанин, В. Танасийчук, — М.: издательство «Искусство», 1973
14. Полищук Е.Е., Орлов В.Ю. Фотография для всех/ Е.Е. Полищук, В.Ю. Орлов— К.: Реклама, 1985
15. Пуськов В.В. Краткий фотографический справочник / В.В. Пуськов— М..: Искуство, 1953. 15.Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. Практическое руководство/ К. Престон-Мэфем – М.: «Мир», 1985
16. Смороді В.О. Цікава фотографія/ В.О. Смороді— К.: Мистецтво, 1976.
17. Соловьев С. Инфpакpасная фотогpафия/ С. Соловьев — М.: «Искусство», 1960.
18. Скотт Келби «Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop»/ С. Келби— М.: «ИД Вильямс», 2003
19. Фрост Ли «Фотография - вопросы и ответы». Перевод с английского С.С.Лосева/ Л. Фрост – М.: «АРТ-Родник», 2003.