Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > "Фітотерапія"

 
УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
73011, м. Херсон, вул. Чайковського, 236, тел. 42-80-86
www.junnat.kherson.ua,  e-mail: hocentum@ukr.net, код ЄДРПОУ 24106358
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково-
методичної ради комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
__ _________   №_____ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і                         науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації                               _________   №_____                

 

Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого – натуралістичного напряму
«Фітотерапія»

2 роки навчання

 

 


м. Херсон  2014

Автор:

Пирожок Тетяна Анатоліївна - керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.


Рецензенти:

Онищенко  Сергій  Олексійович– доцент кафедри ботаніки та захисту рослин ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Мудрак Т.О. – завідувач методичним відділом комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка.

Актуальність навчальної програми пов’язана з вивченням і застосуванням  лікарських рослин у науковій і народній медицині.
Лікарські рослини – традиційна сировина для виготовлення ліків. На сьогоднішній день третину засобів отримують саме з рослинної сировини. Висока ефективність фітотерапії, підтверджена багатовіковим досвідом, зумовлює широке застосування препаратів на основі рослинної сировини у клінічній практиці. Багатьох людей фітопрепарати приваблюють тим, що їх застосування супроводжується мінімальною кількістю побічних ефектів, вони не взаємодіють з іншими лікарськими засобами.
Створення навчальної програми зумовлено необхідністю  вивченням і розширенням відомостей про значення рослин у житті людини.
Навчальна програма «Фітотерапія» реалізується у гуртку  еколого-натуралістичного напрямку біологічного профілю та розрахована на вихованців середнього шкільного віку.
  Побудована  на основі програми гуртка «Фітотерапія» (Програми для    еколого - натуралістичних  гуртків позашкільних    закладів /За заг. ред. В.В. Вербицького, Г.М. Лащенко. – К.: ІЗМН, 1996. – 192с.)
Метою навчальної програми є  ознайомлення  учнів з лікарськими рослинами та їх застосування у науковій і народній медицині з правилами збирання, сушіння  і зберігання сировини, з питаннями охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.
Основні завдання:
Дати елементарні знання про цілющі властивості лікарських рослин та виготовлення з них ліків.
Формувати вміння практично використовувати здобуті знання, сприяти організації дослідницької роботи з  технології вирощування лікарських рослин.
Збагачувати пам'ять, чуттєвий досвід дитини, викликати інтерес до природи та дотримуватись всіх природоохоронних правил.
Створити сприятливі умови для соціальної адаптації та емоційного комфорту дитини.
Виховувати пізнавальний інтерес до живої природи довкілля, народних звичаїв та традицій.
У структурі  програми першого року навчання виокремлюється   ботанічний практикум з морфології рослин  з метою  надати гуртківцям необхідні знання в галузі практичної роботи з рослинною сировиною.
Програма другого року навчання передбачає діяльність гуртківців на навчально - дослідній земельній ділянці у колекційному відділі, організацію дослідницької  роботи з технології вирощування лікарських рослин, а також виявлення у природі цінних та рідкісних рослин, що потребують особливої охорони.
Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:
1-й рік – початковий  - 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;
2-й рік -  основний – 216 год.   на рік, 6 год.  на тиждень.
Програма передбачає проведення теоретичних занять, семінарів, лекцій, екскурсій, експедицій, діяльність гуртківців на навчально - дослідній земельній ділянці у колекційному відділі,  роботу з літературою, складання і написання рефератів,  збирання цікавих відомостей про лікарські рослини, оформлення колекцій, альбомів та гербаріїв рослин місцевої флори.
Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, на яких демонструються гербарні матеріали, календарі збирання рослин, реферати тощо.
Початковий рівень,  перший рік  навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п Тема Теорія Практика Разом
1.
Вступне заняття
  4  4
2 Основні відомості про лікарські рослини  6 4 10
3. Ботанічний практикум  16 14 30
4. Визначення рослин  4 4 8
5. Лікарські  рослини  різної фармакотерапевтичної дії  6 8 14
6. Лікарські  форми  виготовлені  з  рослинної  сировини.  6 4 10
7. Овочі-цілителі  8 18 26
8. Поняття  про  кімнатні  рослини  8 8 16
9. Медоносні  лікарські  рослини  їх  цілющі  властивості
6 4 10
10. Весняний практикум  4 8 12
11. Підготовка  та  проведення  підсумкового  заняття                                               2 2 4
Усього
78 66 144

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття  (4 години).
Знайомство з гуртківцями, повідомлення плану роботи на рік. Правила поведінки з безпеки життєдіяльності під час екскурсій та при проведенні практичних робіт. Бесіда «Фітотерапія та біологічні науки».
2. Основні відомості про лікарські рослини (10 годин).
Короткі відомості про історію використання лікарських рослин (Авіценна, Гіппократ та ін.). Місце народної фітотерапії в житті людей. Вірування та повір’я пов’язані зі збиранням лікарських трав. Легенди та перекази про лікарські рослини. Традиційні погляди на народних лікарів.
Народна медицина українців.
Практична робота:
Пошук та запис фольклорних творів (приказки, поговірки), народних засобів про лікування хвороб. Оформлення рефератів.
Екскурсія:
Екскурсія до краєзнавчого музею,  до XДУ (музей природи).
3. Ботанічний практикум (30 годин).
Різноманіття  рослин  за  зовнішнім  виглядом (дерева, кущі, трави). Поняття про вегетативні  та генеративні органи рослини.
Характеристика органів рослини. Видозміни кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини
Лабораторна  робота.
Поживні речовини у клітинах насіння квасолі  (робота з мікроскопом). Пластиди  у клітинах  рослин (плоди, листки, пелюстки).          
Практична  робота:
Догляд за лікарськими рослинами  на  колекційній  ділянці: висадка, прополка, полив  та  інші  сільськогосподарські  прийоми. Визначення, характеристика рослин, збирання матеріалу для гербарію та колекції  насіння. Обробка  зібраного  матеріалу: складання  календаря  збирання  та  ознайомлення  з  умовами  зберігання  сировини. Виготовлення  картотеки  лікарських  рослин  місцевої  флори.  Оформлення  колекції  насіння, закладання  гербарію.
Екскурсія:
Екскурсія  в парк  з метою ознайомлення з найбільш поширеними лікарськими рослинами (грицики, спориш, подорожник, грицелія, бузок, шипшина, береза, липа).  Екскурсія на  навчально-дослідницьку земельну ділянку.
4. Визначення рослин (8 годин).
Знайомство  з визначниками рослин. Правила  висушування  рослин  та  створення  гербарію.
Практична робота.
Визначення рослин за визначниками, ботанічними  атласами. Складання  флористичного  списку.
Екскурсія в парк (розпізнавання  найбільш  поширених  лікарських  рослин  за  зовнішнім  виглядом – дуб  звичайний, липа, глід  колючий, деревій  звичайний, калина).  
5. Лікарські  рослини  різної фармакотерапевтичної  дії (16 годин).
Кровотамувальні лікарські рослини (подорожник великий, деревій звичайний,  полин ).
Рослини  протизапальної  дії  (калина звичайна, ромашка  лікарська,  липа  серцелиста, малина  звичайна).
Рослини, які  мають  великий  вміст  вітамінів (шипшина, цибуля,  часник, морква, капуста, кропива дводомна).  
Лабораторна  робота.
Знайомство  з  лікарськими  рослинами. Визначення  груп рослин фармакотерапевтичної  дії за  гербаріями  та  атласами. Складання  опису  рослин.  Поповнення  картотеки  лікарських  рослин. Оформлення  гербарію.   
Практична  робота.
Зупинка кровотечі за допомогою лікарських рослин.
Надання першої допомоги при нежиті та різних запальних процесах.
Підготовка  та  написання  реферативних  робіт. (Кровотамувальні  рослини  нашої  флори, використання  лікарських  рослин  при  протизапальній  дії).
6. Лікарські форми  виготовлені  з  рослинної  сировини(10 годин).
Різноманітність лікарських форм. Види  рослинних терапевтичних засобів. Готування лікарських форм. Складання рецептів.
Практична робота.
Приготування  чаїв  різної терапевтичної  дії (липи, калини, календули). Методика  виготовлення  компресів  із  рослинної  сировини  та  правила  їх  застосування (подорожник великий, капуста, алое, осика).
Екскурсія до фітоаптеки.
7. Овочі – цілителі  (26 годин).
Органи  овочевих  культур  як  лікарська  сировина.
Біологічні особливості та агротехніка вирощування  овочевої культури (петрушки, капусти, моркви, цибулі, кропу, квасолі).
Розподіл овочів – цілителів  за  терапевтичною дією: овочі, які містять  вітаміни (морква, цибуля, петрушка, кріп); сечогінні (кріп, петрушка, кавун, диня), при  захворюванні  травної  системи (капуста, картопля).                                                                                                                                                                                        
Поняття про дієту. Використання овочів у дієтичному харчуванні, з лікувальною метою.        
Лабораторна  робота.
Використання  овочів  для  приготування  лікувальних соків, відварів,  настоїв: соки -  з моркви,  томатів,  капусти,  картоплі;
відвари – картоплі,  моркви,  буряка,  цибулевого  лушпиння, квасолі, гороху;
настої – з  насіння  моркви, з  жовтих  крайових  пелюсток  квітучих   кошиків  та  листя  соняшника.
Складання  звіту  про проведену  роботу  на  основі  використаних  літературних  джерел.
Практична робота.
Закладання   зимового  городу. Вирощування  рослин безрозсадним  та  розсадним  способом. Проведення  агротехнічних  заходів  по  вирощуванню овочевих  рослин  у  кімнатних умовах, теплиці. Складання  планів – дослідів, ведення  щоденників  досліджень  та  спостережень  за  рослинами.
Збір  матеріалу  для написання рефератів «Вирощування та  використання  капусти  різних  сортів». «Топінамбур  та  соняшник  -   рослини-родичі».
Екскурсії.
Екскурсія на  ділянку по вирощуванню  овочевих  культур.
8. Поняття  про  кімнатні  рослини  (16 годин).
Загальна  характеристика про кімнатні рослини. Застосування кімнатних рослин у народній медицині  (алое, каланхое, пеларгонія, фізаліс звичайний). Отруйні кімнатні  рослини та умови спостереження  за  ними (диффенбахія, плющ, кімнатна аралія, квітка фламінго).
Умови  вирощування  лікарських  рослин у  теплиці  та  на підвіконні.    
Практична  робота.                                                                                                                                                 
Визначення кімнатних  рослин  за  визначниками.
Виготовлення паспортів на  кімнатні  лікарські  рослини.
Робота в теплиці. Основи вирощування лікарських рослин у теплиці та на підвіконні: м’ята, меліса.
Догляд за кімнатними рослинами (полив, обприскування, підживлення, пересаджування  живців в окремі горщики).
9. Медоносні лікарські рослини їх цілющі властивості  (10 годин).
Біологічні особливості медоносних рослин та їх цілющі властивості. (Липа, береза пухнаста, верба, дуб звичайний, калина, малина, смородина, вишня садова, цикорій, земляна груша, квасоля багатоквіткова, шавлія). Лікувальне значення  меду. Застосування продуктів бджільництва  у  народній  медицині.
Лабораторна робота
Визначення вмісту цукру у медоносних лікарських рослинах. Прийоми  визначення  якості  меду.
Практична робота.
Визначення  медоносних  рослин,  поповнення  картотеки  лікарських  рослин. Презентація колекції з  продуктів бджільництва. Підготовка  та  написання  реферату: «Лікарські  якості   меду  з  різних  медоносних  рослин».
Екскурсія до фітоаптеки ім.Зубицьких.
10. Весняний практикум  (12 годин ).
Використання дикорослих лікарських рослин у дієтично-оздоровчому харчуванні (кульбаба  лікарська, кропива, листя  подорожника, мокриця).
Приправи до весняних страв. Салати, страви для сніданку, вечері та обіду. Солодкі страви і напої. Весняно-святкова кухня.
Народні страви з лікарських рослин.
Практична робота.
Приготування страв з лікарських рослин.
Складання пам’ятки збирачу лікарських рослин. Складання календаря оптимальних строків заготівлі лікарської сировини своєї місцевості. Заготівля лікарських рослин. Участь в операції «Зелена  аптека».
Екскурсії.
Екскурсія-практикум у природу з метою визначення видів  найпоширеніших лікарських рослин. Весняна екскурсія у природу для збирання  їстівних  трав  (до Ботанічного саду ХДУ, дендропарку ДАУ).
11. Підсумкове заняття  (4 години).
Написання рефератів «Лікарські рослини навчально-дослідної земельної ділянки. Лікарські рослини – символи».Проведення  підсумкового  заняття.

Основні  вимоги  до знань  і вмінь:
Учні  повинні мати  уявлення  про:
-  історію  розвитку  життя  на  Землі
- фази  розвитку рослин;
- роботу  з  визначниками;
- різноманітність  лікарських  рослин своєї місцевості;
- різнобічну  лікувальну  дію   лікарських  рослин;
- організацію науково – дослідницької  роботи.
Учні повинні знати  про:
- розвиток  науки  фітотерапії;
- біологічні  особливості  лікарських  рослин;
- строки  збирання лікарських  рослин:
-  правила сушіння  та  зберігання;
- лікувальні  властивості  овочів;
-  дієтичне харчування;
- профілактику  захворювань;
- умови вирощування кімнатних рослин та їх лікувальні властивості;
- біологічні особливості  медоносних  рослин  та  їх  цілющі  властивості.
Учні  повинні  вміти:
-  визначати  лікарські  рослини;
- класифікувати  лікарські  рослини;
- проводити  спостереження  у  природі;
- спостерігати  за  розвитком  і  ростом  рослин;
-  вести  щоденники  спостережень;
-  складати  календар збирання  лікарських  рослин;
-  збирати  та  зберігати  лікарські  рослини;
- оформляти  результати практичних  робіт;
-   готувати  лікувально – профілактичні  напої та  дієтичні  страви;
   писати  реферати.
Учні повинні  засвоїти  терміни (поняття)
Фітотерапія
Лікарські  рослини
Аптека
Аптекоуправління
Цілющі  чаї:
• шлунковий,
• сечогінний,
• потогінний,
• жовчогінний,
• вітамінний.

 


                          
                                     
ЛІТЕРАТУРА
Перелік рекомендованої  літератури  для  керівників творчих  учнівських  об’єднань
1. Барна М.М., Барна Л.С.,Семенів О.О., Яцук Г.Ф. Кімнатні  рослини у навчально-виховному процесі з біології – Тернопіль – навчальна книга – Богдан.
2. Володарська А.Т., Скляревський О.М. Вітаміни  на  грядці. - Київ  «Урожай»,1989.
3. Ганичкины О. и  А. Все  о цветах в  вашем  доме. – Санкт – Петербург СЗКЭО «Кристал», Москва – Оникс, 2007.
4. Глухов М.М. Медоносные  растения. – Москва- Колос,1974
5. Д-р Д.Г. Хессайон Все о  цветах  в  вашем  саду. – Москва –Кладезь-Букс,2004
6. Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шабарова С.І. Дари лісів - Київ «Урожай»1979.
7. Норман  Уокер. Лечение  соками – Санкт-Петербург – Издательство  Дом «Невский  проспект», 2007
8. Носаль М.А. Носаль И.М. Лекарственные  растения  и  способы  их  применения  в  народе. – К.: София, 1996.
9. Телішевський Д.А. Гриби, ягідники  і лікарські  рослини  лісів України – видавництво  Львівського університету 1972.
10. Чекман І.С. Клінічна  фітотерапія. Природа лікує. - К.:Рада,2000.
11. Щадилов Е. Целебные  сорняки. – Киев- Харьков- Минск, 2002.

Перелік  рекомендованої  літератури  для  дітей
1. Білик Е.В. Валеологія: Довідник школяра. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 512с.
2. Вахромеева М.Г., Павлов В.Н. – Растения Красной  книги  СССР -  М.: Педагогика1990.
3. Елін Ю.Я. та ін.  Дари  лісів. – К.: Урожай, 2001.
4. Ивашин  Д. С. Лекарственные  растения  Украины   (справочник  для  сборщика   и  заготовителя). – К.: Урожай  1975.
5. Ильина  С.И. Здоровье  на  вашем  столе. -  К.: Здоровье, 2003.
6. Ільницький В.І., Рафалюк М.І.,Цимбал Н.М., Ільницька У.В. Основи  медичних  знань  туриста – Тернопіль – навчальна  книга – Богдан.
7. Кархут В. В. Ліки  навколо  нас. – К.: Здоров’я, 2001.
8. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія 7клас – Київ «Генеза»,  2007.
9. Приходько С.М. Цілюща флора  у  вашій  кімнаті. – К.:Наук, думка,1990.
10. Телішевський Д.А. Гриби, ягідники і лікарські  рослини  лісів  України – видавництво  Львівського  університету  1972.
11. Яцук Г.Ф., Бабин І.І., Барна Л.С., Страшнюк Н.М. Здоров’я – найбільше  благо ІІІ частина, Допитливим про основи  здоров’я – Тернопіль «Астон»,2004.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Основний рівень,  другий рік навчання
№ п/п
Тема Теорія Практикум Разом
1 Вступ 3  3
2 Значення лікарських  рослин  у  житті  людини 20 10 30
3
3.1
3.2
Лікарські рослини    фармакотерапевтичної  дії:
Рослини відкритого  грунту.
Рослини  закритого  ґрунту. 30
20
10 20
10
12 50
30
22
4 Охорона лікарських рослин. Червона книга України 12 8 20
5 Лікарські рослини як засіб підвищення захисних функцій організму 30 12 42
6 Фунгіотерапія 8 8 16
7 Визначення  придатності  природної  сировини 10 12 22
8 Збирання  лікарської  сировини  та  її  зберігання 10 20 30
9 Підсумковий залік - 3 3
Разом: 123 93 216

І.Вступне заняття (6 години).
Повідомлення плану роботи на рік. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Бесіда  «Природа – джерело зеленої аптеки».
У світі лікарських рослин. Рослини нашої місцевості.
Екскурсії:
Екскурсія  на навчально-дослідну земельну ділянку Центру,  до аграрного  університету.
ІІ.Значення  лікарських  рослин в  житті  людини  (30 годин).
Значення  плодових і ягідних культур у харчуванні людини.
Високовітамінні плодові культури (айва, калина, кизил, лимонник, обліпиха, шипшина, горіхи), їх цілющі та лікувальні властивості. Лікувальна та профілактична дія  соків, морсів, напоїв, киселів, коктейлів, компотів із журавлини, смородини, лимона, малини, суниці, чорниці, агрусу, абрикоса, вишні, аличі на організм людини.
Цілющі властивості овочевих  рослин: капусти, моркви, редьки, ріпи, буряка, гарбуза, баклажанів, томатів, перцю, кавунів, динь.
Фітонцидна дія часнику,  цибулі.
Дієтичне харчування.  Лікувальні  овочеві салати, супи.
Лабораторна  робота:
Використання   лікарських    рослин  для дієтичного  харчування  (напої, салати,  соки). Складання  харчового  раціону.
Практична  робота:
Робота  на  навчально – дослідній земельній ділянці. Технологія вирощування  та  догляду  за  плодовими культурами, які  містять  високий вміст  вітамінів  та  корисних  речовин. Виготовлення гербарію лікарських  рослин. Збирання лікарської сировини на  навчально – дослідній  земельній  ділянці (плоди, насіння, корені  та  кореневища). Написання рефератів  «Осіннє багатство  овочів  та  фруктів  - час  для  оздоровлення  і  лікування  з  допомогою  свіжих  соків - фреш»
Екскурсії:
Екскурсія на навчально-дослідницьку земельну ділянку «Знайомство з  представниками  різних  груп  за  лікарською  дією ( лаконос американський, валеріана, шипшина)».
Екскурсія-практикум у природу з метою еколого - географічної  характеристики найпоширеніших лікарських рослин.             
ІІІ.Лікарські  рослини  фармакотерапевтичної  дії  (52 години).
3. 1. Рослини  відкритого  грунту  (30 годин).
Комплекс  біологічно  активних  речовин  протизапального,  антимікробного, сечогінного, жовчогінного, кровоспинного, глистогінного ефекту. Різнобічна  лікувальна  дія  лікарських  рослин. Невміле  застосування  лікарських  рослин і шкода  від  такого  лікування. Використання  рослин  кровоочисної дії. Рослинні  фітонциди. Рослини -стимулятори  центральної  нервової  системи  та  їх  дія. Застосування в  народній  медицині  бузини, валеріани, берези бородавчатої, обліпихи. Рослини  при  захворюванні  серцево – судинної  системи: валеріана, м’ята, глід,  собача  кропива, конвалія. Рослини  при  захворюванні  дихальної  системи: чабрець, мати й  мачуха, оман  високий. Рослини  при запальних  процесах  травної  системи: звіробій, кропива  дводомна, соняшник,  ромашка лікарська, деревій  звичайний. Трави  проносної  дії:  жостір, крушина, сенна, ревінь. Трави  з  жовчогінною  дією: барбарис, шипшина, розторопша,  цмін  піщаний. При  захворюванні  шкіри: чистотіл, череда, хміль, розхідник  звичайний.
Естетотерапія, її вплив  на  здоров’я  людини. Ефіроолійні  квіткові  рослини  (жасмин,  мімоза, фіалка,  гвоздика, лаванда,  троянда, бузок), їх  стимулююча  дія.
Лабораторна  робота:
Морфологічна  характеристика  та  визначення  лікарських  рослин   різних  життєвих  форм: дерева – береза  бородавчаста, дуб  звичайний, біла  акація; кущі – барбарис звичайний, шипшина, калина звичайна; багаторічні  трави – купина  багатоквіткова, топінамбур, лаконос американський;  однорічні  трави – нагідки, грицики,  спориш.
Вміст фітонцидів у клітинах овочів  та фруктів. Накопичення кам’янистих клітин  у  плодах груші. Виготовлення ароматичних олій з рослин (шавлії, пеларгонії, м’яти, плодів шипшини та ін.).
Практична робота:
Складання  картотеки лікарських рослин. Обробка екскурсійного  матеріалу.  Написання  реферативних   та  творчих  робіт  «Цілюща  сила  рослин», «Гомеопатія», «Використання  лікарських  рослин  при  серцево – судинних  захворюваннях».
Екскурсія:
Ознайомлення  з  осіннім  доглядом  за  лікарськими  рослинами.
         3.2.  Рослини закритого  грунту - тепличні  та  кімнатні   рослини
(22 години).    
Таємниця зеленого скарбу  (легенди та міфи про рослини).
Лікувальні  властивості  алое, каланхое, агави, пеларгонії. Цитрусові – джерело  вітамінів, їх використання  у  народній  медицині.
Вирощування цитрусових у кімнатних умовах. Аромотерапія.  Аромопрофілактика.
Лабораторна  робота  в теплиці.
Визначення  кімнатних  рослин  за  будовою  вегетативних  органів.
Практична  робота:
Вирощування ефіроолійних і кімнатних лікарських рослин у тепличних умовах. Закладка вічнозеленого конвеєра з листової зелені. Догляд  за  рослинами. Ведення  щоденників  спостереження.
Презентація робіт: «Дивосвіт природи навколо нас»,  «Оздоровчий вплив на  людину аромотерапії та фітодизайну»,  «Квітково-декоративні та лікарські рослини в кімнатах вашого будинку».  «Вирощування  квітково – декоративних  рослин, їх  використання  в озелененні  кімнати». 
Екскурсія:
Ознайомлення  з  лікарськими   кімнатними рослинами у  теплиці  та  на  шкільному  підвіконні.
ІV.Охорона лікарських рослин. Червона книга України (20 годин).
Реєстри видів лікарських рослин, що підлягають охоронні на території України. Червона книга України. Охорона та раціональне використання  лікарських  рослин. Юридична  відповідальність за порушення вимог природоохоронного  законодавства. Лікарські  рослини  Херсонської області, що підлягають охороні.
Практична  робота
Створення Червоної книги лікарських рослин Херсонщини. Написання реферативних робіт «Охорона рідкісних і зникаючих видів  рослин місцевої флори».
Екскурсії :
До краєзнавчого музею, до парку, до музею природи,  Херсонського державного та аграрного  університетів.
V.Лікарські рослини як засіб підвищення захисних функцій  організму (42 години).
Навколишнє середовище і радіоактивні ізотопи, їх  вплив на стан здоров’я людини. Радіостійкість живих організмів.
Рослини радіозахисної  (радіопротекторної) дії:  полин звичайний, аїр болотний, деревій, обліпиха, полуниця, брусниця, калина, шипшина. Їх терапевтична дія і використання.  Рослини - психостимулятори. Препарати тонізуючої дії. Терапевтиччна дія женьшеню, лимонника китайського,   елеутерокока,  аралії маньчжурської, радіоли рожевої. Їх використання. Вітамінні напої радіопротекторної  дії.
Лабораторна  робота:
Приготування напоїв радіопротекторної  дії.
Практична  робота:
Правила приготування вітамінних чаїв у домашніх  умовах.
Екскурсія:
На науково-дослідницьку ділянку, до фітоаптеки ім. Зубицьких «Знайомство з  асортиментом  вітамінних фіточаїв  та  їх  застосуванням».                                           VІ. Фунгіотерапія  (16 годин).
Загальні відомості про гриби. Харчове значення грибів. Їстівні гриби України.  Отруйні гриби. Дріжджеві гриби. Лікувальні властивості грибів.
Лабораторна  робота:
Розгляд під мікроскопом «Будова шапкового гриба».
Практична  робота:
Складання картотеки грибів обманок. Вирощування цвільових грибів, мукора. Випуск стінгазети, санітарного бюлетеня «Їстівні, умовно їстівні та ядовиті  гриби».
Екскурсія:
Екскурсія в  природу «Гриби навколо нас», до лісу.                        
VІІ. Отруйні рослини (24 годин).
Небезпечні рослини Херсонщини: беладонна лікарська, піроканта, дурман звичайний, паслін, блекота, болиголов.
Рослини, які викликають небезпечні  алергічні реакції.
Рослинні отрути,   їх значення в медицині .
Практична  робота:
Робота з атласами, визначення рослин за визначниками.
Схемні зразки отруйних рослин.
Екскурсія:
Екскурсія  в природу, до краєзнавчого музею, до Ботанічного  саду.
VІІІ. Збирання  лікарської  сировини  та  її  зберігання  (30 годин).
Правила  збирання. Строки  збирання і фази розвитку  рослин. Лікарські  рослини  обмеженого і необмеженого  збору. Правила  збирання  лікарських рослин, що містять  у  собі  отруту.
Значення  сушіння. Вплив  вологи, температури і світла  на  сушіння.
Способи  сушіння: під  відкритим  небом, у  закритому  приміщенні.  Вихід сухого  продукту. Зберігання. Пакування  та пакувальні  матеріали.
Лабораторна  робота:
Пакування  у  пакувальні  пакети  сухої  сировини  лікарських  рослин.
Практична  робота:
Складання  календаря  збирання  лікарських  рослин. Робота  на  навчально-дослідній  земельній ділянці. Збирання  і  обробка   лікарських  рослин.
Використання  різних  способів  сушіння  лікарської  сировини.
Екскурсії:
До лісу, парку, Малого  карантинного острова  з метою збору лікарської сировини.
Підсумковий  залік (3 години).
«Лікарські рослини  нашого  краю».

 

 

 

 

 


                       

Основні вимоги  до  знань  і  вмінь:
Учні повинні  мати  уявлення  про:
- процеси  життєдіяльності  рослин;
- гуморальну систему  в  організмі;
- застосування  лікарських   рослин  у  народній  медицині;
- біологічні  особливості  ефіроолійних  рослин;
- види  лікарських  рослин, що  підлягають  охороні  на  території  України;
- Червону  книгу  України;
- небезпечні  рослини  Херсонщини;
- групи  вітамінів  А, В, С, Д;
- лікувальні  властивості  овочів  і  фруктів;
- імунітет;
- радіопротекторні  дії  рослин;
- сучасні  екологічні проблеми  людства.
Учні  повинні  знати  про:
- найголовніших представників  лісу  та  їх  використання;
- строки  збирання  лікарських  рослин;
- особливості   життєвого  циклу  квіткових  рослин;
- причини  виникнення  різних  захворювань;
- застосування  цілющих  чаїв;
- умови  вирощування  ефіроолійних, цитрусових  рослин  радіопротекторної  дії;
- терапевтичну  дію  радіопротекторів;
- отруйні  рослини  і  їх  значення  в  народній  медицині;
- лікувальні  властивості  овочів  і  фруктів.
Учні  повинні  вміти:
- проводити  самостійні  дослідження;
- складати графіки, таблиці;
- писати  реферати, складати  конспекти;
- збирати та  зберігати  лікарські  рослини;
- оформляти  результати  практичних  робіт;
- застосовувати  інгаляції  при  захворюванні  верхніх  дихальних  шляхів;
- працювати  з  гербарним  і  колекційним  матеріалами;
- вирощувати  ефіроолійні   та  кімнатні   лікарські   рослини;
- застосовувати  цілющу  флору  для  лікування  та  профілактики;
- визначати  рослини  - радіопротектори;
- вирощувати  рослини  радіопротекторної  дії  на  навчально – дослідних земельних ділянках;
- вирощувати  високовітамінні  плодові  й  овочеві  культури  на  навчально  -  дослідних  земельних  ділянках.

 

Учні  повинні  засвоїти  терміни  ( поняття):
Червона  книга  України
Реєстр
Заповідники
Заказники
Ботанічний  сад
Хімічні  препарати
Асортимент
Номенклатура
Гомеопатія
Захворювання
Компрес
Примочки
Інгаляції
Суміші
Фітонциди
Антибіотики
Стимулятори
Імунітет
Аромотерапія
Естетотерапія
Радіопротектори
Адаптація
Гіповітаміноз
Гіпервітаміноз
Авітаміноз
  

 

 

 

Використання  лабораторного  обладнання (приладдя)  на  заняттях  у  гуртку «Фітотерапія».
Натуральні предмети й технічні засоби для демонстраційного та лабораторного відтворення явищ природи, кількісного й якісного їх вивчення -- це прилади, інструменти, лабораторне обладнання (приладдя), реактиви, матеріали. Вони необхідні для проведення спостережень і постановки дослідів, формування практичних умінь і навичок.
У процесі вивчення курсу біології можна використовувати різні прилади:
механічні (прилад для демонстрування всмоктування води коренем, прилад для спостереження за розвитком кореневої системи в рослин, прилад для визначення газообміну в насінні, респіратор тощо);
контрольно-вимірювальні прилади (спірометр, сфігмоманометр, динамометр, фонендоскоп, психрометр, термометр медичний тощо);
оптичні прилади (лупа, мікроскоп).
Прилад для демонстрування всмоктування води коренем (ПВВК) застосовується під час  вивчення розділу «Вегетативні органи».
Прилад для спостереження за розвитком кореневої системи в рослині (ПРКС) застосовується для проведення дослідів, зокрема зі з'ясування впливу глибини висіву насіння на розвиток сходів.
Лупа -- найпростіший оптичний збільшуваний прилад, який використовують для вивчення дрібних організмів або їхніх частин під час проведення самостійних і лабораторних робіт, на екскурсіях у природу тощо. Розрізняють лупи шкільні, екскурсійні та препарувальні.
Можна  використовувати різні мікроскопи.  Найпоширенішою є модель НМ-301. Цей мікроскоп має рухомий предметний столик і нерухомий тубус; об'єктиви розміщені на револьверній головці, яка повертається й дає змогу швидко й легко замінювати їх; частина деталей (об'єктиви, тримач дзеркала, затискачі для фіксації мікропрепаратів) незнімні. Мікроскоп НМ-301 за різних поєднань об'єктивів та окулярів забезпечує 56--300-разове збільшення.
Для ефективного проведення лабораторних робіт із біології та на  занятті  у  гуртку можна використовувати сучасні цифрові мікроскопи. Найпростішим серед них є мікроскоп Іntel Pley QX3 (забезпечує 10-, 60-, 200-разове збільшення). Він дає змогу:
- вивчати досліджуваний об'єкт не одному учневі, а групі водночас, оскільки інформацію можна виводити на монітор комп'ютера;
- використовувати зображення об'єктів як демонстраційні таблиці під час вивчення нового матеріалу або його закріплення;
- вивчати об'єкт у динаміці;
- створювати презентаційні відеоматеріали з теми, що вивчається; використовувати зображення об'єктів на паперових носіях як роздатковий матеріал для організації самостійної роботи учнів. Застосування цифрового мікроскопа разом із комп'ютером дає змогу дістати збільшене зображення біологічного об'єкта (мікропрепарату) на екрані монітора (під час роботи в групі або в класі з невеликою кількістю учнів) або на великому екрані чи РК-панелі (під час роботи з усім класом).
Крім приладів, у навчально-виховному процесі з біології використовуються:
• інструменти (голки препарувальні, ножиці з тупими кінцями та ножиці з одним гострим кінцем, пінцет анатомічний із насічкою);
• садово-городній інвентар (відерце, лійка, совок вузький для викопування рослин, лопата, граблі, сапка);
• приладдя (штатив лабораторний, штатив для пробірок, спиртівка, тримач для пробірок, предметні й покривні скельця, пробірки-мензурки, склянка хімічна, лійка, чашки Петрі, лоток для роздаткового матеріалу, лоток для мікропрепаратів);
• реактиви й матеріали (йод, сухий спирт, гліцерин, розчин Люголя. бинт, вата тощо).

 

 

 

 

 

 

 

                                        ЛІТЕРАТУРА
Перелік рекомендованої  літератури  для  керівників творчих  учнівських  об’єднань
1. Барна М.М., Барна Л.С.,Семенів О.О., Яцук Г.Ф. Кімнатні  рослини у навчально-виховному процесі з біології – Тернопіль – навчальна книга – Богдан
2. Володарська А.Т., Скляревський О.М. Вітаміни  на  грядці. - Київ  «Урожай»,19891.
3. Ганичкины О. и  А. Все  о цветах в  вашем  доме. – Санкт – Петербург СЗКЭО «Кристал», Москва – Оникс, 2007.
4. Глухов М.М. Медоносные  растения. – Москва- Колос,1974
5. Д-р Д.Г. Хессайон Все о  цветах  в  вашем  саду. – Москва –Кладезь-Букс,2004
6. Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шабарова С.І. Дари лісів - Київ «Урожай»1979.
7. Норман  Уокер. Лечение  соками – Санкт-Петербург – Издательство  Дом «Невский  проспект», 2007
8. Носаль М.А. Носаль И.М. Лекарственные  растения  и  способы  их  применения  в  народе. – К.: София, 1996.
9.Телішевський Д.А. Гриби, ягідники  і лікарські  рослини  лісів України – видавництво  Львівського університету 1972.
10. Чекман І.С. Клінічна  фітотерапія. Природа лікує. - К.:Рада,2000.
11. Щадилов Е. Целебные  сорняки. – Киев- Харьков- Минск, 2002.

Перелік  рекомендованої  літератури  для  дітей
1. Білик Е.В. Валеологія: Довідник школяра. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 512с.
2. Вахромеева М.Г., Павлов В.Н. – Растения Красной  книги  СССР -  М.: Педагогика1990.
3. Елін Ю.Я. та ін.  Дари  лісів. – К.: Урожай, 2001.
4. Ивашин  Д. С. Лекарственные  растения  Украины   (справочник  для  сборщика   и  заготовителя). – К.: Урожай  1975.
5. Ильина  С.И. Здоровье  на  вашем  столе. -  К.: Здоровье, 2003.
6. Ільницький В.І., Рафалюк М.І.,Цимбал Н.М., Ільницька У.В. Основи  медичних  знань  туриста – Тернопіль – навчальна  книга – Богдан.
7. Кархут В. В. Ліки  навколо  нас. – К.: Здоров’я, 2001.
8. Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія 7клас – Київ «Генеза»,  2007.
9. Приходько С.М. Цілюща флора  у  вашій  кімнаті. – К.:Наук, думка,1990.
10.Телішевський Д.А. Гриби, ягідники і лікарські  рослини  лісів  України – видавництво  Львівського  університету  1972.
11.Яцук Г.Ф., Бабин І.І., Барна Л.С., Страшнюк Н.М. Здоров’я – найбільше  благо ІІІ частина, Допитливим про основи  здоров’я – Тернопіль «Астон»,2004.