Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Природа і фантазія 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


СХВАЛЕНО:
науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Протокол №5 від 20.12.2018 року
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

22.03.2019 року  № 75

 

Освітня програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
«Природа і фантазія»

2 роки навчання

 

 


м. Херсон - 2018


Обговорено:
на засіданні педагогічної ради КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ХОР
(протокол №4 від 11.12. 2018 року)


Обговорено:
на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол №        від                    
 

Схвалено:
науково-методичною радою
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол №      від                    

 

Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

Коротка Т.О.. Освітня програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Природа і фантазія». – Херсон, 2018. - 26 с.

 


Автор:

Коротка Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 


Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сьогодні одним з основних завдань позашкільної освіти є забезпечення освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей.
Особливий акцент сучасної педагогіки зроблено на розвиток творчого потенціалу дитини, адже діти і творчість – поняття практично нерозривні.
Якщо дитина живе в атмосфері творчості, вона вчиться мріяти, фантазувати, бути індивідуальністю, творчою у всьому, що робить.
Чим більша палітра творчих технік дитини, тим більш різносторонньою і вправною вона стає.
Творчість через використання природного матеріалу містить у собі чималі ресурси для «занурення» дітей у світ рідної природи, пізнання її різних сторін і, одночасно, - виховання дбайливого, бережного ставлення до неї, формування перших трудових навичок.
Поєднання інтелектуальної та моторної діяльності створює атмосферу осмисленої праці.
Дари природи виступають не просто матеріалом для праці, але і засобом наочності, дидактичним матеріалом, що служить стимулом пізнавальної активності учнів.
Робота з природним матеріалом сприяє розвитку художньої інтуїції, чутливості до довершеної форми, формуванню здатності конструювати образ, відчуття гармонійності деталей, критичності, гнучкості та оригінальності мислення, пізнавальної самостійності та активності, прищепленню художнього смаку, розвитку творчих здібностей, уяви.
Освітня програма реалізується у гуртку «Природа і фантазія» еколого-натуралістичного напряму, розрахована на учнів молодшого та середнього шкільного віку.
Кількісний склад учнів – 10-12 чоловік.
Дана програма з позашкільної освіти розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
Мета роботи гуртка – створення умов для творчого розвитку дітей засобами роботи з природним матеріалом, сприяння екологічному, естетичному, трудовому вихованню учнів.
Основні завдання:
- поглиблювати знання з природознавства;
- формувати у школярів дбайливе ставлення до природи;
- ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями декоративно-прикладного мистецтва;
- навчити володінню технікою виготовлення саморобок з природного матеріалу;
- виховувати патріотичні почуття шанобливого ставлення до народних традицій;
- виховувати культуру праці;
- розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію;
- розвивати позитивні якості особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності, колективізм, товариськість.
Структура програми побудована на основі поєднання блочного та концентричного принципу.
Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:
1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;
2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.
Програма першого року навчання спрямована на розвиток у вихованців пізнавального інтересу до навколишньої природи, знайомство з біологічними особливостями її об′єктів.
Виготовленню саморобки передує підготовча робота: проводяться теоретичні заняття, екскурсії в природу, музеї.
У процесі праці з природним матеріалом, діти знайомляться з його властивостями, найпростішими способами обробки і з’єднання деталей, набувають навиків користування різними інструментами.
Діти виготовляють аплікації, іграшки за зразком (за малюнком, фотографією, кресленням) та власним задумом.
Програма другого року навчання передбачає вивчення українських народних традицій, оберегів, виховання інтересу до української культури; вдосконалення практичних умінь роботи з різноманітним природним матеріалом, навиків кріплення і з′єднання деталей.
Вихованці оволодівають знаннями щодо схематичної замальовки іграшки, створення наочного плану-схеми її виготовлення.
Поробки можуть виготовлятись без попереднього аналізу за завданням чи власним задумом.
Діти вчаться уважно придивлятись до природного матеріалу, щоб вибрати форму, що відповідає задуманому предмету, витримувати масштаб, поєднання кольорів.
Організовуються колективні практичні роботи (в парах, групах), формується вміння розподіляти обов′язки між партнерами, бачити труднощі товаришів, надавати їм допомогу, аналізувати результати не лише власних дій, але й колективної роботи.
Програма передбачає проведення теоретичних занять (з природознавства, народознавства, техніки роботи з природним матеріалом), екскурсій, збору, фасування, підготовки природного матеріалу до роботи, практичних занять з виготовлення поробок, виставок, свят, ігор-подорожей.
Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, участь у виставках, конкурсах, презентаціях роботи гуртка, формування портфоліо.
Під час практичних занять з використанням гострих, ріжучих, колючих інструментів та під час екскурсій проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності.
Програма вміщує додаток «Методика проведення занять гуртка «Природа і фантазія» (методичні рекомендації по виготовленню поробок з природного матеріалу).

 

 

 

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Розділ Кількість годин
  теоретичних практичних усього
1. Вступ. 2 4 6
2. Флористика 6 14 20
3. Виготовлення поробок «Дари лісу» 8 14 22
4. Виготовлення поробок з плодів декоративних дерев (каштани, горіхи, жолуді, шишки, крилатки ясеня, клена) 8 14 22
5. Поробки з використанням насіння та плодів сільськогосподарських рослин 6 16 22
6. Робота з соломкою 6 6 12
7. Виготовлення поробок з пір′я та шкаралупи яйця 4 8 12
8. Виготовлення іграшок з черепашок молюсків 4 14 18
9. Природний матеріал неживої природи для творчих робіт (морські камінці, пісок, глина) 4 6 10
Разом 48 96 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (6 год.)
Будь природі другом. Правила поведінки в природі. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Матеріал неживої та живої природи для творчих робіт (морські камінці, глина, пісок, листя, квіти, трава, коріння, гілочки та плоди дерев, насіння, дерев′яна стружка, качани кукурудзи, солома, черепашки молюсків, пір′я). Обладнання та інструменти, необхідні для роботи. Підготовка до роботи гуртка. Способи та правила заготівлі, обробки та зберігання природного матеріалу.
Екскурсія в парк. Збирання природного матеріалу.
Практичні роботи:
Перегляд робіт з різного природного матеріалу (знайомство з експозиціями виставок, колекціями світлин, листівок).
Заготівля, обробка, зберігання природного матеріалу.
2. Флористика (20 год.)
Флористика як стародавній вид декоративно-прикладного мистецтва. Основні направлення флористики.
Поняття про квітково-декоративні рослини. Різноманітність однорічних, дворічних та багаторічних рослин. Квіти в легендах та переказах, традиційні українські квіти. Рослини - обереги. Техніка плетіння українського віночка.
Природний матеріал флориста (квіти, листя, злаки, плоди, ягоди, каміння, мушлі, шишки, коріння, гілки). Пласке і об′ємне засушування рослин.
Основні прийоми виконання пласких композицій. Флористична листівка. Аплікація з листя на картоні. Бутоньєрка. Прийоми виконання та різноманітність.
Екскурсії:
- до квіткового магазину. Різноманіття квітково-декоративних рослин в букетах та композиціях;
- на виставку флористичних робіт. Знайомство з різними напрямками роботи флориста.
Практичні роботи:
Засушування квітів, листя для виготовлення аплікацій.
Виконання флористичної листівки («Квіти», «З днем народження», «До Дня вчителя» т.п. за зразками).
Предметна аплікація з квітів та листя на картоні за зразком («Осінній букет», «Котик», «Трактор» т.п.).
Виконання колажу з природного матеріалу.
Виготовлення бутоньєрок.
Інсценізація легенди про український віночок. Плетіння українського віночка.


3. Виготовлення поробок «Дари лісу» (22 год.)
Найбільш поширені дерева та кущі рідного краю. Біологічні особливості декоративних дерев та кущів. Значення декоративних порід в озелененні міст і сіл.
Ліс. Його значення, охорона лісів. Рослинність лісів та парків регіону. Їстівні та отруйні гриби. Лікарські рослини. Сезонні зміни в лісі, парку, саду. Значення насаджених дерев для річки.
Екскурсії:
- до парку. Збір листя та плодів дерев для гербарію, колекцій для поробок.
- в ліс. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів, збір шишок для поробок.
Практичні роботи:
Виготовлення гербарію листя дерев.
Збір лікарських рослин для гербарію. Виготовлення гербарію «Лікарські рослини».
Виготовлення муляжів шапкових грибів.
Виготовлення іграшок з брусочків дерева за зразком («Клоун», «Мальвіна»).
Аплікація зі стружок за зразком («Собака», «Зайчик» т.п.).
4. Виготовлення поробок з плодів декоративних дерев (каштани, горіхи, жолуді, шишки, крилатки ясеня, клена) (22 год.)
Плоди дерев. Їх значення. Способи поширення в природі. Правила зберігання.
Техніка виготовлення поробок з каштанів, горіхів, жолудів. Виготовлення сувенірів з плодів дерев за картами-схемами. Кріплення. Інструменти.
Екскурсії:
- до парку. Плоди поширених дерев.
- до виставкового залу.
Практичні роботи:
Виготовлення колекції «Плоди дерев».
Виготовлення іграшок з каштанів за зразком («Гриби», «Краби»)
Виготовлення іграшок з горіхів за зразком («Жук-носоріг», «Черепахи»).
Виготовлення іграшок з жолудів за зразком («Веселий чоловічок», «Пташка»).
Виготовлення іграшок з шишок за зразком («Квіти в вазі», «Сова»).
Аплікація з крилаток ясеня та клена за зразком («Сонечко сміється», «Лев»)
Виготовлення сувенірів з плодів дерев за картками-схемами «Півник» (каштани, жолуді, стебла листя каштану), «Дракон» (шишки сосни, жолуді, гілочки) т.п.
Новорічна композиція з використанням шишок, горіхів, жолудів.
Організація виставки робіт.
5. Поробки з використанням насіння та плодів сільськогосподарських рослин (22 год.)
Сільськогосподарські культури. Ознайомлення з біологічними особливостями основних сільськогосподарських культур (зернових, зернобобових, овочевих, плодово-ягідних, технічних культур, їх насінням). Походження основних сільськогосподарських культур. Овочі та фрукти як вітамінний продукт харчування. Особливості догляду та використання овочів в українській національній кухні.
Екскурсії:
- до краєзнавчого музею. Чим багата рідна нива;
- до аграрного університету. Ознайомлення з різноманітністю зернових, овочевих культур регіону.
Практичні роботи:
Виготовлення колекції круп.
Пап’є-маше «Декоративна тарілка» (наклеювання, оздоблення насінням сільськогосподарських рослин).
Виготовлення поробок з качанів кукурудзи за зразками «Курочка з курчатами», «Півник», «Зайчик», «Лисичка».
Виготовлення декоративних масок з диску соняшника за зразками «Котик», «Бровко», «Зайчик».
Пап’є-маше «На зеленому городі» – виготовлення овочів з паперу (наклеювання, розфарбовування).
Виготовлення поробок з овочів та фруктів за ілюстрованими зразками: «Пінгвіни» (баклажани), «Крокодил» (огірки), «Їжачок» (яблуко); колективна робота «Вівці на пасовищі» (цвітна капуста, ягоди винограду).
Виготовлення поробок з овочів та фруктів за власним задумом.
День української кухні. Вареники з картоплею.
Виготовлення українського оберегу з круп та насіння за зразком (аплікація на картоні).
6. Робота з соломкою (12 год.)
Основні злакові культури. Біологічні особливості.
Орнаментний декор. Види орнаменту: геометричний, рослинний, пейзажний, символічний та ін. Елементи, мотиви, ритм. Симетричне, центричне, килимове, вільне розташування візерунка на площині.
Солом′яні павуки. Історія виникнення, традиції. Символіка, декоративність, різноманітність форм і конструкцій. Шароподібний, ромбічний, пірамідальний, комбінований павуки, павук-зірка. Пропорції. Декоративне оформлення.
Практичні роботи:
Виконання закладки з простим орнаментом за зразком.
Декор виробів: застібки, посуду за зразком
Виконання простого ромбічного павука, павука-кулі.
7. Виготовлення поробок з пір′я та шкаралупи яйця (12 год.)
Птахи. Місця розповсюдження, біологічні особливості у зв’яку з типом живлення (зерноїдні, комахоїдні, хижі).
Значення птахів у боротьбі з шкідниками полів, лісів, садів.
Охорона та приваблювання птахів. Будова пір’я, його призначення.
Екскурсії в природу «Пташині турботи весною», «Птахи мого саду».
Практичні роботи:
Аплікації з пір’я. Вітальна листівка («Квіти», «Жар - птиця», «Кошеня»).
«Птах року» (малювання: олівці, фломастери, фарби).
Виготовлення рамок для малюнків: оздоблення мозаїкою зі шкаралупи яйця за зразком.
Сувенір зі шкаралупи яйця «Курчатко», «Ваза для квітів».
8. Виготовлення іграшок з черепашок молюсків (18 год.)
Молюски. Основні класи молюсків та їх представники. Умови існування.
Екскурсія до краєзнавчого музею. Мешканці водойм нашого краю.
Практичні роботи:
Виготовлення колекції черепашок молюсків.
Складання кросвордів, вікторин «Мешканці водойм».
Виготовлення поробок з черепашок за зразком («Жабка», «Лебідь» і т.д.)
Виготовлення поробок з черепашок за картами-схемами.
Виготовлення поробок з черепашок за власним задумом.
Організація виставки робіт.
9. Природний матеріал неживої природи для творчих робіт (морські камінці, пісок, глина) (10 год.)
Гірські породи - природні скарби Землі. Каміння. Пісок. Глина. Використання в промисловості і творчій діяльності людини. Основні властивості матеріалу.
Основні напрямки роботи з природним матеріалом. Підготовка матеріалу до роботи.
Малюнок на морських камінцях. Основні правила розпису по фігурному каменю. Вибір сюжету, що відповідає формі та контурам каменю.
Практичні роботи:
Аплікація з піску на картоні за зразком.
Ліплення найпростіших предметів з пласта глини «Фігурне печиво», «Гриби», «Рибка», «Осінній врожай в кошику», т.п. Грунтування. Розпис фарбами (акварель, гуаш).
Розпис на морських камінцях гуашшю.
Підсумкове заняття.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
- правила поведінки в природі;
- основні властивості природного матеріалу неживої природи;
- видовий склад найбільш поширених квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту, представників однорічних, дворічних, багаторічних рослин;
- найбільш поширені дерева та кущі рідного краю, їстівні та отруйні гриби, лікарські рослини;
- різноманітність, значення та поширення плодів у природі;
- біологічні особливості основних сільськогосподарських культур, правила догляду за ними;
- представників класу молюсків, птахів, їх значення у природі;

Вихованці мають вміти:
- правильно заготовляти, обробляти та зберігати живий та сухий рослинний матеріал для подальшої роботи (виготовлення аплікацій);
- виконувати пласкі флористичні композиції та бутоньєрки, володіти технікою плетіння українського віночка;
- виготовляти аплікації з сухого рослинного матеріалу;
- виготовляти поробки з плодів декоративних дерев шляхом з′єднання деталей за картками-схемами;
- виготовляти поробки з пап’є - маше, оздоблювати їх насінням сільськогосподарських рослин;
- виготовляти іграшки з овочів та фруктів;
- виготовляти простого ромбічного павука з соломки;
- виконувати нескладні аплікації з пір′я та шкаралупи яйця;
- виготовляти поробки з черепашок молюсків.

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Розділ Кількість годин
  теоретичних  практичних усього
1. Вступ
4 8 12
2. Флористика
10 32 42
3. Іграшки з природного матеріалу дикоростучих рослин 6 12 18
4. Виготовлення поробок з плодів декоративних дерев 4 14 18
5. Робота з деревиною та папером 6 16 22
6. Поробки з використанням насіння та плодів сільськогосподарських рослин 4 16 20
7. Робота з соломкою 8 18  26
8. Виготовлення поробок з глини 4 8 12
9. Виготовлення поробок з черепашок молюсків 2 8 10
10. Виготовлення поробок з пір′я та шкаралупи яйця. 6 12 18
11. Створення колективних композицій з природного матеріалу 2 16 18
Разом: 56 160 216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (12 год.)
Природа – наш дім. Знай, люби, бережи. Ознайомлення з особливостями природи регіону. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Декоративне-прикладне мистецтво України. Народні промисли: ткацтво, вишивка, різьба по дереву, художня кераміка і гончарство, лозоплетіння та ін.
Екскурсії:
- до краєзнавчого музею. Природа рідного краю.
- в природу з метою збору природного матеріалу для виготовлення поробок (реп’яшків лопуха, насіння, стебел дикоростучих злаків, квітів, листя для гербарію, плодів декоративних дерев).
Практичні роботи:
Екологічні ігри та вправи. Гра-подорож «У пошуках скарбів»
Демонстрація навчальних відеофільмів.
2. Флористика (42 год.)
Історія розвитку флористики. Матеріал і обладнання флориста.
Флораж – одне з направлень сучасної флористики, створення декоративних «живописних» картин. Японське мистецтво «ошибана» – пресована флористика. Міжнародне товариство митців пресованої флористики. Творче об'єднання «Палітра флори» в Україні.
1.1. Основи кольорознавства і композиції.
Колір. Холодні та теплі, нейтральні кольори у флористиці. Кольоровий круг. Основні кольорові поєднання. Композиція. Пропорції. Фон. Способи виконання фону за допомогою фарби, олівців, засушеного листя, квітів.
1.2. Флористичні листівки, колажі, картини. Основні прийоми виконання пласких композицій. Підготовка основи, фону, підбір матеріалу та інструменту, розробка ескізу і форми. Сюжетна композиція. Натюрморт і пейзаж.
1.2. Створення квіткових композицій.
Матеріал для квіткових композицій. Що годиться для букета? Посуд для букетів. Допоміжний матеріал. Правила складання букету. Загальні типи букетів. Букети та композиції в інтер’єрі. Весняні, літні, осінні, зимові букети. Тематичні букети. Способи кріплення рослин. Інструменти.
1.3. Штучні квіти. Техніка виготовлення штучних квітів з природного матеріалу (листя дерев, листя початків кукурудзи, соломи, пір′я).
Практичні роботи:
Виконання фону фарбами методом відпечатки для робіт осінньої, зимової, весняної, морської тематики тощо.
Виконання фону методом напилення фарбою, використання олівців.
Виконання фону методом аплікації рослинного матеріалу (листя дерев, кукурудзи, пелюсток квітів тощо).
Виконання флористичної мініатюри на окрашеному картоні за зразком. Пласкі, фігурні, об′ємні листівки.
Колаж з природного матеріалу.
Виконання пласких сюжетних композицій за зразком («Веселі жабенята», «Білчина знахідка», «Муравлик і його друзі»); флористичних натюрмортів («Квіти в вазі», «Дари осені», «Відкрите віконце»); пейзажів («Золота осінь», «Хатинка на курячих лапках», «А я у гай ходила» тощо).
Виконання пласких флористичних композицій за власним задумом.
Виготовлення сезонних («Весняне сонечко», «Осіння мелодія», «Зима») та тематичних  пласких флористичних композицій («Любій матусі», «Героям-визволителям», «Мрія» тощо)
Виготовлення штучних квітів з листя дерев, початків кукурудзи, соломи, пір′я т.п.
3. Поробки з природного матеріалу дикоростучих рослин (18 год.)
Дикоростучі рослини регіону. Практичне використання дикоростучих рослин людиною.
Природний матеріал для поробок (плоди, стебла, суцвіття).
Рогози — багаторічні трав'янисті болотяні прибережні рослини. Поширення та види. Збирання, переробка та зберігання. Прийоми роботи. Обладнання та інструменти.
Флористична мотанка з різнотрав′я. Техніка виконання.
Екскурсії:
- до річки. Рослинний світ прибережної смуги;
- до степу, лугу. Різноманітність дикоростучих рослин степів, луків.
Практичні роботи:
Іграшки з початків рогозу за зразком. «Котик», «Ведмежатко» т.п.
Іграшки з реп′яшків лопуха за зразком «Бровко», «Вівця» т.п.
Іграшка з реп′яшків нетреби звичайної за зразком «Муравлик»
Флористична мотанка за зразком.
4. Виготовлення поробок з плодів декоративних дерев (18 год.)
Життєвий цикл рослин. Сезонні зміни в природі. Значення сезонних явищ для рослин. Класифікація плодів. Техніка виготовлення поробок з шишок, жолудів, горіхів, каштанів тощо. Схематична замальовка іграшки, наочного плану-схеми її виготовлення.
Екскурсії:
- Визначення видового складу дерев шкільного парку.
- Збір природного матеріалу для поробок.
Практичні роботи:
Створення наочного плану-схеми виготовлення саморобки з плодів декоративних дерев.
Лісова мініатюра. Виготовлення сувенірів за фотокартками «Скелелази» (брусок дерева, жолуді), «Зоопарк» (кольоровий картон, волоські горіхи), «Рибалка», «Їжачок на галявині» (кольоровий картон, шишки ялини, жолуді, каштани) т.п.
Аплікація з тополиного пуху «Котик».


5. Робота з деревиною та папером (22 год.)
Коренепластика – вид декоративного мистецтва. Природні образи лісової скульптури. Вибір, підготовка матеріалу для обробки. Інструменти. Особливості обробки деревини. Створення художнього образу. Способи посилення виразності. Шліфування виробів.
Техніка виготовлення іграшок з брусочків дерева. Допоміжний матеріал.
Історія винайдення паперу. Мистецтво орігамі – художній спосіб конструювання з паперу. Елементарні прийоми техніки орігамі.
Екскурсії:
- до парку, річки. Збір коренів, гілок дерев для виготовлення поробок;
- на виставку декоративно-прикладного мистецтва. Знайомство з роботами майстрів. Різноманітність форм, сюжетів лісової скульптури.
Практичні роботи:
Виготовлення простих робіт з коренепластики за створеними образами. Обробка деревини.
Виготовлення сувенірів з коріння та гілок дерев.
Виготовлення іграшок з брусочків дерева за темою «Романтична пані», «Клоун-весельчак». «Лісовичок» т.п.
Конструювання по типу орігамі за зразком (квіти, птахи, тварини та ін.)
Організація виставки робіт.
6. Поробки з використанням насіння та плодів сільськогосподарських рослин (20 год.)
Техніка виготовлення пласких композицій (аплікацій) з насіння. Добір та підготовка природного матеріалу до роботи. Обладнання та інструменти.
Український оберіг. Історія походження. Давні слов’янські традиції, вірування, обряди й обереги. Відображення народних традицій у мистецтві. Символи та знаки. Правила виготовлення українських оберегів з використанням солоного тіста, мішковини, насіння квасолі, маку, кукурудзи, соняшнику, інших матеріалів. Обладнання та матеріали.
Оздоблення писанок насінням. Символіка. Особливості виконання аплікації.
Екскурсії:
- екскурсія до екологічного Центру. Музей хліба. Польові та овочеві культури. Особливості вирощування. Сад. Догляд за садом.
- на виставку декоративно-прикладного мистецтва. Знайомство з роботами майстрів. Різноманітність форм, символіки українського оберегу.
Практичні роботи:
Панно «Мухомори», «Курочка» (аплікація на картоні з насіння).
Виготовлення стилізованих оберегів для дому із насіння зернових, бобових культур (стрічок, віничків, перелазів).
«Зернівка» (оздоблення писанок насінням).
Виставка українських народних оберегів, виготовлених на гуртку.
7. Робота з соломкою (26 год.)
Основні властивості соломи злакових культур (пшениці, жита, вівса, ячменю), диких злаків для виготовлення художніх робіт: пластичність, колір, товщина, ширина, довжина і т.п.
Матеріали, інструменти, обладнання.
Техніка виконання аплікації з соломки. Пласка та об′ємна аплікація. Послідовність виконання. Підготовка ескізу. Зменшення та збільшення малюнка. Розбивка малюнка на деталі. Виконання простих та складних деталей
з врахуванням направлення солом′яних стрічок. Перенесення малюнка і його збір з солом′яних деталей на декоративну поверхню. Об′єм, напівоб′єм в аплікації з соломки. Особливості виконання і кріплення об′ємних деталей.
Ознайомлення з художніми роботами з соломки: аплікацією, інкрустацією, плетінням.
Оздоблення писанок соломкою. Символіка. Особливості виконання аплікації.
Послідовність виготовлення іграшок з соломки. Підготовка матеріалу.
Екскурсії:
- до краєзнавчого музею. Ознайомлення з різноманіттям зернових сільськогосподарських культур регіону;
- на виставку декоративно-прикладного мистецтва. Знайомство з роботами майстрів. Різноманітність форм, сюжетів, техніки виконання художніх робіт з соломки.
Практичні роботи:
Обробка і сортування соломи. Розпластання соломи в стрічку.
Оздоблення писанок соломкою («Засіяне поле», «Передсвятна», «Весняне сонце», «Літо»)
Об′ємна аплікація з соломки (збір з солом′яних деталей) за зразком.
Виготовлення іграшок з соломки «Лялька», «Птах», «Коник», «Півник» т.п.
8. Виготовлення поробок з глини (12 год.)
Кераміка – один з найдавніших видів мистецтва. Історія розвитку. Особливості традиційної кераміки в Україні. Українська народна іграшка. Глиняний посуд. Способи декорування. Сучасна професійна кераміка. Види глини. Ліпні прийоми роботи з глиною.
Практичні роботи:
Глиняна іграшка. Ліплення птахів та тварин за уявою (диковинні казкові птахи та звірі).
Глиняна іграшка. Ліплення фігури людини за прикладами української народної іграшки (лялька, вершники, бабуся з курчатами). Декор (рельєф, розпис).
Ліплення посуду способом набирання кілець або спіралей. Посуд з пласта. Декор (рельєф, розпис).
9. Виготовлення поробок з черепашок молюсків (10 год.)
Різноманітність молюсків світу. Значення їх у природі. Техніка виготовлення поробок з черепашок молюсків.
Екскурсії:
- до краєзнавчого музею «Молюски Чорного моря».
Практичні роботи:
- Малювання «Дивовижний світ разом з молюсками» (гуаш, фломастери, олівці);
- Оздоблення скриньки, вази аплікацією з черепашок молюсків;
- Сувеніри з черепашок молюсків за фотокартками «Вітрильник», «Лисичка - жалібничка»;
- Сувеніри з черепашок молюсків за власним задумом.
10. Виготовлення поробок з пір′я та шкаралупи яйця. (18 год.)
Птахи в нашій оселі. Свійські птахи. Їх значення. Вимоги до утримання птахів в домашніх умовах. Співочі та декоративні птахи. Догляд за ними.
Послідовність виконання аплікації з пір′я.
Поняття про мозаїку, її види і застосування. Техніка виконання мозаїки зі шкаралупи яйця.
Екскурсії:
- до екологічного Центру «Знайомство з птахами живого куточку»;
- до домашньої птахоферми «Умови утримання свійських птахів».
Практичні роботи:
Аплікація з пір′я «Облітав журавель»;
Сувенір зі шкаралупи яйця («Квіти в вазі», «Курчатко з мамою і татом»);
Мозаїка зі шкаралупи яйця («Весняні наспіви»).
11. Створення колективних композицій з природного матеріалу (18 год.)
Як працювати разом над однією поробкою?
Підбір природного матеріалу відповідно до задуму виконання поробки.
Послідовність створення сюжетної композиції. Підбір необхідного матеріалу, інструментів. Планування роботи: черговість виготовлення окремих персонажів, етапи роботи над ними. Робота над загальною композицією (виготовлення окремих персонажів і сценки в цілому). Аналіз і оцінка результатів власної і колективної праці.
Екскурсії:
- до художніх музеїв, виставкових залів, салонів;
- в природу. Уроки милування природою. Збір природного матеріалу.
Практичні  роботи:
Робота в парах.
- «Нічний птах», «Лебеді на озері», «Риболови», «Факір зі змією», «Ворона і лисиця», «Карусель» т.п. ( поробки з шишок, жолудів, горіхів, каштанів, качанів кукурудзи);
- «Три віслючка з гітарами», «Котик, півник та лиска», «Бременські музики» (поробки з черепашок молюсків);
Колективні роботи.
- «Мамина хустка», «Український рушник» (аплікація з насіння на тканині);
«В країні гномів», «Екскурсія до зоопарку» (шишки, жолуді, горіхи, каштани, береста т.п.).
Організація виставки робіт. Підсумкове заняття.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- особливості природи регіону;
- життєвий цикл рослин, сезонні зміни в природі;
- представників дикоростучих рослин для поробок;
- різноманіть молюсків, їх значення у природі;
- різноманітність свійських птахів, догляд за ними;
- різноманітність видів декоративно-прикладного мистецтва України;
- традиції українського оберегу;
- техніку пресованої флористики;
- основи кольорознавства і композиції;
- правила складання букетів і композицій;
- техніку виготовлення штучних квітів з природного матеріалу;
- особливості техніки коренепластики та орігамі;
- техніку виготовлення аплікацій з насіння, соломки, мозаїки зі шкаралупи яйця.


Вихованці мають вміти:
- вибрати форму природного матеріалу, що буде відповідати задуманому виробу;
- самостійно складати карти-схеми поробок;
- працюючи над поробкою витримувати пропорції, масштаб, поєднання кольорів;
- комбінувати різний природний матеріал і користуватись різним інструментом для створення поробки з плодів декоративних дерев;
- допомагати художньо оформляти виставки своїх робіт, оцінювати з естетичної точки зору свої поробки та поробки своїх товаришів;
- виявляти позитивне ставлення до мистецтва, власної художньої діяльності, краси природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

- природний матеріал: морські камінці, пісок, глина, живі квіти та пагони рослин, засушений рослинний матеріал, кора, гілочки, фрагменти коренів дерев, каштани, горіхи, жолуді, шишки, крилатки ясеня, клена, пух тополі, насіння та плоди сільськогосподарських та дикоростучих рослин, соломка, черепашки молюсків, пір′я, шкаралупи яйця т.п.;
- обладнання та інструменти: клейові пістолети, праски, преси для гербарію, секатори, ножиці, ножі, шило, голки, пензлі для малювання різних розмірів, пензлі для клею, кусачки, круглогубці, ручні лещата, свердла, буравчики;
- матеріали: акварельні фарби, гуаш, кольорові олівці, прості олівці, клей ПВА, стержні для клейового пістолету, нитки, дротики, пластилін, тканина, кольоровий папір та картон, оазис тощо.


ЛІТЕРАТУРА

1. Артеменко М.М. Природа і естетичне виховання учнів – К., «Радянська школа», 1984.
2. Бєлєнька Г. Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» / Ганна Бєлєнька// Дошкільне виховання.- 2012.-№9.- с.12-14.
3. Беляков Н.Д., Цейтлін Н.Є. Позакласні заняття з праці з молодшими школярами – М.: «Просвещение», 1969.
4. Бубекіна Г.В., Гославський Т.П. Саморобки з природного матеріалу. - М., 1960. - С. 180;
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — М., 1991.
5. Давидчук, О.Н. Розвиток в дітей віком конструктивної творчості [Текст]. – М., - 1976.
6. Зубко А.Н., Андриевский Б.М., Армязова Г.В. и др.. Развитие эстетической активности школьников: Пособие для учителя (Под ред.. В.Г. Бутенко) – К., 1992.
7. Борейко В.Е. Природоохранная естетика в школе.- К.: Киевский эколого-культурный центр, 2005, ил. – Учебное пособие.-  80с. – (Охрана дикой природы. Вып. 47).
7.Вінер А.В. Матеріали і техніка мозаїчного живопису. - М., 1953. - С. 95.

8. Гульянц Е.К., Базик І.Я. Що можна зробити з природного матеріалу – М.: «Просвещение», 1987.
9. Кмитюк О.В. Емоційно-чуттєве спілкування дитини з природою, як умова становлення особистості/О.В. Кмитюк// БВДС.- 2011. -№7/8. – с. 15-19.
12. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: навчально-методичний  посібник / В. В. Рибалка. — К. : ІЗМН, 19996. — 236 с.
13. Романова Л.С. Цікаве про тварин – К.: Наукова думка, 1970;
20. Черниш І.О. Поробки з природного матеріалу – М.: «АСТ-Пресс», 1999.
21. Шмигель Ж.В. Екологічне виховання дітей. Сучасні підходи: теорія, розробки /Ж.В. Шмигель // Дошкільний навчальний заклад. – 2015.- №9. – С. 26-31.
22. Ярошенко О.Г., Бойко В.М. Природознавство 5 кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти – Вид. «Світоч», 2018 - 224 с..