Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Тварини в нашому житті 2018

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО:

науково-методичною радою Комунального вищого начального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Протокол  № 4 від 17.11.2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

 

 

07.03.2018 р.  № 61

 

 

 

 

 

Навчальна програма

з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

«Тварини в нашому житті»

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон - 2018

Обговорено:

на засіданні педагогічної ради

КЗ «Центр еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» ХОР

(протокол № 3 від 29.08.2017 року)

 

 

Обговорено:

на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

( Протокол  № 1 від 11.09.2017 року)

Схвалено:

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

(Протокол  № 4 від 17.11.2017 року)

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Мринський Іван Миколайович – декан агрономічного факультету Комунального вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Гусь Таїсія Йосипівна – завідувач навчально-методичної  лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Валікова О.В. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Тварини в нашому житті». – Херсон, 2018. – 20 с. 

 

 

 

 

Автор:

 

Валікова О.В., методист, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Мринський Іван Миколайович – декан агрономічного факультету Комунального вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

 

Гусь Таїсія Йосипівна – завідувач навчально-методичної  лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Людство постійно контактує з тваринним світом планети. Значення тварин у житті людини неоціненне – продукти харчування, сировина для промислового виробництва, невичерпне джерело для одомашнення, продуценти корисних речовин і насамперед вірні друзі людства. Тварин утримують на фермах, в домашньому господарстві, живих куточках та вдома. Слід розуміти тварин не як джерело будь-якої сировини, а як унікальну частину живої природи з великою історією в процесі їх еволюції. Оскільки людина взяла на себе відповідальність за здоров’я та благополуччя тварин, необхідно створювати належні умови утримання та догляду за ними. Зміст навчальної програми розкриває основні аспекти цього питання.

Навчальна програма  реалізується у гуртках еколого-натуралістичного напряму; спрямована для вихованців 10 – 14 років. Наповнюваність гуртків – 10-15дітей. Діти менше 10 років та більше 14 років можуть відвідувати гурток у якості вільних слухачів. 

Навчальна програма з позашкільної освіти розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти

і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635,Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти, лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 05.06.2013                         № 14.1/10-1685, Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002 № 456 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 р. за № 715/7003.

Навчальна програма основана на  сучасній системі тваринного світу та при складанні програми використовувались до уваги навчальної програми гуртка «Юні зоологи» (автор Котляревська В. А., к.б.н., рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 15.09.2014 №1/11- 14729), «ЮНІ АКВАРІУМІСТИ» (автор Леус Ю.В., к.б.н., рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 15.09.2014 №1/11- 14729) , «Основи ветеринарної медицини» (авторський колектив Національного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 04.07.2013 №1/1110901), «Любителі домашніх тварин» (автор Русан Г.Л, рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2003 №1/11-5131).

Мета – формування у вихованців знань про тваринний світ, вироблення навиків утримання та догляду за ними та виховання любові до природи, почуття відповідальності за живих істот.

Основні завдання програми:

 1. засвоєння вихованцями знань про типових пред­ставників декоративних та свійських тварин, особливостей їх біології, догляду та утримання;
 2. забезпечення розвитку вмінь виготовлення та застосування інвентарю для догляду та утримання тварин;
 3. формування вміння догляду за декоративним та свійськими тваринами;
 4. досягнення розуміння вихованцями відповідального ставлення до навколишнього середовища.

Програмою передбачається один рік навчання:

 • основний рівень – 144 год. на рік, 4 години на тиждень.

Програма побудована лінійним способом. Програма передбачає ознайомлення дітей з основними видами декоративних та свійських тварин, особливостями догляду та утримання за ними, розглядаються елементи діагностики та лікування тварин.  Практична частина змісту навчальної програми переважає теоретичну частину, що дає змогу розвитку у вихованців практичних навиків догляду та утримання тварин.Зміст навчальної програми дає розвиток творчості вихованців та формуванню естетичної культури у процесі створення відео сюжетів та оформленні віваріїв.  

Практичні роботи проводять у навчально-дослідному тваринницькому комплексі Центру.

Для реалізації поставленої мети та завдань у навчально-виховному процесі застосовуються такі методи організації навчально-виховного процесу, як лекція, бесіда, пояснення, демонстрація, спостереження, робота з літературними джерелами, лабораторні та  практичні роботи, навчальні ігри, тренінги. У роботі гуртка використовуються такі форми організації навчально-виховного процесу: індивідуальна та групова форми роботи, виставки, конкурси, екскурсії, турніри.
У процесі навчання в гуртку проводяться трудове виховання, професійна орієнтація по біологічній й сільськогосподарській спеціальності.

Рекомендується проведення міні виставок домашніх улюбленців, участь у  всеукраїнських природоохоронних заходах «Птах року», «Біощит», «Зоологічна галерея» тощо.

Перевірка й оцінювання знань і вмінь вихованців

На занятті: виконання інтелектуальних і прак­тичних завдань, різноманітних за типологією та рівнем складності, ведення щоденників  спостережень.

Після вивчення матеріалу: участь у обласних та фінальних етапах Всеукраїнських конкур­сів та акцій, розроблення індивідуальних проектів, оформ­лення об’єктів експозиційного відділу навчально-дослідницького тваринного комплексу Центру.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п

 

 

 

 

Тема

 

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

4

4

8

2

Акваріумістика

4

14

18

3

Екзотичні домашні улюбленці (комахи, павуки та молюски)

6

18

24

4

Екзотичні домашні улюбленці (земноводні та плазуни)

6

14

20

5

Декоративні птахи

4

16

20

6

Декоративні ссавці

10

16

26

7

Свійські тварини

4

4

8

8

Основи ветеринарії

8

10

18

9

Підсумок

2

-

2

 

Разом

 

 

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ. Тваринний світ(8 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення гуртківців з планом роботи. Історія одомашнення тварин. Поширення тварин на Землі. Основи класифікації тваринного світу. Роль тварин у житті людини. Взаємовідносини між тваринами й людиною. Поняття про благополуччя тварин. Потреби тварин. Охорона тваринного світу.

Практична частина.Тренінг «Безпека у спілкуванні  з дикими та бездомними тваринами»

Екскурсії.

 1. До живого куточку КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ХОР для ознайомлення з видовим складом тварин.
2. Акваріумістика  (18 годин)

Теоретична частина.Історія акваріумістики. Типи та види акваріумів. Вибір місця акваріуму в інтер’єрі. Установлення акваріума та підготовка його до експлуатації. Субстрат: види та способи укладання. Інвентар та устаткування для акваріума. Акваріумні рослини: види, принципи підбору, особливості догляду. Види акваріумних тварин: риби рослиноїдні та хижаки, молюски, ракоподібні. Сумісні та несумісні види тварин у акваріумі. Особливості догляду та годівлі акваріумних тварин.

Практична частина.

 1. Виготовлення прямокутного акваріума.
 2. Підготовка акваріума до зариблення.
 3. Вивчення зовнішньої та внутрішньої будови карася звичайного.
 4. Створення відео сюжетів:- Обладнання та інвентар для утримання акваріумних риб; Види акваріумних риб; Особливості утримання акваріумних риб.

Екскурсії.

 1. До Херсонської гідробіологічної станції НАН України для вивчення методики проведення гідрологічних досліджень.
 2. До контактного зоопарку ТРЦ Фабрика для ознайомлення з видовим складом акваріумних риб.

Природоохоронна робота.

 1. Створення укриття для дрібних риб, «дитячих садків» для мальків.

3. Екзотичні домашні улюбленці (комахи, павуки та молюски)               (24 години)

Теоретична частина. Екзотичні домашні улюбленці – за та проти. Комахи: види, особливості утримання та годівлі. Павуки: види, особливості утримання та годівлі. Молюски: види, особливості утримання та годівлі.

Практична частина.

 1. Створення відео сюжетів:- Обладнання та інвентар для утримання комах, павуків та молюсків; Види комах, павуків та молюсків, що утримуються в віваріях; Особливості утримання комах, павуків та молюсків.
 2. Догляд за екзотичними тваринами НДТК Центру.
 3. Створення кормової бази для комах, павуків та молюсків.
 4. Вирощування метеликів з гусені, створення формікарію з колонією садової чорної мурахи.
 5. Виготовлення вуликів для осмій.
 6. Виготовлення тераріуму для екзотичних видів комах.

Екскурсії:

 1. До річки Вірьовчина з метою вивчення видового складу Молюсків, Земноводних, Плазунів.

Природоохоронна робота.

 1. Участь у Всеукраїнській акції «Птах року».
 2. Участь у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит» в Україні.

4. Екзотичні домашні улюбленці (земноводні та плазуни)(20 годин)

Теоретичні заняття. Земноводні: види, особливості утримання та годівлі. Плазуни: види, особливості утримання та годівлі. Палюдаріум – наземно-водний віварій.

Практична частина.

 1. Догляд за земноводними та плазунами НДТК Центру.

2. Складання збалансованого раціону годівлі земноводних та плазунів.

3. Створення відео сюжетів:- Обладнання та інвентар для утримання земноводних і плазунів; Види земноводних та плазунів, що утримуються в акваріумах та тераріумах; Особливості утримання земноводних і плазунів.

4. Оформлення ставку на ділянці НДЗД Центру для приваблювання земноводних.

5. Облаштування палюдаріуму.

Природоохоронна робота.

 1. Конкурс малюнків «Всі тварини мають значення».
 2. Облаштування домівок в природі для ящірок та вужів.
 3. Декоративні птахи(20 годин)

Теоретична частина. Декоративні птахи: канарки, папуги, голуби, фазани, перепілки. Особливості утримання та годівлі декоративних птахів.  Відбір і підбір пар декоративних птахів.

Практична частина.

1.Догляд за декоративними птахами НДТК Центру.

2. Виготовлення фігур різних видів птахів в техніці оригамі.

3. Складання збалансованого раціону харчування для декоративних птахів, заготівля кормів.

4. Виготовлення домівок, іграшок та гнізд для декоративних птахів.

5. Створення відео сюжетів:- Обладнання та інвентар для утримання декоративних птахів; Види декоративних птахів; Особливості утримання декоративних птахів.

6. Створення колекції пір’я.

Екскурсії.

1.      До Херсонського академічного обласного театру ляльок з метою ознайомлення з особливостями утримання та догляду декоративних птахів у вольєрах.

Природоохоронна робота.

1. Виготовлення шпаківень та годівниць для птахів.

6. Декоративні ссавці (28 годин)

Теоретична частина.  Ссавці – домашні улюбленці. Декоративні гризуни: джунгарські та сирійські хом’яки, дегу, піщанки, криси, миші, шиншили, кролі.

Кішки. Походження, породи, їх класифікація, біологічні особливості. Умови утримання, корми та технологія годівлі.

Собаки. Походження, біологічні особливості. Умови утримання. Правові аспекти утримання собаки. Технологія годівлі. Корми, їх характеристика. Породи собак, їх класифікація та характеристика. Розведення собак і виховання цуценят. Проблеми безпритульних тварин, шляхи вирішення.

Практична частина:

 1. Створення кліток-переносок для дрібних гризунів.
 2. Складання збалансованого раціону годівлі декоративних гризунів. Заготівля гілкового корму для декоративних гризунів.
 3. Створення відео сюжетів:- Обладнання та інвентар для утримання декоративних гризунів та ссавців; Види декоративних гризунів; Особливості утримання декоративних гризунів.
 4. Догляд за ссавцями НДТК Центру.

Екскурсії:

 1. До Херсонського притулку для тварин з метою вивчення діяльності установи.
 2. Екскурсія до Херсонського державного тренувального майданчику з метою вивчення методів дресури різних порід собак.
  1. Екскурсія до міської полі-/монопородної виставки собак Кінологічної спілки України  різних рангів  та виставкових класів з метою вивчення порід собак та методів проведення експертизи.
  2. Екскурсія до міської виставки котів Фелінологічного союзу України за різними класами Інтернаціональної Дивізії з метою вивчення порід котів та методів проведення експертизи.

7. Свійські тварини(8 годин)

Теоретична частина. Значення свійських тварини. Велика та мала рогата худоба: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі. Склад та властивості молока різних видів тварин.

Кури, індики, качки: походження, біологічні особливості, породи, умови утримання та розведення, технологія годівлі. Особливості інкубації курячих яєць. Вирощування молодняку. Поняття «несучість», шляхи її підвищення.

Практична частина.

1.      Догляд за свійськими тваринами начально-дослідного тваринницького комплексу Центру.

Екскурсія до птахоферми/свиноферми/корівнику з  метою вивчення умов утримання, годівлі свійських тварин.

8.      Основи ветеринарії (18 годин)

Теоретична частина. Зоогігієнічні норми утримання різних видів тварин. Нормальні фізіологічні показники різних видів тварин. Розкриття поняття  «патогенез захво­рювання». Поняття про діагностику. Класифікація та форми ліків, принципи дозування та методи їх введення в організм.

Найпоширеніші хвороби екзотичних видів тварин (павукоподібні, молюски, земноводні, плазуни). Їх класифікація, основні ознаки, шляхи попередження та лікування. Правила особистої гігієни під час роботи з екзотичними видами тварин.

Найпоширеніші хвороби птахів. Їх класифікація, основні ознаки, шляхи попередження та лікування. Правила особистої гігієни під час роботи з птахами.

Найпоширеніші хвороби ссавців. Їх класифікація, основні ознаки, шляхи попередження та лікування. Правила особистої гігієни під час роботи з ссавцями.

Практична частина.

 1. Проведення візуальної оцінки умов утримання тварин живого куточка та якості кормів.

2.      Оцінка фізіологічних показників тварин.

3.      Збір анамнестичних даних. Проведення термометрії, аускультації, перкусії. Проведення повного клінічного огляду. 

Екскурсії:

 1. До ветеринарного кабінету «Добрий доктор» з метою вивчення проведення основних етапів огляду та діагностики фізіологічного стану тварини.
 2. До Херсонської державної лікарні ветеринарної медицини з метою вивчення основних видів досліджень.

9.      Підсумкове заняття (2 години)

Чого ми навчились за рік?

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію одомашнення та значення тварин у житті людини;
 • відомості про будову, процеси життєдіяльності та різноманітність (види, породи, форми) тварин;
 • умови утримання та годівлі тварин;
 • хвороби декоративних та свійських  тварин, профілактичні заходи з метою їх попередження та методів лікування;
 • правила особистої гігієни при утриманні тварин.

Вихованці мають вміти:

 • заготовлювати корми для різних видів тварин;
 • складати каталоги порід різних видів тварин;
 • добирати пари для спільного утримання та розведення;
 • проводити виставки тварин;
 • визначати вид, породу, форму тварин;
 • застосовувати лабораторне обладнання;
 • спостерігати за біологічними об’єктами;
 • проводити досліди в умовах живого куточка, оформляти результати;
 • обладнувати віварії для тварин, підтримувати чистоту;
 • самостійно працювати з навчальною та науково-популярною літературою;
 • виготовляти наочні посібники, зоологічні колекції, тощо.

Вихованці мають набути досвід:

 • доглядати за різними видами декоративних та свійських тварин;
 • виготовляти акваріуми, тераріуми, клітки-переноски;
 • складати збалансовані раціони харчування для різних вікових груп тварин відповідно пори року.

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Перелік рекомендованої літератури для керівників творчих учнівських об’єднань

 1. Глаголев С. М. Летние школьные практики по пресноводной гидробиологии. Методическое пособие. / С. М. Глаголев , М. В. Чертопруд. – Москва: Добро-свет, МЦНМО, 1999. – 288 с.
 2. Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу / Н. Б. Грицай. – Харків: Основа, 2011. – 110 с. – (Основа). – (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 11(107)).
 3. Данилов Н. Н. Изучение животного мира родного края. Пособие для учителей средней школы / Н. Н. Данилов, В. Н. Павлинин, С. С. Шварц. – Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1958. – 237 с.
 4. Задорожний К.М. Інформаційні технології на уроках біології / К.М. Задорожній. – Харків: Основа, 2009. — 127, [1] с. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 8 (80)).
 5. Задорожний К.М. Активні форми та методи навчання біології /  К.М. Задорожній. – Харків: Основа, 2008. 123, [5] с. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 12 (72)).
 6. Каленникова Т.Г. Дидактический материал по зоологии. 6-7 класс / Т.Г. Каленникова. – Мінськ: Нар. асвета, 1981. 52 с.: іл.
 7. Ковальчук Г.І. Цікава зоологія. Частина II / Галина Іванівна Ковальчук. – Харьков: Вид. група «Основа», 2010. 143, [1] с.: іл. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 5 (89)).
 8. Ковальчук Г.І. Цікава зоологія. Частина I / Галина Іванівна Ковальчук. – Харків: Основа, 2010. 126, [2] с.: іл. (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 4 (88)).
 9. Мамаев Б.М. Энтомология для учителя / Борис Михайлович Мамаев, Евгения Алексеевна Бордукова. – Москва: Просвещение, 1985. – 114 с.
 10.  Молис С.С. Активные формы и методы обучения биологии. Животные. Книга для учителя/ Стасис Станиславович Молис. — Москва: Просвещение, 1988. 174 с.

(http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Mollis_Aktivnye_formy_metody/)

 1.  Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. Книга для учителя/ Николай Федорович Реймерс. – Москва: Просвещение, 1988. 319 с.
 2.  Яхонтов А.А. Зоология для учителя. В двух томах. Том 1 / Александр Александрович Яхонтов. – Москва: Просвещение, 1968. – 329 с.
 3.  Яхонтов А.А. Зоология для учителя. В двух томах. Том 2 / Александр Александрович Яхонтов. – Москва: Просвещение, 1970. – 439 с.

Список рекомендованих джерел для учнів

 1. Башинский В.В. (авт.-сост.) Хомяки, морские свинки, мыши и крысы: Особенности содержания и лечения / Виталий Владимирович Башинский. – Москва: АСТ, Донецк: Сталкер, 2004. –77 с.: илл. –(Советы ветеринара). 
 2. Бергман Е. Поведение собак (Пер с финск.) / Еран Бергман – Москва: Мир, 1986. – 208 с.: илл. – (В мире науки и техники). 

3.Бирмелин И. Волнистые попугаи / Иммануэль Бимерлин. – Москва: Омега, 2002. –65 с. –(Домашние питомцы).

4.Дрейер Ш. Аквариум: рыбы, растения, гидротехника / Ш. Дрейер, Р. Кепплер. – Мосвка: АСТ; Астрель, 2002. – 160 с.: ил.

 1. Горовиц А. Собака от носа до хвоста. Что она видит, чует и знает / Александра Горовиц. – Москва: Астрель, 2011. – 384 с.

6.Гринёв В.А. Попугаи: справочное пособие / В.А. Гринёв. –Москва: Лесная промышленность, 1991. — 334 с.: илл.

 1. Жакова О.В. (ред.) Собаки. Мини атлас / О.В. Жакова. – Санкт-Петербург.: Кристалл, 2002. — 96 с.: илл.
 2.  Каль В. Атлас аквариумных рыб  (перевод с нем. Е. Захаров) / В. Каль, Б. Каль, Д. Фогт. – Москва: АКВАРИУМ ЛТД, 2000. – 288 с.: илл.
 3. Кассельман К. Атлас аквариумных растений. 1000 видов и форм (пер. с нем. Е. Захаров) / Кристель Кассельман. – Москва: Аквариум-Принт, 2004. – 370 с.: илл.
 4.  Корен С. Как разговаривать с собакой / Стенли Корен. – Москва: Добрая книга, 2007. – 392 с.
 5.   Красичкова А.Г. Красноухие черепахи / Анастасия Геннадиевна Красичкова. – Москва: Вече, 2009. – 64 с. – (Животные в вашем доме).
 6.  Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели (обзор видов и содержание в неволе): справочное пособие / Сергей Васильевич Кудрявцев, Владимир Егорович Фролов, Алексей ВалентиновичКоролев. – Москва: Лесная промышленность, 1991. –349 с.: илл.
 7.  Кулагина К.А. Морские свинки / Кристина Александровна Кулагина. – Москва: Вече, 2008. – 240 с. – (Наши питомцы).
 8.  Матвеева Н. Дегу – карликовая шиншилла. Содержание и уход / Надежда Матвеева. – Москва: Аквариум, 2007. – 46 с.
 9.  Мариани М. Аквариумные рыбы.  Справочник (пер. с итал. И. Чайковской) / М. Мариани. – Москва: АСТ, Астрель, 2004. – 512 с.: илл.
 10.  Митителло А.В. Хомячок. Наглядное пособие по уходу / А.В. Митителло. – Москва: Эксмо, 2009. – 64 с. 
 11.  Михайлов В.А. Аквариум: Корм и питание рыб / Валентин Александрович Михайлов. – Москва: Дельта М, 2007. – 67 с.
 12.  Михайлов В.А. Попугаи: Болезни и лечение / Валентин Александрович Михайлов. – Москва: Дельта-М, 2005. –96 с.: ил. –(Птицы в нашем доме).
 13.  Михайлова Т. Здоровье кошки от усов до кончика хвоста / Татьяна Михайлова. – Москва: Эксмо, 2010. — 160 с.: ил. 
 14.  Мишаненкова Е. Тесты для вашего кота. Измерь IQ домашнего любимца и пойми его психотип / Екатерина Мишаненкова. – Mосква: Астрель, 2012. – 150 c. 
 15.  Нерода М.Б. Декоративные кролики / Мария Борисовна Нерода. –Москва: Вече, 2008. – 150 с. — (Твое зверье).
 16.  Нестерова Д.В. Хомячки / Дарья Владимировна Нестерова. – Москва: Вече, 2007. – 240 с. – (Наши питомцы).
 17.  Нестерова Д.М. Как научить попугая говорить / Дарья Михайловна Нестерова. – Москва: Вече, 2005. –68 с. –(Животные в нашем доме). 
 18.  Пуньетти Дж. Энциклопедия собаки. Декоративные собаки / Джино Пуньетти. – Москва: Крон-Пресс, 1998. – 312 с.
 19.  Раделов С.Ю. Всё об аквариумных растениях. Атлас-справочник

           СПб.: Кристалл, Оникс, 2007. – 128 с.: ил.

 1.  Рахманов А.И. Попугаи-неразлучники. Обзор видов. Содержание. Уход. Лечение / Александр Иванович Рахманов. – Москва: Аквариум-Принт, 2008. — 64 с.: ил.
 2.  Рахманов А.И. Зебровые и японские амадины. Научно-популярное издание / Александр ИвановичРахманов. – Москва: Аквариум, 2007. –48 с.: ил. –(Домашний зооуголок).
 3.  Рычкова Ю.В. Устройство и дизайн аквариума / Юлия Владимировна Рычкова. – Москва: Вече, 2004. –405 с. –(Аквариум и террариум).
 4.  Рычкова Ю.В. Шиншиллы / Юлия Владимировна Рычкова Москва: Вече, 2004. – 64 с. – (Животные в вашем доме).
 5.  Салли Ф. 50 игр и упражнений для вашей кошки (Пер. с англ. Е.Б. Махиянова) / Франклин Салли.  – Москва: Аквариум-Принт, 2004. — 124 с.: ил. — (Верные друзья).

31. Сергеенко Ю.В. Террариум. Устройство и дизайн / Юлия  Вячеславовна Сергеенко. – Москва: Вече, 2004. –338 с. –(Аквариум и террариум).

 1.  Силкстоун Р.Д. Ваша кошка. Практическое руководство по выбору и уходу за кошкой / Ричардз Дороти Силкстоун. – Москва: Мир, 1994. — 166 с.: ил. 
 2. Сотская М.Н. Кожа и шерстный покров собаки. Научный, ветеринарный и косметологический аспекты / Мария Николаевна Сотская. – Москва: Аквариум-Принт, 2006. – 95 с. – (Библиотека собаковода России).
 3.  Сурженко Ярослава. Тесты для вашей собаки. Измерь IQ домашнего любимца и пойми его психотип/ Ярослава Суруженко. -  М.: АСТ, 2014. — 256 с.
 4.  Стребкова В.Н. Сухопутные черепахи: разнообразие и содержание в неволе / Валерия НиколаевнаСтребкова. – Москва: Проект-Ф, 2004. — 128 с. — (Домашний экзотариум).
 5.  Флерова Н. Стрижка собак и уход за их шерстью / Н. Флерова. – Москва: Вербо, 1994. – 144 с.
 6.  Фролова О.В. Готовим собаку к выставке. Научно-популярное издание / Ольга ВладиславовнаФролова. – Москва: Вече, 2005. – 64 с. – (Животные в вашем доме).

38. Хлусов П.М. Тараканы с острова Мадагаскар / Петр Михайлович Хлусов. – Москва: Аквариум-Принт, 2006. –48 с.

39. Чебыкина Л.И. Привиденьевые, или палочники. Опыт успешного содержания и разведения в домашних условиях / Людмила Игоревна Чебыкина Москва: Аквариум-Принт, 2006. – 48 с: ил.

 1.  Шпакович И.А. Канарейки / Ирина Александровна Шпакович. – Москва: АСТ, Донецк: Сталкер, 2002. 64 с.: ил. (В вашем доме). 
 2.  Житникова Ю. Кролики: породы, разведение, содержание, уход / Ю. Житникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 256 с. — (Подворье).
 3.  Домашні кішки [Електронний ресурс] // Discovery. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=3Lo0Uh_Oi4o.
 4.  Жаби на межі зникнення [Електронний ресурс] // WILD. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=HF0MSK6h9Bk.
 5.  Кішки. Джуманджи. Тварини в мегаполісі. [Електронний ресурс] // Наука 2.0. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=e05xI-d5LCI.
 6.  Кораловий риф: Підводний світ Египту [Електронний ресурс] // Youtube. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=GSAx3l7CPYs.
 7.  Мосалов А. Введение в аквариумистику [Електронний ресурс] / Алексей Мосалов // Телекомпания СГУ ТВ. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYxsaJy4Mxx189BQ6YPxoLkMLmTQqzAv.
 8.  Павуки джунглей Амазонії [Електронний ресурс] // Документальні фільми. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=CVKMYeFyhIE.
 9.  Розумні криси [Електронний ресурс] // National Geographic. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=0qnWekUxfNw.
 10.  Собаки. Джуманджи. Тварини мегаполісі. [Електронний ресурс] // Наука 2.0. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=jgJpXH08MYE.

            Орієнтовний перелік обладнання

Наочний матеріал

Наочні посібники, плакати, таблиці:

 • Комплект плакатів «Портрети біологів»;
 • Комплект схем-таблиць «Тварини».

Колекції:

 • «Розвиток комах з неповним перетворенням» (Сарана) ;
 • «Розвиток комах з повним перетворенням» (Шовкопряд);
 • «Ракоподібні»;
 • «Черепашки молюсків»;
 • «Різноманітність пір'я».

Мікропрепарати:

Об’ємні моделі:

 • «Беззубка»;
 • «Скелети хордових. Скелет риби (натуральний)»;
 • «Скелети хордових. Скелет жаби (натуральний)»;
 • «Скелети хордових. Скелет голуба (натуральний)»;
 • «Скелети хордових. Скелет кроля (натуральний)».

Барельєфні моделі та стенди:

 •  «Будова яйця птаха»;
 • «Внутрішня будова жаби»;
 • «Внутрішня будова хруща»;
 • «Внутрішня будова ящірки»;
 • «Внутрішня будова птаха»;
 • «Внутрішня будова кроля»;
 • «Внутрішня будова собаки».

Вологі препарати та біопласти:

 • Беззубка (зовнішня та внутрішня будова, в прозорому пластику);
 • Риба (зовнішня та внутрішня будова, в прозорому пластику);
 • Тритон (зовнішня будова, вологий препарат);
 • Внутрішня будова жаби (в прозорому пластику);
 • Ящірка (зовнішня та внутрішня будова, в прозорому пластику);
 • Миша (зовнішня будова, в прозорому пластику);
 • Вуж (зовнішня будова, в прозорому пластику);
 • Скорпіон (зовнішня будова, в прозорому пластику).

Інвентра та обладнання:

 1. Скло прозоре, 4мм (10 м2);
 2. Клей акваріумний;
 3. Лоток препарувальний (10 шт.);
 4. Пінцет (10 шт);
 5. Піпетка (10 шт.);
 6. Ножиці очні (10 шт.);
 7. Вата гігроскопічна (3 уп.);
 8. Перчатки резинові одноразові (30 шт.);
 9. Голки препарувальні (50 шт.);
 10.  Палюдаріум (65 л);
 11.  Совки для прибирання (10 шт.);
 12.  Халати медичні (10 шт.).