Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Творча майстерня «Креатив»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО:
науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Протокол № 5 від 20.12. 2019 року           
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

__________________________ №

 


Навчальна програма з позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму
«Творча майстерня «Креатив»

1 рік навчання

 

 


м. Херсон-2019
Обговорено:
на засіданні педагогічної ради КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ХОР
(протокол №4 від 19.11. 2019 року)


Обговорено:
на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол № 6 від 18.12.2019 року)

Схвалено:
науково-методичною радою
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР
(протокол № 5 від 20.12. 2019 року)          
 

 

Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.

Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Коротка Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

Альонова І.М. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку «Творча майстерня «Креатив». – Херсон, 2019. - 18 с.
Автор:
Альонова Ірина Михайлівна - керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
Рецензенти:

Моїсеєв С.О. – завідувач кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Гусь Т.Й. – завідувач навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Коротка Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасна позашкільна освіта є провідною ланкою цілісної системи освіти України в процесі етнокультурного виховання.
За останні роки значного поширення в позашкільних навчальних закладах набули творчі об′єднання та гуртки декоративно-ужиткового мистецтва.
Цей вид мистецтва містить вироблену віками техніку виконання, в якій реалізуються багатовікові традиції українського народу, інших народів світу.
Декоративно-ужиткове мистецтво є джерелом духовного розвитку особистості. Його дія невичерпна за своїми можливостями, багатством та універсальністю, адже воно впливає на психічну діяльність, формує та розвиває почуття, моральні та естетичні ідеали, творче мислення та науковий світогляд.
Завдяки її символічній, образній мові учні мають можливість глибше пізнати історію рідного краю, свого народу, декоративно-прикладну творчість народів світу.
Навчальна програма «Творча майстерня «Креатив» створена на основі типових навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:
- «Навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Мистецтво нашого народу» (автор Корнієнко А.В., «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-66);
- «Народні ремесла України» (автори: Кіріченко Н.В., Корнієнко А..В., «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року);
- «Декоративно-прикладне мистецтво» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л.Ю., «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол №3 від 29.12.2015).
Дана програма розроблена із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433; Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635; Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676; Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти, лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685.
Мета програми: створювати умови для творчого розвитку дітей та формувати ключові компетентності особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної, що забезпечують набуття вихованцями знань про народну творчість; навчання поєднувати різноманітні техніки у процесі виконання виробів;
практичної, що сприяє оволодінню уміннями і навичками виготовлення різноманітних виробів;
творчої, що забезпечує формування творчих здібностей;
соціальної, що сприяє вихованню національної свідомості, шанобливого ставлення до народних традицій, зацікавленості у популяризації сучасних та традиційних технік виготовлення виробів.
Навчальна програма початкового рівня, розрахована на контингент учнів молодшого та середнього шкільного віку, 1 року навчання, передбачає 144 години на рік, 4 години на тиждень.
Зміст роботи гуртка «Творча майстерня «Креатив» спрямований на те, щоб дитина за час навчання ознайомилась з широким спектром видів як традиційного так і сучасного декоративно-ужиткового мистецтва: писанкарство, плетіння, м'яка народна іграшка, ліплення, квілінг, декупаж, скрапбукинг, оригамі, поп-ап тощо.
Використовуються такі методи навчання: бесіди, розповіді, лекції, практичні індивідуальні та колективні вправи, екскурсії на виставки, в музеї, зустрічі з народними майстрами, практичні роботи зі створення виробів.
Контроль результату знань та вмінь вихованців відбувається шляхом участі вихованців у різноманітних виставках, конкурсах, акціях тощо.
Наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація дитячих виробів, їх аналіз.
Навчальна програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми та розподіл годин за темами, ураховуючи інтереси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
теоретичних практичних усього
Вступ 2 - 2
Розділ 1. Основи екологічного дизайну 3 17 20
1.1. Мистецтво дизайну і екологія 1 1 2
1.2. Основні категорії дизайну. Природна скарбниця - 2 2
1.3. Виготовлення виробів з природного матеріалу
2 14 16
Розділ 2. Плетіння зі стрічок 4 2 6
Розділ 3.  Українська народна іграшка. Український оберіг                                                                                                                                                                   2 12 14
3.1. Обереги в житті українського народу  2 - 2
3.2. Поробка Лялька-мотанка, як оберіг - 4 4
3.3. Поробка Янгол-охоронець з фатину - 4 4
3.4. Поробка Домовичок - 4 4
Розділ 4. Скрапбукінг  2 4 6
Розділ 5. Новорічно-різдвяні вироби 3 21 24
5.1. Новорячні композиції 1 7 8
5.2. Новорічно-різдвяний віночок. 1 7 8
5.3. Різдвяні листівки у техніці поп-ап  1 8 8
Розділ 6. Вироби з паперу 5 37 42
6.1. Декупаж, як техніка декорування 2 12 14
6.2. Оригамі як традиційний вид декоративно-прикладного мистецтва Японії  2 14 16
6.3. Квіллінг 1 11 12
Розділ 7. Ліплення з холодного фарфору 1 5 6
Розділ 8. Писанкарство 3 9 12
Розділ 9. Топіарії 1 9 10
Підсумок - 2 2
Всього : 26 118 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)
Теоретична частина. Мета та зміст роботи гуртка. Види декоративно-прикладного мистецтва. Безпека життєдіяльності при роботі в гуртку.
Розділ 1. Основи екологічного дизайну (20 год.)
1.1. Мистецтво дизайну і екологія (2 год.)
Теоретична частина. Природа – дизайнер номер один. Мистецтво дизайну та екологія. Техніка поєднання різноманітного природного матеріалу. Правила заготовки, первинна обробка, сортування і чищення сухого природного матеріалу.
Практична частина. Виготовлення листівки з природних матеріалів, за вибором: квасоля, горох, крупи, пшениця, мак, насіння.
1.2. Основні категорії дизайну. Природна скарбниця (2 год.)
Практична частина. Заготовка, первинна обробка, сортування і чищення сухого природного матеріалу.
1.3. Виготовлення виробів з природного матеріалу (16 год.)
Практична частина. Виготовлення панно «Квітковий вернісаж» з використанням насіння гарбуза, сонячника, чечевиці, гороха. Виготовлення композиції «Кавова чашка» або «Підкова щастя» (на вибір).
Розділ 2. Плетіння зі стрічок (6 год.)
Теоретична частина. Історія святківання Дня Українського козацтва. Патріотична символіка українського народа. Технологія плетіння браслетів зі стрічок. Зустріч з волонтерами та військовослужбовцями.
Практична частина. Плетіння патріотичних браслетів зі стрічок до Дня Українського козацтва 
Розділ 3. М'яка народна іграшка (20 год.)
3.1. Обереги в житті українського народу (2 год.)
Теоретична частина. Обереги української родини. Традиції, звичаї, повір'я.  
3.2.    Поробка Лялька-мотанка, як оберіг (6 год.)
Теоретична частина. Технологія виготовлення ляльки-мотанки. Безпека життєдіяльності при роботі з інструментами.
Практична частина. Виготовлення ляльки-мотанки: підготовка деталей крою, пошив та оздоблення виробу.
3.3. Поробка Янгол-охоронець з фатину (6 год.)
Теоретична частина. Технологія виготовлення янгола. 
Практична частина. Виготовлення янгола: підготовка деталей крою,   оздоблення виробу.
3.4. Поробка Домовичок (6 год.)
Теоретична частина. Технологія виготовлення поробки Домовичок. 
Практична частина. Виготовлення Домовичка: підготовка деталей, оздоблення виробу.
Розділ 4. Скрапбукінг (6 год.)
Теоретична частина. Скрапбукінг як спосіб збереження і передачі окремих історій з життя особистості. Історія розвитку скрапбукінгу в Європі. Стилі. Інструменти та матеріали. Безпека життєдіяльності при роботі з інструментами.  
Теоретична частина. Технологія виготовлення скрап-панно. «Спогади про літо». Підбір основи, фотоматеріалів та фурнітури для панно.
Розділ 5. Новорічно-різдвяні вироби (24 год.)
5.1. Новорячні композиції (8 год.)
Теоретична частина. Новорічні композиції як альтернатива хвойним деревам. Акція «Букет замість ялинки». Матеріали для виготовлення новорічних композицій. Безпека життєдіяльності при роботі з колючим  предметами.
Практична частина. Складання та розповсюдження листівак «Збережемо ялинки». Розробка та складання композицій з використанням новорічного декору.
5.2. Новорічно-різдвяний віночок (8 год.)
Теоретична частина. Різдвяний віночок як символ різдвяних свят. Легенди про Різдво. Технологія складання віночка з лози та інших матеріалів.
Практична частина. Виготовлення каркасу, формування основи та декорування різдвяного віночка.
5.3. Різдвяні листівки у техніці поп-ап. (8 год.)
Теоретична частина. Біблійна історія Різдва. Техніка поп-ап як напрямок в декоративному мистецтві. Американське походження техніки. Особливості створення об'ємних зображень з паперу.
Практична частина Виготовлення об'ємної листівки у техніці поп-ап, які складаються в пласку фігуру.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Розділ 6. Вироби з паперу (42 год.)
6.1. Декупаж, як техніка декорування (14 год.)
Теоретична частина. Декупаж як один з традиційних видів декоративно-прикладного мистецтва Китаю. Матеріали та інструменти для роботи. Технологія декупажу. Безпека життєдіяльності.
Практична частина. Оздоблення дерев'яної лопатки, фарфорової чашки. Декорування виробів.
6.2. Оригамі як вид декоративно-прикладного мистецтва (16 год.)
Теоретична частина. Оригамі як мистецтво паперопластики. Японське походження оригамі. Прості форми оригамі.
Практична частина. Виготовлення квіткового дерева у техніці оригамі. Гіпсування та декорування виробу.
6.3. Квіллінг (12 год.)
Теоретична частина. Квіллінг як мистецтво паперокручення. Історія «народження» квіллінгу в середньоземноморській Європі. Матеріали та інструменти. Форми. Плаский та об'ємний квіллінг.
Практична частина. Композиція «Квіти». Виготовлення сережек з квілліну. Оздоблення виробів глітером.
Розділ 7. Ліплення з холодного фарфору (6 год.)
Теоретична частина. Ліплення як один з видів творчості. Холодний фарфор, рецепти приготування маси. Правила виготовлення виробів.
Практична частина. Ліплення фігурок тварин, сушіння, фарбування.
Розділ 8. Писанкарство (12 год.)
Теоретична частина. Поняття про писанку. Способи нанесення малюнка на поверхню яйця. Лінії, що поділяють яйце на частини. Головні символи та їх значення: хрест, триріг, тризуб, двозуб, коло, крапки, тваринні символи, драбинки, богиня Берегиня, рослинні символи. Матеріали та інструменти для писанкарства.
Практична частина. Робота писачком, нанесення ліній по основі різного кольору. Знімання воску з поверхні писанки. Виконання писанок із символом дощу, зі знаками Сонця, Зорі, Вогню, рослних символіва.
Розділ 9. Топіарії (10 год.)
Теоретична частина. Топіарій або «Дерево щастя». Європейське походження декору. Інструменти та матеріали. Технологія виготовлення.
Практична частина. Виконання топіарія з квітів – символів України. Підготовка матеріалу до роботи, закліплення виробу у горщику, декорування.
Підсумок (2 год.)
Практична частина. Підсумок роботи за навчальний рік, нагородження кращих вихованців. Виставка.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
на основі застосування компетентісного підходу
Назва розділу Вимоги
до рівня досягнень вихованців Форми демонстрації досягнень вихованців
Розділ 1. Основи екологічного дизайну Вихованці мають знати і розуміти:
- зв'язок мистецтва дизайну і екології;
- основні напрямки екодизайну;
- правила заготовки, первинної обробки, сортування і чищення сухого природного матеріалу;
- техніку поєднання різноманітного природного матеріалу;
- правила поведінки в природі та безпеки під час занять.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- правильно заготовляти, обробляти та зберігати живий та сухий рослинний матеріал для подальшої роботи;
- виготовляти листівки з природних матеріалів: квасоля, горох, крупи, пшениця, мак, насіння тощо (за вибором);
- виготовляти поробки з використанням зерен кави.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виконання виробів з природних матеріалів;
- співпраці та взаємодопомоги при виконанні роботи;
- використовувати набуті знання та вміння при виконанні самостійних творчих робіт. - створення колекції природного матеріалу для виробів;
- творчі вироби;
- участь у виставках.

Розділ 2. Плетіння зі стрічок Вихованці мають знати і розуміти:
- історію святкування Дня Українського козацтва;
- патріотичну символіку українського народу;
- технологію плетіння браслетів зі стрічок.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- застосовувати прийоми плетіння зі стрічок;
- вираховувати довжину стрічки для плетення браслетів;
- обробляти край стрічки. 
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при плетінні браслетів зі стрічок;
- спілкування з представниками громадських організацій (волонтерами). - участь у волонтерстких  заходах з патріотичного напряму;
- подарунок воїнам жовто-блакітних браслетів зі стрічок.

Розділ 3.  Українська народна іграшка. Український оберіг                                                                                                                                                                   Вихованці мають знати і розуміти:
- історію виникнення української народної іграшки, оберегів;
- традиції, звичаї та легенди українського народу;
- технологію виготовлення ляльки-мотанки, янгола-охоронця, домовичка;
- способи декорування готових виробів.                                                                                                                                        
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- готувати деталі крою та застосовувати правила їх економного розташування;
- застосовувати техніку безпечної праці з колольними та різальними інструментами;
- поєднувати різні техніки у процесі виконання виробів;
- використовувати термопістолет;
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні оберегів. - творчі вироби;
- участь у виставках та конкурсах різного рівня;
- подарунок батькам.

Розділ 4. Скрапбукінг  Вихованці мають знати і розуміти:
- історію виникнення скрапбукінгу;
- стилі скрапбукінгу;
-матеріали та інструменти для виговлення поробок у техніці скрапбукінг;
- безпеку життєдіяльності при роботі з інструментами.  
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- підбирати основу, та фотоматеріали для скрап-панно;
- оздоблювати виріб, підбираючи потрібну фурнітуру.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні скрап-панно. - творчі вироби;
- участь у виставках   різного рівня;
- створення власного портфоліо вихованців.

Розділ 5. Новорічно-різдвяні вироби Вихованці мають знати і розуміти:
- традиції святкування Нового року різних народів світу;
- необхідність збереження хвойних рослин, умови акції «Букет замість ялинки»;
- матеріали для виготовлення новорічних композицій;
- техніку Поп-ап як напрямок в декоративному мистецтві; 
- безпеку життєдіяльності при виготовленні виробів.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виконувати пласкі та об'ємні композиції;
- володіти технікою виготовлення  віночка з природного та інших матеріалів;
- виконувати об'ємну листівку у техніці Поп-ап;
- з'єднувати деталі виробів за допомоги термопістолета.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- виконання виробів з природних та підручних матеріалів;
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні творчих новорічних поробок. - творчі вироби;
- участь у виставках та конкурсах різного рівня,
- благодійні акції для дітей з обмеженими можливостями.

Розділ 6. Вироби з паперу Вихованці мають знати і розуміти:
- історію винайдення паперу;
- історію виникнення технік декупаж, оригамі та квіллінг як видів декоративно-прикладного мистецтва;
- матеріали та інструменти для виготовлення виробів у техніці декупаж, оригамі, квіллінг;
- послідовність роботи у техніках декупаж, оригамі, квіллінг;
- прості форми в оригамі та квіллінгу;
- техніку плаского та об'ємного квіллінгу.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- оздоблювати дерев'яну лопаточку та фарфорову чашку у техніці декупаж;
- декорувати дерев'яну лопаточку, фарфорову чашку фурнітурою; 
- виготовляти об'ємні листівки у техніці поп-ап;
- виготовяти поробки у техніках оригамі та квіллінг;
- гіпсувати вироби.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно виговляти вироби у техніці декупаж та оригамі. - творчі вироби;
- участь у виставках   різного рівня;
- подарунок батькам.

Розділ 7. Ліплення з холодного фарфору Вихованці мають знати і розуміти:
- технологію ліплення як одного з видів творчості;
- рецепти приготування холодного фарфору;
- правила та послідовність виготовлення виробів з холодного фарфору.
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- ліпити фігурки тварин з холодного фарфору;  
- фарбувати вироби з холодного фарфору.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні творчих робіт з холодного фарфору. - творчі вироби;
- участь у виставках   різного рівня.

Розділ 8. Писанкарство Вихованці мають знати і розуміти:
- історію писанкарства;
- головні символи у писанкарстві, їх значення;  
- матеріали та інструменти для писанкарства;
- способи нанесення малюнка на поверхню яйця;
- правила поділу яйця на частини;
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- наносити малюнок на поверхню яйця за допомоги писачка;
- знімати воск з поверхні писанки;
- писати писанки із символом дощу, зі знаками Сонця, Зорі, Вогню, рослинними символами.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при писанні писанок. - творчі вироби;
- участь у виставках та конкурсах  різного рівня.

Розділ 9. Топіарії Вихованці мають знати і розуміти:
- історію виникнення мистецтва топіаріїв;
- матеріали для виготовлення топіаріїв;
- технологію виготовлення топіарія «Дерево щастя».
Вихованці мають вміти та застосовувати:
- виготовляти топіарії та підбирати оздоблення.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:
- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні топіаріїв. - творчі вироби;
- участь у виставках   різного рівня.
- подарунок батькам.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Основне обладнання Кількість
Матеріали
Клей ПВА 15 флаконів
Прості олівці 15 штук
Кольоровий папір 15 наборів
Папір для квіллінгу 15 наборів
Свічки 15 штук
Папір для оригамі 15 наборів
Буси, стрази, камінці для оздоблення виробів 15 наборів
Кольоровий картон 15 наборів
Природний матеріал 15 наборів
Фарфорова чашка та блюдце 15 наборів
Стрічки жовті та блакитні 30 метрів
Тканина: мішковина, фатин 4 метра
Мотузка  1 бобина
Серветки двошарові для декупажу 4 набора
Акриловий лак 1 літр
Акрилові фарби 15 наборів
Гіпс  5 кг
Глітер  15 штук
Холодний фарфор 15 наборів
Видуток  15 штук
Барвники для писанкарства 5 штук
Гілки  15 штук
Інструменти та приладдя
Ножиці  15 штук
Лінійки  15 штук
Термопістолет  5 штук
Силіконові клейові стержні 15 штук
Писачки  15 штук
Горщики  15 штук
Інструменти для квіллінга 15 наборів
Пензлі 15 штук
Серветки   3 набора
Одноразові тарілочки  15 штук
Обладнання
Дошка учнівська 1 штука
Столи учнівські 15 комплектів
Шафи для збереження матеріалів та дитячих робіт   3 штуки

ЛІТЕРАТУРА
1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. – Львів : Світ, 1992. – 272 с. 
2. Волшебный мир увлечений [Електронний ресурс]: [сайт] Форум. — Режим доступу: hobbyland.com.ua
3. Збірник навчальних програм гуртків, студій і творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів Київської області / за заг. ред. Т.В. Нестерук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004.-Ч. І. – 188 с.
4. 3. Ю. Руденко «Основи сучасного українського виховання», К. «Видавництво імені Олени Теліги», 2003. https://docs.google.com/document/d/1CmXlT41eQAlZHh5HeTuiBXb1fZNAoIigEwZLarTjVyk
5. «Історія Українського мистецтва в шести томах». – Київ. «Жовтень»,1968.
6. Масол Л.М., О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. Методика навчання мистецтва у початкової школі: Посібник для вчителів. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 256 с. – 16,0.
7. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: П80 Художньо-естетичний напрям / О. В. Биковська, І. О. Василянська, О. О. Волкова та ін. — К.: Грамота, 2008. — Вип. 1. — 100 с.
8. Рукотвори [Електронний ресурс]: [сайт] Рукотвори. Народне мистецтво online. — Режим доступу: http://rukotvory.com.ua
9. Скрапбукінг [Електронний ресурс]: [сайт] Інформаційний портал про скрапбукінг. — Режим доступу: http://scrap-info.ru/
10. Школа ремесел : орігамі, пап'є-маше, паперова пластика / упоряд. О.Колонькова, О.Литовченко. – К. : Шк.світ. – 2010. – 112 с.
11. Школа ремесел : квілінг – паперові кучерики / упоряд. О.Колонькова. – К. : Шк.світ. – 2012. – 80 с.
12. Школа ремесел : писанкарство / упоряд. О.Колонькова. – К. : Шк.світ. – 2012. – 48 с.