Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Програми > Юний медик

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

СХВАЛЕНО:                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Протокол № 4 від 17.11.2017 року

Наказ Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

 

 

07.03.2018 р.  № 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого – натуралістичного напряму

«Юний медик»

 

2 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон - 2018

Обговорено:

на засіданні педагогічної ради

КЗ «Центр еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» ХОР

(протокол № 3 від 29.08.2017 року)

 

 

Обговорено:

на засіданні кафедри теорії та методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

( Протокол  № 1 від 11.09.2017 року)

Схвалено:

науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

(Протокол  № 4 від 17.11.2017 року)

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Коньков Аркадій  Миколайович – доцент кафедри здоров’я  людини, кандидат медичних наук  Херсонського державного університету;

Спринь Олександр Борисович –викладач кафедри біології людини та імунології  факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету,  кандидат біологічних наук,  доцент;                

Чумак Лариса Володимирівна – старший викладач кафедри теорії методики виховання комунального вищого начального закладу «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Пирожок Т.А. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку «Юний медик». – Херсон, 2018. – 29 с. 

 

 

 

 

 

 

Автор:

 

Пирожок Тетяна Анатоліївна – «керівник гуртка – методист»  комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Коньков Аркадій  Миколайович – доцент кафедри здоров’я  людини, кандидат медичних наук  Херсонського державного університету;

  

Спринь Олександр Борисович –викладач кафедри біології людини та імунології  факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету,  кандидат біологічних наук,  доцент;

                                                      

Чумак Лариса Володимирівна – старший викладач кафедри теорії методики виховання комунального вищого начального закладу «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Турбота про здоров”я підростаючого покоління є одним з найважливіших завдань не тільки працівників охорони здоров’я, але й усіх, хто причетний до виховання і навчання дітей. Знання правил надання невідкладної допомоги дає  можливість оволодіти практичними навичками першої допомоги учнями при травмах, кровотечах і інших пошкодженнях.

Створення навчальної програми зумовлено необхідністю  розширення відомостей про правила  надання долікарської допомоги від якої часто залежатиме здоров’я і життя потерпілого, оскільки нещаcний випадок може закінчитись смертельно.

Навчальна програма «Юний медик» реалізується у гуртку  еколого-натуралістичного напрямку біологічного профілю та розрахована на вихованців середнього шкільного віку, наповнюваність у гуртку 15 вихованців.

Програма, яка пропонується  побудована  на основі програми гуртка «Юний медик» (програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для  загальноосвітніх  та   позашкільних навчальних   закладів - Київ 2001, від якої дати лист затверджено).

Метою програми є формування   цілісного  уявлення про  будову  та  функції  організму людини, ознайомлення з  фахом  лікаря, медсестри, санітара.

Основні завдання:

- дати елементарні знання щодо навиків своєчасного надання першої медичної допомоги хворим та постраждалим і своєчасно  прийти на допомогу потерпівшому;

- формувати вміння практичних  знаннь і навичок щодо спасіння потерпілого в порядку терміновості;

- збагачувати пам'ять, чуттєвий досвід дитини, викликати інтерес до власного здоров’я: розвинути та його збереження;

- створити сприятливі умови для соціальної адаптації та емоційного комфорту дитини;

- виховувати пізнавальний інтерес до комплексу  простих термінових дій, спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого.

         Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – основний  - 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік -  основний – 216 год.   на рік, 6 год.  на тиждень.

У структурі програми першого  року навчання передбачається ознайомлення з  анатомією і  фізіологією людини, надання  долікарської медичної допомоги при переломах кісток, вивихах, розтягненнях сухожиль, кровотечах, опіках.

Програма другого  року навчання розрахована  на більш поглиблене ознайомлення  з розділом вікової фізіології: ростом  і  розвитком дитячого організму, починаючи зі  статевих клітин, розвитком новонародженого, анатомо – фізіологічними  особливостями періодів росту дітей, доглядом за хворими.

Програмою передбачається  різноманітні  форми  навчання: дискусії, дебати, прес конференції, практичні методи (практикуми, експерименти), лабораторні, дослідницькі роботи та екскурсії до  медичних установ (лікарень, медучилища, шкільних медпунктів).

Учні ознайомлюються з  профільною літературою  в медичних бібліотеках, яку у подальшому використовують при написанні реферативних  і  практичних робіт.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття (екзамени), на яких оцінюються теоретичні   та  практичні  навички, набуті дітьми на  даному етапі  навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень,  перший рік  навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№п/п

 

Назва  розділу

Кількість годин

 

теоретичні

заняття

практичні заняття

 

разом

 

1.

Вступ. Історія медичної допомоги. Типи лікувальних закладів.

4

2

6

2.

Екологія та здоров’ я людини

4

 

4

3.

Організм  як  цілісна  система

4

2

6

4.

Опорно – руховий  апарат

8

10

18

5.

Надання долікарської  медичної допомоги при  переломах  кісток, вивихах, розтягненнях сухожиль.

6

14

20

6.

Анатомія і фізіологія  органів кровообігу. Кров.

10

10

20

7.

Надання  першої допомоги при кровотечах

6

6

12

8.

Органи  виділення. Шкіра  і терморегуляція.

8

12

20

9.

Органи дихання.

6

10

16

10.

Анатомія  і  фізіологія  органів травлення.

8

12

20

11.

Підсумкове  заняття.

2

 

2

 

                                                 Всього:

66

78

144

 

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ

1. Вступ. Історія медичної допомоги. Типи  лікувальних закладів

 (6 годин)

Теоретична частина. Медицина від  античних часів  до  наших днів.(Гіппократ, Абуаліібн-Сина, Гарвей, І. М. Сеченов, І. П. Павлов, І. І. Мечников, М. І. Пирогов, С. П. Боткін, В. П. Філатов, О. О. Вишневський, М. М. Бурденко, М.І  Амосов та ін.)

Основні  типи  лікувальних  закладів  (амбулаторії, поліклініки, диспансери, станції швидкої допомоги, лікарні). Види медичної  документації.

Екскурсії.

До приймального  відділення  лікарні, в амбулаторію, на  станцію швидкої  допомоги.

2. Екологія та  здоров’я людини(4 години)

Теоретична частина. Екологічні проблеми, мета і принципи охорони здоров’я в Україні.

Інформованість  населення  України  з  питань здоров’я. Вплив природних факторів на  здоров’я   людини.

3. Організм  як  цілісна  система  (6 годин) 

Теоретична частина.Організм  людини  як  цілісна  система. Гомеостаз. Поняття  про норму  і  патологію. Патологія – наука,  що  вивчає хвороби, їх  суть  і  закономірності  розвитку. Зв'язок  організму  з навколишнім середовищем. Різноманітність форм  взаємодії  організму  з  навколишнім  середовищем. Загартовування. Санаторно – курортне  лікування в Україні.  Народна  медицина і  нетрадиційні  методи  лікування.

Практична частина.

Демонстрування фільмів. Написання реферативних  робіт «Якщо  хочеш бути  здоровим – загартовуйся».

Знайомство з будовою мікроскопа. Правила  роботи  з мікроскопом. Розгляд під мікроскопом  препаратів різних  видів тканин.

Екскурсії:

До кабінету  біології комунального закладу «Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді»Херсонської обласної ради, до кабінету  біології Херсонського державного університету, або медичного коледжу.

4. Опора й рух  (18 годин)

Теоретична частина.Будова й функції опорно-рухового апарату. Будова скелета людини. Будова кісток. Розвиток кісток. З’єднання кісток. М’язова система людини. Будова і функції  скелетних м’язів. Види м’язів. Механізм  м’язового скорочення. Робота м’язів. Рухова  активність і здоров’я.

Практична частина.

         Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканини. Будова суглобів, допомога в разі ушкоджень опорно-рухової системи. Гра «Найрозумніший». Вікторина «Коли  поряд  немає  лікаря». Опорно – рухова  система (гра – конкурс).

Визначення  функцій  окремих  кісток, суглобів, м’язів.  Втома в разі статичного й динамічного навантаження. Вплив ритму й навантаження на розвиток утоми. Рекомендації  щодо  рухової  активності  та  здоров’я.  Складання  звіту  про проведену  роботу на  основі  використаних  літературних  джерел.

Екскурсії.

У лікувальний  заклад до  травматологічного  кабінету, рентген – кабінету, центру оздоровчої  медицини.

5. Надання   долікарської допомоги  при переломах  кісток, вивихах, розтягненнях  сухожиль  (20 годин)

Теоретична частина.Травматизм і його профілактика. Загальне поняття  про  травму. Види  травм: механічна  травма, садно, синець.  Десмургія – наука про пов’язки. Переломи  кісток: травматичні  та патологічні. Відкриті  і  закриті  переломи. Виявлення  переломів.  Нові  методи  лікування переломів. Вивихи. Причини  вивихів. Частковий  вивих. Виявлення вивихів.  Розтягнення сухожиль. Аптечка  першої  допомоги. Травми та правила надання першої допомоги.

Практична частина.

Перша допомога при ударах, розтягах, вивихах. Будова суглобів, допомога при  ушкодженнях  опорно-рухової  системи.

 Правила накладання  пов’язок різних  типів (спіральної, колосоподібної, хрестоподібної), у вигляді хустинки, шапочки «Чепець». Пов’язки та правила накладання їх на голову, грудну клітку, верхні та нижні кінцівки.

Іммобілізація  при  різних  видах  переломів за  допомогою  підручних  засобів.

Перегляд навчальних кінофільмів  з  надання  першої  допомоги  при  травмах.

Екскурсія.

У лікувальний заклад  для  ознайомлення  з  роботою рентген – кабінету  та  рентгенограм  з  різними переломами  кісток.

6.  Анатомія  і  фізіологія  органів  кровообігу. Кров(20 годин)

Теоретична частина. Внутрішнє  середовище  організму. Органи кровообігу. Велике  і  мале  коло  кровообігу. Будова  серця  і  судин. Робота  серця. Артеріальний  тиск. Лімфа  і  лімфообіг. Склад  і  функції  крові. Властивості  плазми  та   її склад. Формені  елементи крові. Еритроцити.  Лейкоцити. Тромбоцити. Переливання  крові. Групи   крові. Зсідання крові як захисна  реакція  організму. Імунітет. Види  імунітету. Роль  щеплень у  боротьбі з інфекційними хворобами. Імунні  реакції організму.  Проблема СНІДу  у  світі та  можливі  шляхи  її  розв’язання.

 Рух  крові  по  судинах. Пульс. Алергія  і  анафілаксія. Запалення та його  роль  у  самозахисті  організму. Гемоглобін. Антибіотики, їх  відкриття  і  застосування.

Практична частина.

Визначення  кров’яного тиску  людини. Дослідження частоти  пульсу  в  спокійному  стані  і  при  навантаженні. Догляд за хворими із захворюваннями органів кровообігу. Догляд за хворими   при гострій серцевій недостатності.  Написання  реферативних  робіт  «Визначення   типу  судин на  поверхні  тіла»,  «З’ясування залежності  швидкості  руху  крові  по  венах  від інтенсивності  роботи  м’язів»,  «Профілактика  серцево – судинних  захворювань».

Визначення  типу  судин на  поверхні  тіла.  Принципи  тренування серцево – судинної  системи.

Складання  звіту  про проведену  роботу на  основі  використаних  джерел.

Екскурсії.

На  станцію  переливання  крові, до  кабінету  щеплень, у  лабораторію лікувального  закладу з  метою ознайомлення з практикою визначення  груп  крові,  визначення швидкості  осідання  еритроцитів  та  реакції  на  біологічну сумісність  різних  груп  крові.

7. Надання першої  допомоги при  кровотечах  (12 годин)

Теоретична частина.Характеристика зовнішніх  і  внутрішніх кровотеч. Артеріальна, венозна  і  капілярна кровотечі. Запобігання зараженню ран. Внутрішня  кровотеча. Шок. Перша  допомога  при його  виникненні. Перша  допомога  при  носових  кровотечах. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим (рани, кровотечі).

Практична частина.

Перша допомога в разі кровотеч. Правила  накладання  джгута,  стискальної  пов’язки. Написання реферативної роботи «Будь обачним, цінуй здоров’я, стань щасливим».

Екскурсії.

До  медичного  закладу  (лабораторії, на  станцію  переливання  крові, кабінету  щеплень).

8.  Органи  виділення.  Шкіра  (20 годин)

Теоретична частина. Будова  нирок і  їх функції. Утворення, склад і  властивості сечі. Шкіра,  її будова  і  функції.  Будова  волосини  і  нігтя. Роль  шкіри  в  терморегуляції. Механічні  та  термічні пошкодження  шкіри. Гігієна  шкіри. Загартовування  організму.  Опіки.  Переохолодження  та  обмороження.

Практична частина.

 Надання  першої допомоги  при травмах шкіри (опіках,  обмороженнях), при  ураженні електричним  струмом  або  блискавкою, при тепловому  та  сонячному  ударі. Догляд  за  шкірою, волоссям, нігтями.

Розгляд  під  мікроскопом  гістологічних  препаратів  шкіри   та  нирок (тварин). Визначення шкіряної  чутливості. Профілактика  захворювань  шкіри. Вимірювання  температури   на  різних  ділянках  тіла. Складання  звіту  про проведену  роботу на  основі  використаних  джерел.

Екскурсії.

 До  медичного кабінету урології, до рентген кабінету.

9. Органи  дихання  (16 годин)

Теоретична частина.Будова  органів  дихання. Дихальні  шляхи. Гортань – повітроносний  орган  і  орган  утворення  голосу. Механізм  вдиху  і  видиху.  Газообмін  у  легенях  і  тканих. Боротьба  із забрудненим повітрям. Захворювання  органів дихання  та  їх  профілактика. Згубний  вплив  паління й  алкоголю на  організм людини.  «Туберкульоз  і ВІЛ» - гостра  проблема людства.

Практична частина.

Використання банок  і  гірчичників  для  лікування простудних захворювань. Прийоми  штучного  дихання. Непрямий  масаж  серця. Перша допомога при  гострих  розладах дихання та  потраплянні сторонніх  тіл, води  у  дихальні  шляхи. Догляд за хворими з високою температурою (ОРВІ, грип, пневмонія). Написання реферативних робіт «Дитячі інфекційні хвороби та їх профілактика», «Профілактика захворювань органів дихання».

Розгляд  під  мікроскопом  гістологічних  препаратів бронхів, трахеї, легень (тварин). Обробка  матеріалу.

Екскурсії.

До  рентген – кабінету, на  станцію швидкої  допомоги.

10. Анатомія  і фізіологія  органів  травлення  (18 годин)

Теоретична частина.Значення травлення. Будова  органів  травлення. Зуби. Будова  зуба. Смакові сосочки  язика. Глотка, стравохід, шлунок. Тонкий і товстий кишечник. Печінка,  її роль  у  травленні. Дія  жовчі  на  жири. Травлення  в  порожнині  рота, шлунку, тонкому  і  товстому  кишечнику. Отруєння препаратами побутової хімії, рослинами, ягодами, грибами.

Практична частина.

Надання  першої  допомоги  при  харчовому отруєнні. Перша  допомога  при  потраплянні  сторонніх  тіл  у  стравохід.Догляд  за хворими при блювоті.

Екскурсія.

До  рентген – кабінету  (розгляд рентгенівських  знімків  шлунку, тонкого  і  товстого  кишківника).

11. Підсумкове  заняття  (2 годин)

Написання рефератів, виготовлення наочних  посібників.

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

   Вихованці повинні  мати  уявлення  про:

   історію  розвитку  анатомії  і  фізіології,

   науковий метод  пізнання  світу,

   сучасний  стан  і  перспективи  розвитку біології  людини.

 

   Вихованці  повинні  знати:

   загальні  властивості організму  людини,

   методи  фізіологічних  досліджень,

   будову  та функції  тканин, органів, систем,

   механізм  регуляції   фізіологічних  функцій.

 

   Вихованці  повинні  вміти:

   надавати  першу  допомогу,

   досліджувати  структуру  та функції організму,

   проводити й  оформлювати лабораторні  роботи,

   самостійно  працювати з  профільною  літературою,

   складати  конспекти  лекцій,  писати реферативні  роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни (поняття), які  повинні  засвоїти  учні

 Алергія

 Анемія

 Антитіла

 Артерії

 Вакцинація

 Вени

 Вітаміни

 Гастрит

 Гемоглобін

 Групи крові

 Епікард

 Еритроцити

 Капіляр

 Клапани  серця

 Лейкоцити

 Лімфа

 Лімфоцити

 М’яз

 Міокард

 Моноцити

 Систола

 Діастола

 Гіпотонія

 Гіпертонія

 Шок

 Щитовидна  залоза, паращитовидна залоза

 Епіфіз, гіпофіз

 Будову статевих органів

 Периферична  нервова  система (соматична, вегетативна)

ЛІТЕРАТУРА
Перелік  рекомендованої літератури для керівників


1. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я  / М. М. Амосов. / – Київ : Здоров’я, 2000. –с. 186

2. Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко / Киев: Здоров’я, 2005. – с. 48

3. Батова Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі / Г. Д. Батова / Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал.-Харьков, 2011. -N12. -  С. 26-27

4. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояний / Ю.П. Бутылин, В.Ю. Бутылин., Д. Ю. Бутылин / − К.: Новый друк − 2003. −  с. 528

5. Вознюк В.П. Гусєва С.А., Болезни системи крови / В.П. Вознюк, С.А. Гусєва./ Справочник. 2-е изд. − К., 2004. −  с. 488

6. Глушко Л.В - Внутрішні хвороби в 2-х т. /За ред. проф. Л.В. Глушка/ Ів-Франківськ, 2004. с56.

7. Даценко I. I. Профілактична медицина: загальна гігієна з основами екології: підруч. для студент мед. ВНЗ / I. I. Даценко, Р. Д. Габович. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Здоров’я, 2004. –с. 788

8. Коденко Я. В. Основи медичних знань: навч. посіб. / Я. В. Коденко. – Київ: Арт-Освіта, 2004. –с. 157

9. Крок М. Сестринська справа. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології  /М.  К Крок/  Здоров’я 2009-2010 рік  –с. 234

10. Коцюба Н. Здоров"я і харчування. Традиції харчування: (урок з «Основ здоров"я», 3 клас)/ Н. Коцюба //Початкова школа: Науково - методичний.- Киiв: «Преса України», 2009. – №10. –  С. 50 – 51.

11. Кульганик Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам: (творчий інтегрований урок з «Основ здоров'я», 3 клас)/ Г. Кульганик /Початкова школа: Науково - методичний .-Киiв: «Преса України», 2009. -№12. -  С. 23 - 28

 

 

12. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: навч. посіб. /О. Д. Мойсак – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ: Арістей, 2004. –с. 591

13. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: навч. посіб. /О. Д. Мойсак. – Вид. 3-є. – Київ : Арістей, 2006. –с.587

14. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : навч. посіб. /О. Д. Мойсак. – Вид. 5-те, випр. та допов. – Київ : Арістей, 2008. –с. 615

15. Муравов Н. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта/ Н. В. Муравов/. – Киев : Здоров’я, 1989. –с. 272

16. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Л. М. Анкін/ - Київ, 2001 .- с.111

17. І. І. Тітова. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах– /за ред. І. І. Тітова/ Вінниця: Нова Книга, 2012. –с . 344

18.  Чуприна О. В. Основи медичних знань: / О. В. Чуприна / Підручник.—К.:, 2006. с.43

 

Перелік  рекомендованих джерел  для  учнів

 

1. І.П. Аносов, В.Х.Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни:  /І.П. Аносов, В.Х.Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська/ підручник– Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. –с. 433

2. Батова Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі/ Г. Д. Батова //Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал.-Харьков, 2011. -N12. -  С. 26-27

3. Грин Н.  Биология. – М., 2002, с. 54

4. Даценко, М.Б. Шагедин, Ю.І.. Гігієна дітей та підлітків: / М.Б. Даценко, Ю.І. Шагедин, / Підручник – К.: Медицина, 2006. – 350 с

5.  Дроб"язко Н. Курити чи бути здоровими?/ Н. Дроб"язко //Позакласний час: На допомогу вчителю.-Киiв, 2011. -N10. -  С. 25-40

6. Коцюба Н. Здоров"я і харчування. Традиції харчування: (урок з «Основ здоров"я», 3 клас)/ Н. Коцюба //Початкова школа: Науково - методичний .-Киiв: «Преса України», 2009. - №10. -  С. 50 – 51

7. Кульганик Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам : (творчий інтегрований урок з «Основ здоров'я», 3 клас)/ Г. Кульганик //Початкова школа: Науково - методичний .- Киiв: «Преса України», 2009. -№12. -  С. 23 – 28

8. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : навч. посіб. /

О. Д. Мойсак – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ : Арістей, 2004. –с. 591

9. Муравов Н. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта

/ Н. В. Муравов/ – Киев : Здоров’я, 1989. – с. 272

10. Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза/ – Київ: Здоров’я,1991.– 254

11. Нагорна А. М. Здоров’я: фундаментальні та прикладні аспекти: монографія / А. М. Нагорна. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. –с. 336

12. Рябуха О. Основи медичних знань: навч. посіб. / Ольга Рябуха. – Львів: ЛДУФК, 2013. –с. 256

13. Паффенбергер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С Паффенбергер., Э. Ольсен/  – Киев: Олимпийская литература, 2000 – с. 320

14. Присяжнюк М. С. Біологія людини 9 клас – К.: Фенікс, 2000, с.18

15. Шаніна Н.О. Калейдоскоп здоров’я /Н.О. Шаніна/ /Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал - Харьков, 2011. - N10. -  С. 26-28

16. Яремко С. О. Фізіологічні проблеми діагностики р1вня соматичного здоров’я / С. О. Яремко, Л. С. Вовканич/ – Львів : Сполом, 2009 – с. 76

  

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень,  другий рік навчання

 

№П/П

Зміст роботи ( теми, розділи)

Теоретичні

заняття

Практичні заняття

Разом

1

Вступ

3

 

3

2

 

Регуляторні системи організму людини:

1..Нервова  регуляція  функцій організму людини;

2. Гуморальна  регуляція організму людини;

3. Імунна регуляція функцій.

24

8

 

10

 

6

18

6

 

6

 

6

42

14

 

16

 

12

3

Обмін  речовин. Вітаміни. Ферменти.

6

6

12

4

Сприйняття  інформації  нервовою  системою. Сенсорні  системи.

12

6

18

5

Біологічні основи поведінки людини:

1.Формування  поведінки   і психіки  людини;

2. Мислення і свідомість.

36

18

 

18

12

6

 

6

48

24

 

24

6

Предмет  вікової  фізіології. Пологи, ріст та розвиток людини.

6

 

6

7

 Ріст  та  розвиток новонародженого.  Догляд  за  ним.

21

6

27

8

Ріст та  розвиток  дітей молодшого, середнього віку  дитинства. Їх  анатомо – фізіологічні  особливості.

6

6

12

9

Підлітковий  вік. Анатомо – фізіологічні особливості.

6

6

12

10

Дитячі хвороби  їх  профілактика, догляд за  ними.

6

6

12

11

Цивільна  оборона.

6

6

12

12

Підсумковий залік  та  масові заходи.

6

6

12

13

Разом

138

78

216

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ  (3 години)

Теоретичне заняття. Знайомство  з  гуртківцями. Тестування  з  метою  вивчення  індивідуальних особливостей  та  нахилів  учнів. Мета  гуртка, ознайомлення  з  програмою  на  навчальний  рік, правила  поведінки  у  гуртку, при  виконанні  лабораторних  робіт  та  при  проведенні  екскурсії.

2. Регуляторні системи організму людини(42 годин)

2. 1. Нервова  регуляція  функцій(14 годин)

Теоретична частина.Вища нервова діяльність.  Центральна  нервова система. Будова  і функції головного  мозку. Будова  і  функції  спинного  мозку. Великі  півкулі  головного  мозку. Периферична нервова  система. Соматична й вегетативна нервові  системи.

Практична частина.

Написання реферативної роботи «Цілюща  сила рослин».

Лабораторні  роботи:

 Безумовні  й  умовні   рефлекси людини. Набута  поведінка.

Екскурсія.

 На  навчально – дослідну  земельну  ділянку  (ознайомлення  з  лікарськими  рослинами заспокійливої  дії).

2. 2.  Гуморальна   регуляція  організму людини  (16 годин)

Теоретична частина.Гуморальна  регуляція. Принципи  роботи  ендокринної  системи. Гіпоталамо – гіпофізарна  система. Залози  внутрішньої  секреції.  Регуляція  функцій  залоз  внутрішньої  секреції. Значення залоз внутрішньої секреції.

Практична частина.

Написання  реферативних робіт «Залози  внутрішньої секреції», «Значення залоз внутрішньої секреції»

        Екскурсія.

До лікувального  закладу (кабінет  ендокринології).

2. 3. Імунна регуляція функцій(12 годин)

Теоретична частина.Види імунітету. Імунна система. Імунна реакція організму.

        Практична частина.

Написання реферативних робіт «Імунні реакції організму».

       Екскурсія.

До станції переливання крові (зустріч із фахівцями)

3. Обмін  речовин. Вітаміни. Ферменти(12 годин)

Теоретична частина. Вміст у  продуктах  корисних  речовин (білки, жири, вуглеводи). Мінеральні  речовини. Вітаміни. Цілющі властивості овочевих  рослин: капусти, моркви, редьки, ріпи, буряка, гарбуза, баклажанів, томатів, перцю, кавунів, динь.

Фітонцидна дія часнику,  цибулі.

Дієтичне харчування.  Лікувальні  овочеві салати, супи.

Значення  обміну  речовин  і  енергії.

Практична частина.

Використання   лікарських    рослин  для дієтичного  харчування  (напої, салати,  соки). Складання  харчового  раціону.

Робота у теплиці та   на  навчально – дослідній земельній ділянці. Технологія вирощування,  догляд  за  плодовими і  овочевими культурами, які  містять  високий вміст  вітамінів  та  корисних  речовин.

4. Сприйняття  інформації  нервовою  системою. Сенсорні  системи

 (18 годин)

Теоретична частина. Загальна  характеристика  сенсорних  систем. Зорова  сенсорна  система. Слухова  сенсорна  система.  Сенсорна  система  рівноваги.  Сенсорні  системи  смаку   й  нюху. Сенсорні  системи  руху, дотику,  температури, болю.

Практична частина.

 Вимірювання  порогу  слухової  чутливості.

Екскурсія.

 До  лікувального  закладу  (ЛОР – кабінету).

5.  Біологічні   основи поведінки людини(48 годин)

5. 1. Формування  поведінки і  психіки людини(24 години)

Теоретична частина.Роль ретикулярної  формації  та  рівні  сприйняття  інформації. Сон. Види  сну. Біоритми. Структура  інстинктивної поведінки і   психіки людини, її модифікації. Динамічний стереотип. Навички  та  звички. Навчання. Види  навчання. Пам’ять. Види  пам’яті.

Практична частина.

 Вивчення  різних  видів  пам’яті.

5. 2. Мислення  і  свідомість(24 години)

Теоретична частина.Мислення й  кора великих півкуль  головного  мозку. Функціональна  асиметрія мозку. Мовлення. Фізіологічні  основи  мовлення. Характер  людини. Свідомість. Особистість.

Практична частина.

Виявлення  професійних схильностей. Визначення  типу  темпераменту.

6. Предмет  вікової  фізіології. Розмноження, ріст і розвиток   людини(6годин)

Теоретична частина.Поняття  цілісності  організму (клітина, тканина, системи). Закони  життєдіяльності  організму, особливості  дитячого  організму. Зв’язок вікової фізіології  з  іншими  біологічними  науками, значення.

 Будова  статевих клітин (чоловічих  і  жіночих), будова  внутрішніх  та  зовнішніх  статевих  органів, запліднення  та  розвиток  плода  в  утробі  матері, родова  діяльність. Фізіологічні  та  психологічні  особливості  організму  матері, поведінка, вплив  токсичних  речовин  на  ріст  і  розвиток плода, спадкові  хвороби.

Практична частина.

Збір  матеріалу  для  написання реферативної роботи  «Статеве  виховання  підлітків»,  та  написання  реферативних  робіт.

Екскурсія.

 До  лікувального  закладу  дитячої  поліклініки  (кабінет гінеколога) з  метою  ознайомлення  з різними    венеричними  хворобами.

7. Ріст  та  розвиток новонародженого та  догляд  за  ним  (27 годин)

Теоретична частина. Особливості  роботи  медичної сестри  в  дитячій  палаті  пологового будинку  та  дитячої  поліклініки.

Анатомо – фізіологічні  особливості  в  період  росту: 1 місяця, 2 місяців, 3 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 8 місяців, 12 місяців. Захворювання  раннього  періоду: асфіксія, гемолітична  хвороба, природжені  пороки  розвитку, хвороби  шкіри, пліснявка, метеоризм, гостре  здуття  живота, кон’юктивіт та ін.

 Спадкові  захворювання, резус – належність  матері. Екологія  росту  та  розвитку  людини.

Практична частина.

Щоденний  туалет  новонародженого,  догляд  за  ним: туалет  носа, очей, слухового  апарату. Догляд  за слизовими оболонками  та  шкірою, протитуберкульозна   імунізація  та  вакцинація новонароджених.

Написання  реферативних  робіт «Відповідальність  батьків  за  здоров’я дітей», «Шкідливий вплив паління»,

Екскурсія.

До  лікувального  закладу з метою  ознайомлення  роботи медичних  працівників  у  пологовому  будинку.

8. Ріст та  розвиток  дітей молодшого, середнього віку дитинства. Їх  анатомо – фізіологічні  особливості(12 годин)

Теоретична частина.Анатомо – фізіологічні особливості:  кісткової  та  м’язової  систем, органів  дихання, кровоносної  та  лімфатичної  систем, органів  сечовидільної  системи у  дітей  молодшого та  середнього  дитинства.  Особливості  розвитку нервової  системи, травної системи.

Практична частина.

Написання  реферативних робіт «Профілактика  порушення  зору у  дітей середнього  віку дитинства».

Екскурсії.

 До  дитячої  поліклініки (кабінет  педіатрії), до  дитячого  садка та  школи з  метою  ознайомлення з  гігієнічними  вимогами  до  режиму  праці  та  відпочинку  учнів шкільного та  дітей  молодшого  віку.

9. Підлітковий  вік. Анатомо – фізіологічні особливості  (12 годин)

Теоретична частина. Особливості розвитку  підлітків. Загальні  закономірності  росту  та формування  органів  ендокринної  системи. Статеве  дозрівання. Особливості функціонування  нервової  системи  дівчат  і  хлопців. Психологія  підлітків  у  період  статевого  дозрівання. Особиста  гігієна  дівчат. Етика  сімейних  відносин. 

Практична частина.

Написання   творчих  робіт «ВІЛ  / СНІД та його проблема  ХХІ  століття».

Екскурсія.

До  лікувального  закладу  для  ознайомлення  з  роботою  медсестри  у  відділенні  реанімації.

10.   Дитячі хвороби  їх  профілактика, догляд за  ними(12 годин)

Теоретична частина.Гострий, хронічний  нежить, лікування  та  профілактика. Ангіна  та  хронічний тонзиліт, лікування.

 Ексудативний діатез, рахіт, цукровий діабет, туберкульоз, інфекційні  захворювання, гельмінтози, пієлонефрит, ниркова недостатність.

Практична частина.

Догляд  за  хворими: гігієнічні ванни, очисні  клізми, прикладання  гумових пузирів  з  льодом  до  голови, зміна  натільної  і  постільної білизни, догляд  за  ротовою  порожниною,  догляд  за шкірою, накладання  зігрівальних  компресів, постановка  банок  та  гірчичників.

11. Цивільна  оборона(12 годин)

Теоретична частина.Цивільна  оборона, її  мета  і  завдання. Принципи  організації  медичної  служби  цивільної  оборони. Санітарно - гігієнічні  і  противо - епідемічні заходи  у  вогнищах  масового  зараження. Перша  медична  допомога, її організація. Спеціалізована  медична  допомога.

Практична частина.

Вивчення  та  застосування  індивідуальних  засобів  захисту  від  зброї  масового  знищення. Вивчення та  застосування колективних  засобів захисту  від  зброї  масового  знищення.

12. Підсумковий  залік (екзамен)  та  масові  заходи(12 годин)

Написання  реферативних  робіт  та  виготовлення  наочних  посібників. Проведення бесід, вечорів із  санітарно – гігієнічної тематики.

       

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

   Вихованці повинні  мати  уявлення  про:

   розділи вікової фізіології,

   ріст і розвиток дитячого організму,

   сучасний  стан  і  перспективи  розвитку біології  людини.

 

 

    Вихованці  повинні  знати:

   загальні  властивості організму  людини,

   методи  фізіологічних  досліджень,

   будову  та функції  тканин, органів, систем,

   механізм  регуляції   фізіологічних  функцій.

 

 

    Вихованці  повинні  вміти:

   надавати  першу  допомогу,

   досліджувати  структуру  та функції організму,

   дотримуватися професійної етики та деонтології, 

   проводити й  оформлювати лабораторні  роботи,

   самостійно  працювати з  профільною  літературою,

   складати  конспекти  лекцій,  писати реферативні  роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни (поняття), які  повинні  засвоїти  учні:

 

Терморегуляція

Гломерулонефрит

Пієлонефрит

Епідерміс

Гормони

Гуморальна регуляція

Акомодація

Нейрони

Рефлекторна дуга

Гіпоталамус

Аналізатори

Кришталик

Електроенцефалограма

Інстинкт

Догматичне навчання

Ретикулярна формація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА
Перелік  рекомендованої літератури для керівників


1. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я  / М. М. Амосов. / – Київ : Здоров’я, 2000. –с. 186

2. Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко / Киев: Здоров’я, 2005. – с. 48

3. Батова Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі / Г. Д. Батова / Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал.-Харьков, 2011. -N12. -  С. 26-27

4. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояний / Ю.П. Бутылин, В.Ю. Бутылин., Д. Ю. Бутылин / − К.: Новый друк − 2003. −  с. 528

5. Вознюк В.П. Гусєва С.А., Болезни системи крови / В.П. Вознюк, С.А. Гусєва./ Справочник. 2-е изд. − К., 2004. −  с. 488

6. Глушко Л.В - Внутрішні хвороби в 2-х т. /За ред. проф. Л.В. Глушка/ Ів-Франківськ, 2004. с56.

7. Даценко I. I. Профілактична медицина: загальна гігієна з основами екології: підруч. для студент мед. ВНЗ / I. I. Даценко, Р. Д. Габович. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Здоров’я, 2004. –с. 788

8. Коденко Я. В. Основи медичних знань: навч. посіб. / Я. В. Коденко. – Київ: Арт-Освіта, 2004. –с. 157

9. Крок М. Сестринська справа. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології  /М.  К Крок/  Здоров’я 2009-2010 рік  –с. 234

10. Коцюба Н. Здоров"я і харчування. Традиції харчування: (урок з «Основ здоров"я», 3 клас)/ Н. Коцюба //Початкова школа: Науково - методичний.- Киiв: «Преса України», 2009. – №10. –  С. 50 – 51.

11. Кульганик Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам: (творчий інтегрований урок з «Основ здоров'я», 3 клас)/ Г. Кульганик /Початкова школа: Науково - методичний .-Киiв: «Преса України», 2009. -№12. -  С. 23 - 28

 

 

12. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: навч. посіб. /О. Д. Мойсак – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ: Арістей, 2004. –с. 591

13. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: навч. посіб. /О. Д. Мойсак. – Вид. 3-є. – Київ : Арістей, 2006. –с.587

14. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : навч. посіб. /О. Д. Мойсак. – Вид. 5-те, випр. та допов. – Київ : Арістей, 2008. –с. 615

15. Муравов Н. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта/ Н. В. Муравов/. – Киев : Здоров’я, 1989. –с. 272

16. Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Анкін Л. М. та ін. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / Москаленко В.Ф., Рощін Г.Г., Л. М. Анкін/ - Київ, 2001 .- с.111

17. І. І. Тітова. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах– /за ред. І. І. Тітова/ Вінниця: Нова Книга, 2012. –с . 344

18.  Чуприна О. В. Основи медичних знань: / О. В. Чуприна / Підручник.—К.:, 2006. с.43

 

Перелік  рекомендованих джерел  для  учнів

 

1. І.П. Аносов, В.Х.Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни:  /І.П. Аносов, В.Х.Хоматов, Н.Г. Сидоряк, Т.І. Станішевська, Л.В. Антоновська/ підручник– Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. –с. 433

2. Батова Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі/ Г. Д. Батова //Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал.-Харьков, 2011. -N12. -  С. 26-27

3. Грин Н.  Биология. – М., 2002, с. 54

4. Даценко, М.Б. Шагедин, Ю.І.. Гігієна дітей та підлітків: / М.Б. Даценко, Ю.І. Шагедин, / Підручник – К.: Медицина, 2006. – 350 с

5.  Дроб"язко Н. Курити чи бути здоровими?/ Н. Дроб"язко //Позакласний час: На допомогу вчителю.-Киiв, 2011. -N10. -  С. 25-40

6. Коцюба Н. Здоров"я і харчування. Традиції харчування: (урок з «Основ здоров"я», 3 клас)/ Н. Коцюба //Початкова школа: Науково - методичний .-Киiв: «Преса України», 2009. - №10. -  С. 50 – 51

7. Кульганик Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам : (творчий інтегрований урок з «Основ здоров'я», 3 клас)/ Г. Кульганик //Початкова школа: Науково - методичний .- Киiв: «Преса України», 2009. -№12. -  С. 23 – 28

8. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : навч. посіб. /

О. Д. Мойсак – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ : Арістей, 2004. –с. 591

9. Муравов Н. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта

/ Н. В. Муравов/ – Киев : Здоров’я, 1989. – с. 272

10. Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза/ – Київ: Здоров’я,1991.– 254

11. Нагорна А. М. Здоров’я: фундаментальні та прикладні аспекти: монографія / А. М. Нагорна. – Донецьк: Норд-Прес, 2006. –с. 336

12. Рябуха О. Основи медичних знань: навч. посіб. / Ольга Рябуха. – Львів: ЛДУФК, 2013. –с. 256

13. Паффенбергер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С Паффенбергер., Э. Ольсен/  – Киев: Олимпийская литература, 2000 – с. 320

14. Присяжнюк М. С. Біологія людини 9 клас – К.: Фенікс, 2000, с.18

15. Шаніна Н.О. Калейдоскоп здоров’я /Н.О. Шаніна/ /Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал - Харьков, 2011. - N10. -  С. 26-28

16. Яремко С. О. Фізіологічні проблеми діагностики р1вня соматичного здоров’я / С. О. Яремко, Л. С. Вовканич/ – Львів : Сполом, 2009 – с. 76

 Використання  лабораторного  обладнання (приладдя)  на  заняттях  у  гуртку «Юний медик».

 

На занятті у гуртку «Юні медики» застосовується програмно-методичний комплекс «Віртуальна лабораторія – «Біологія людини 8-9 клас» з використанням всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямованих на розвиток розумових здібностей та пізнавальної активності учнів. Програмно-методичний комплекс має змістову частину та конструктор уроків, що дозволяє керівнику гуртків спиратись на певні алгоритми елементів віртуального уроку або повністю моделювати заняття у віртуальному просторі. Практика використання програм показує, що найбільш ефективними у двохгодинному занятті є інтегральне монтування їх елементів в якості фрагментів заняття поєднуючи їх з практичною роботою.

На занятті доцільно використовувати ілюстративний матеріал – таблиці, слайди, рентгенограми, транспортні засоби, перев’язувальний матеріал і т.д.

Гуртківці на муляжах, таблицях мають засвоїти будову грудної клітки, паренхіми легень, бронхіального дерева, будову опорно-рухової, серцево-судинної системи. Вміти пояснювати фізіологічні процеси ендокринної системи.

У процесі вивчення та засвоєння знань на гуртку «Юні медики» можна використовувати такі прилади:

Лупа -- найпростіший оптичний збільшуваний прилад, який використовують для вивчення дрібних організмів або їхніх частин під час проведення самостійних і лабораторних робіт. Розрізняють лупи шкільні, екскурсійні та препарувальні.

Можна  використовувати різні мікроскопи.  Найпоширенішою є модель НМ-301. Цей мікроскоп має рухомий предметний столик і нерухомий тубус; об'єктиви розміщені на револьверній головці, яка повертається й дає змогу швидко й легко замінювати їх; частина деталей (об'єктиви, тримач дзеркала, затискачі для фіксації мікропрепаратів) незнімні. Мікроскоп НМ-301 за різних поєднань об'єктивів та окулярів забезпечує 56--300-разове збільшення.

Для ефективного проведення лабораторних робіт із біології та на  занятті  у  гуртку можна використовувати сучасні цифрові мікроскопи. Найпростішим серед них є мікроскоп Іntel Pley QX3 (забезпечує 10-, 60-, 200-разове збільшення). Він дає змогу:

- вивчати досліджуваний об'єкт не одному учневі, а групі водночас, оскільки інформацію можна виводити на монітор комп'ютера;

- використовувати зображення об'єктів як демонстраційні таблиці під час вивчення нового матеріалу або його закріплення;

-  вивчати об'єкт у динаміці;

- створювати презентаційні відеоматеріали з теми, що вивчається.