Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Експеримент > Програма реалізації

 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              Наказ Міністерства освіти

                                              і наукиУкраїни

                                _______________ __________

 

 

Програма

дослідно-експериментальної роботи

«Екологізація позашкільної діяльності учнівської молоді

у взаємодії позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду»

 на базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Херсонської обласної ради та об’єктів природно-заповідного фонду Херсонщини

на 2014- 2018 роки

1

 

 №

Зміст роботи

Термін

виконання

Очікувані результати

 

І. Організаційно-підготовчий етап

(березень 2014р. – травень 2015р.):

 

1.

Встановлення комунікативних зв’язків між учасниками  дослідно-експериментальної роботи: конкретизація завдань, відносно мети, обговорення вимог до виконання завдання та можливих критеріїв оцінки результатів.

 

Березень

2014 р.

Готовність учасників до роботи в умовах експерименту.

2.

Стратегічне планування методичної і навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи і результатів діагностики.

 

Березень

2014 р.

Плани роботи

3.

 

 

Проведення педагогічної ради за темою “Основні завдання діяльності комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради на І етапі дослідно-експериментальної роботи”.

Травень 2014 р.

План, протокол проведення педагогічної ради.

4

Розробка нормативного забезпечення дослідно-експериментальної роботи; визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту:

 підписання договорів про співпрацю педагогічного колективу позашкільного навчального закладу з науковими установами та установами природно-заповідного фонду Херсонської області.

 

Травень - червень

2014 р.

Створення бази нормативного забезпечення експерименту.

 

 

 

 

Налагодження співпраці щодо вирішення завдань експерименту.

5.

Створення на офіційному сайті комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради тематичного розділу, з метою забезпечення доступності інструктивно-методичних матеріалів всім учасникам виконання проекту.

 

Червень 2014 р.

Забезпечення доступності інструктивно-методичних матеріалів

6.

Методична робота з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

 

Вересень - 

2014 р. Травень 2015 р.

Аналітичні матеріали. 

7.

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.

 

Травень 2014 р.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

8.

Підведення підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

Травень 2025 р.

Звіт

 

ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(червень 2015 р. - грудень 2016 р.)

1.

 

Визначення педагогічним колективом теоретико-концептуальних засад екологічного виховання ресурсами ПЗФ.

Січень

2015 р. – серпень

2016 р.

Готовність педагогічного колективу до вирішення завдань експерименту.

2.

Уточнення сутності поняття екологізації, екологічного світогляду як результату процесу екологізації дослідної діяльності учнівської молоді, визначити компоненти, критерії, показники сформованості заданої якості.

 

Січень-травень

2015 р.

Визначення та структура ключових понять.

3.

Визначення організаційно-педагогічних умов  формування екологічної свідомості, як результату екологізації позашкільної діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів ПЗФ.

 

Грудень 2015 р. – квітень

2016 р.

Організаційно-педагогічні умови екологізації позашкільної діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду.

4.

Відбір діагностичних методик дослідження.

 

Квітень – грудень 2016 р.

Діагностичний інструментарій дослідження.

5.

Підготовка та проведення розширеної педагогічної ради “Основні завдання та зміст екологізації позашкільної  діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду”.

 

Вересень 2016 р.

Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи.

6.

Підведення підсумків ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи

Грудень 2016 р.

Звіт

 

ІІІ. Формувальний етап

(січень 2017 р. –  травень 2018 р.)

 

1.

Визначення рівня сформованості екологічної свідомості вихованців позашкільного навчального закладу на початку формувального етапу експерименту.

 

Січень 2017 р.

Аналітичні матеріали.

2.

Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності екологізації позашкільної  діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Січень 2017 р. – травень

2018 р.

Визначення  організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності екологізації позашкільної діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду.

 

3.

Впровадження змісту, форм і  методів проведення фронтальної, групової та індивідуальної пошуково-дослідницькою роботи юннатів на заповідних територіях.

 

Січень 2017 р. – травень

2018 р.

Аналітичні матеріали.

4.

Проведення Всеукраїнського польового збору команд юних екологів на базі Національного природного парку «Олешківські піски».

 

Травень 2017 р.

Програма збору, науково-методичні матеріали.

5.

Визначення рівня сформованості екологічної свідомості вихованців позашкільного навчального закладу в кінці формувального етапу експерименту.

 

Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

Січень-травень 2018 р.

 

Травень 2018 р.

Аналітичні матеріали.

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

ІV. Узагальнювальний етап

(червень 2018 р.–  грудень 2018 р.):

1.

Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості екологічної свідомості ресурсами ПЗФ згідно з визначеними критеріями та показниками.

 

Червень

2018 р.

Аналітичні матеріали.

2.

Порівняння результатів діагностичного і контрольно-узагальнювального етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями.

Вересень 2018 р.

Аналітичні висновки про результативність розроблених методів екологізації позашкільної діяльності учнівської молоді у співпраці позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду.

3.

Розробленняпрограми гуртка «Дослідники заповідних стежок»; науково-методичного посібника «Екологізація позашкільної діяльності учнівської молоді у ввзаємодії позашкільного навчального закладу і об’єктів природно-заповідного фонду»; робочих зошитів-путівників для учасників екологічних експедицій: «Унікальний світ Асканії-Нова», «Унікальний світ Чорноморського біосферного заповідника», «Унікальний світ Олешківських пісків»; фотовиставки «Заповідний світ Херсонщини в об’єктиві юнната».

Січень – грудень

2018 р.

Відредаговане науково-методичне та програмне забезпечення експерименту: програма гуртка, науково-методичний посібник, робочі зошити-путівники.

 

4.

Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на  всеукраїнських конференціях, семінарах, виставках.

травень – грудень

2018 р.

Презентаційні матеріали.

5.

Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Екологізація натуралістичної освіти учнівської молоді на базі об’єктів природно-заповідного фонду Херсонщини».

 

Жовтень 2018 р.

Програма семінару, науково-методичні матеріали.

7.

Підведення підсумків про завершення дослідно-експериментальної роботи.

Грудень 2018 р.

Звіт

 

 

 

 

Науковийкерівник                                                                                                                                                Н.А Пустовіт

 

Директор                                                                                                                                                                 Г.В. Палічева

 

Координатор                                                                                                                                                           Л.М.Павлова