Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...
Експеримент > Науково-методична література
Школа екологічного вчинку

Школа екологічного вчинку: [навчальний посібник] / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с.

Навчальний посібник містить інформацію та розробки завдань для самостійного опрацювання. Спрямовані на мотивування екологічної поведінки учнів. Враховано психологічні механізми самовиховання особистості.
Призначений для учнів основної школи.

Школа екологічного вчинку, рекомендації

Школа екологічного вчинку: [методичні рекомендації] / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 36 с.

Методичні рекомендації складають єдиний комплекс з навчальним посібником «Школа екологічного вчинку». Розкривають теоретичні засади розуміння як одиниці поведінки, типів екологічних вчинків, значення і сутність виховних орієнтирів у формуванні культури екологічної поведінки; характеризують триетапну технологію та відповідні діагностичні методики.
Для вчителів, класних керівників.

Формування культури екологічної поведінки

Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : [методичний посібник] / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова, Ю.В. Солобай, Г.П. Тарасюк, Є.В. Копилець – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с.

У посібнику обгрунтовано сутність культури екологічної поведінки учнів основної школи, чинники, що впливають на її формування. Представлено технології формування культури екологічної поведінки школярів. Структура та зміст відповідають навчальним програмам „Культура екологічної поведінки” для 8 (9) класів, „Сучасні екологічні проблеми” для 8 (9) класів.
Призначений для вчителів, класних керівників.

Формування екологічно доцільної поведінки

Формування екологічно доцільної поведінки школярів: [наук.–метод. посібник] / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с.

У науково-методичному посібнику «Формування екологічно доцільної поведінки школярів» представлено результати теоретичного й експериментального дослідження. Він має на меті сприяти формуванню у школярів підліткового та юнацького віку непрагматичної мотивації, практичних вмінь і навичок ощадливого ресурсоспоживання у повсякденному житті. У посібнику розкрито поняття «екологічно доцільна поведінка», типи, загальні принципи її формування, обґрунтовано зміст відповідного навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей впливу сукупності зовнішніх чинників міського середовища на формування екологічної поведінки школярів, визначено специфіку буденної свідомості як регулятора поведінки школярів щодо довкілля. Окремий розділ присвячено закономірностям процесу самовиховання у формуванні екологічно доцільної поведінки школярів-підлітків і старшокласників.
Посібник призначений для вчителів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ.

Екологічний календар

Санковська І.М. Екологічний календар : метод. посіб. для вчителів та класних керівників / Санковська І.М. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с.
  
Цей методичний посібник містить матеріали, які сприятимуть формуванню засад екологічно мислення, вихованню в учнів цінностей та нової моделі поведінки у школі, вдома та у суспільстві.
Видання складається із вступу й 3 розділів: загальних рекомендацій щодо роботи із 7 групами екологічних дат календарного року, інформації і методичних рекомендацій щодо провідної дати місяця та практичних розробок заходів. Кожна календарна дата забезпечена довідково - інформаційною складовою. Серед дат місяця обрана одна провідна, до якої розроблено захід і методичні рекомендації з його проведення.
Методичний посібник призначений для методистів, вчителів, керівників гуртків, студентів ВНЗ і широкого кола читачів, які цікавляться питаннями екологічного виховання учнівської молоді.