Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...

Станція юних натуралістів
Новокаховської міської ради


Семінар керівників гуртків

Портфоліо в позашкільному навчальному закладі

м. Нова Каховка

Семінар «Портфоліо в позашкільному навчальному закладі»
Мета: сприяння розвитку в педагогів системного бачення ролі порт фоліо в навчально-виховному процесі, забезпечення підготовки керівників гуртків до запровадження технології портфоліо у своїй діяльності.
Завдання:
• Ознайомлення педагогів із теоретико-технологічними розробками з даної проблеми;
• Обґрунтування ролі портфоліо в підвищенні якості освіти в закладі;
• Організація обміну досвідом серед учасників з питань розробки і впровадження технології портфоліо;
• Формування в учасників навичок із розробки  портфоліо, плану дій з провадження порт фоліо в позашкільному навчальному закладі.
Категорія учасників: директор СЮН – Петрова Н. Р., методист – Голованова Р. Я., культорг – Випирайло Н. О., керівники гуртків.
Кількість учасників: 7.

 

 

 

 

 

 

План проведення
Семінару  «Портфоліо в позашкільному навчальному закладі»
Місце проведення: Станція юних натуралістів Новокаховської міської ради
                                                                          Початок роботи 10.00
                         Закінчення роботи 10.55

№ час                          Тема питання ПІБ педпрацівника

5 хв.

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ:
Презентація програми

Директор СЮН
Петрова Н. Р.,
Методист СЮН Голованова Р. Я.
5 хв. Тема та мета семінару Методист СЮН –
Голованова Р. Я.
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.


5 хв. Психолого – педагогічний супровід входження в тему семінару,  вправа  «Очікування». Голованова Р. Я. – методист СЮН
10 хв. Висвітленя змісту та значення термінів «портфоліо», «види портфоліо», «презентація портфоліо». Вправа «Гірський хребет» Голованова Р. Я. – методист СЮН


10 хв.  Вправа «Структура та зміст порт фоліо педагога» (робота в групах). Голованова Р. Я. – методист СЮН

2.  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
10 хв. Досвід роботи Станції юних натуралістів  «Оформлення портфоліо». Петрова Н. Р. – директор СЮН
  5 хв. Перегляд портфоліо керівника гуртка СЮН. Беленко К. В. – культорг СЮН
3.  ПІДСУМКИ СЕМІНАРУ
5 хв.  (рефлексія) Голованова Р. Я. – методист СЮН

 


Пошук нових навчальних технологій продовжує непокоїти педагогів позашкільних навчальних закладів. У час, коли в освіті робиться наголос на особистісно-орієнтоване навчання, актуальною темою стає впровадження технології портфоліо в освітні заклади. Технологія портфоліо є необхідною для позашкілля, оскільки в цієї освітньої галузі навчання без оцінок. Діти приходять до позашкільного навчального закладу з різними талантами, задатками, здібностями, як оцінити те, чого вони навчилися?! Як впливає педагог на розвиток вихованця?
Визначення очікувань керівників гуртків.
Вправа: «Очікування». Обладнання: плакат, два блоки стікерів різних кольорів.
Хід проведення: методист роздає всім учасникам по два стікери різного кольору та коментує плакат, прикріплений на дошку. Він пояснює керівникам гуртків, що їм потрібно на стікерах одного кольору записати всі відповіді на перше запитання плакату,  а потім на стікерах іншого кольору відповісти на друге запитання. Після цього методист запрошує учасників прокоментувати свої відповіді. Коли всі учасники висловляться, методист пропонує їм прикріпити стікери у відповідній колонці плакату. Над другим запитанням методист пише червоним маркером «очікування» й проводить обговорення вправи.
Запитання для обговорення:
• Про що свідчать наші очікування?
• Чому так важливо на початку роботи їх визначати?
• Чому саме така форма визначення очікувань була вам запропонована?
Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести», «лист», «сторінка», «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської — «папка з документами», «папка спеціаліста». У сучасній літературі можна зустріти термін «портфель педагога», що є синонімом поняття «портфоліо».
У роботах сучасних науковців ми зустрічаємо дуже багато тлумачень поняття «портфоліо».
Портфоліо — це спосіб фіксації, накопичення та оцінки творчих досягнень педагога; комплект документів, що регламентує його діяльність та формує рефлексію власної діяльності.
Портфоліо — набір матеріалів, які демонструють уміння вчителя (вихователя) вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію і тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму педагога.
Портфоліо педагога — індивідуальна папка, у якій зафіксовані його особисті професійні досягнення в освітньо-виховній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів (вихованців), вклад педагога у розвиток системи освіти України за певний період часу (зазвичай за останні три роки).
Види і принципи формування портфоліо
Принципи формування портфоліо:
відкритість (інформація доступна усім учасникам освітнього процесу);
багатоаспектність (оцінювання не лише знань учнів, але й умінь застосовувати їх на практиці, соціальний досвід, відстеження динаміки особистого розвитку учня);
змістовність оцінювання (оцінюють не лише кількісні показники, але й процес навчання);
гуманістична спрямованість (урахування індивідуальних здібностей кожного учня);
варіативність (урахування індивідуальних цілей, потреб та інтересів учнів);
дух змагання.
Основний зміст портфоліо полягає в тому, щоб показати все, на що здатна людина на практиці. Портфоліо — це спланована заздалегідь, індивідуальна добірка особистих досягнень, досьє людини, самопрезентація.
Залежно від призначення, існують різні види портфоліо:
портфоліо досягнень (найбільший акцент зроблено на документи, що підтверджують успіхи в діяльності);
тематичне портфоліо (найбільший акцент зроблено на виконанні творчих робіт в одній або декількох сферах діяльності);
презентаційне портфоліо (створюється для презентацій у разі працевлаштування, вступу до   навчального закладу);
комплексний портфоліо (містить елементи перелічених вище портфоліо);
Завдання портфоліо
Портфоліо дозволяє вирішувати важливі педагогічні завдання:
відстежити індивідуальний прогрес дитини, якого вона досягла в навчанні за відсутності безпосереднього порівняння з досягненнями інших учнів;
стимулювати навчальну мотивацію учнів;
виявляти інтереси, нахили, пов’язані із вибором профілю навчання;
створити ситуацію успіху для кожного вихованця, підвищити самооцінку та впевненість у собі;
максимально розкрити індивідуальні здібності кожної дитини, створити умови для її самореалізації;
формувати установку на творчу діяльність, розвивати мотивацію подальшого творчого росту;
формувати життєві ідеали, стимулювати прагнення до самовдосконалення.
Вправа «Гірський хребет»
Мета: сприяти створенню позитивної атмосфери в групі.
Обладнання: шматок мотузки, покладений на підлогу (умовний гірський хребет).
Хід проведення: методист пояснює, що раптом усі учасники  опинилися в горах і стоять на вузенькому хребті.
Спочатку всі учасники шикуються в шеренгу в довільному порядку. Потім методист просить їх вишикуватися в одну лінію за іменами від А до Я, потім вишикуватися за датами свого народження від 1 січня до 31 грудня, за місяцями народження від січня до грудня. Пересуватися треба так, щоб «утриматися»  на гребні хребта, не «звалитися в прірву». Розмовляти не варто – все одно нічого не буде чутно крізь вітер на такій висоті.
Портфоліо належить до категорії автентичних індивідуалізованих оцінок. Основна мета автентичного оцінювання — допомогти особистості навчитися аналізувати власну діяльність, зіставляти її із загальноприйнятими стандартами, переглядати, удосконалювати, виявляти ініціативу, що сприятиме розвитку. Таким чином, завдяки портфоліо людина здійснює своєрідну інвентаризацію власних результатів, це дає їй змогу побачити загальну картину навчальної успішності з обраного профілю й особистісного розвитку. Це — індивідуальний портфель освітніх досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості, групи, гуртка, закладу.
Особливості розробки портфоліо гуртка
Під час розробки портфоліо гуртка необхідно поставити за мету — створити атмосферу відкритості, спільності і підтримки усіх учасників освітнього процесу. Розгляньмо приклади.
Так перший, вступний розділ, — «Ласкаво просимо!» — повинен містити загальну інформацію про гурток:
назву,
малюнки або фотографії тематичних куточків,
вік дітей,
розповідь про педагога,
девіз.
Другий обов’язковий розділ «Давайте познайомимося» представляє фотопортрет всієї групи. Його також можна оформити у вигляді дитячих малюнків або загального колажу.
Два наступних розділи «Наші дівчатка» і «Наші хлопчики» містять окремі описи дівчаток і хлопчиків гуртка. Указують їхні імена, захоплення, улюблені заняття та інше.
Зміст розділів «Наші успіхи та досягнення» і «Наші мрії» зрозуміло з назви.
Можна розширити запропоновану структуру додатковими розділами, наприклад, «Наші свята», «Ким я буду, коли виросту», «Ми артисти» тощо.
Вправа «Структура та зміст портфоліо педагога»
Мета: розробити структуру та зміст порт фоліо педагога.
Обладнання: аркуші, маркери.
Хід проведення: об’єднання учасників у 4 групи (за назвами видів транспорту)  і пропонує групам розробити рубрики для розділів порт фоліо педагога:
Перша група – розділ 1. Загальні відомості про педагога.
Друга група – розділ 2. Результати педагогічної діяльності.
Третя група – розділ 3. Науково-методична діяльність педагога.
Четверта група – розділ 4. Педагогічні технології педагога.
Після завершення роботи відбувається презентація напрацювань груп у великому колі.
Запитання для обговорення:
• 3 якою метою ви виконували цю вправу?
Портфоліо педагога може мати наступну структуру:
загальні відомості(анкетні відомості, звання та нагороди, відомості про підвищення кваліфікації, результати атестації);
результати педагогічної діяльності(матеріали, які  свідчать про динаміку педагогічної діяльності);
навчальні програми творчих об’єднань (однопрофільні, комплексні, модульні, інтегровані, авторські тощо);
анотація власного досвіду роботи, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість;
розробка занять гуртка;
результати участі вихованців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках;
проектні, творчі, дослідницькі роботи учнів;
інформація про організацію виховної діяльності з учнями, організацію учнівського самоврядування;
результати моніторингу про якість навчально-виховного процесу в творчому об’єднанні;
матеріали роботи з батьками вихованців;
відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що висвітлюють творчі здобутки педагогів.

 

 

 

 

 

 

 


Виступ директора СЮН «Оформлення порт фоліо керівників гуртків»

Насамперед у закладі потрібно створити положення про портфоліо педагога.
Портфоліо педагога закладу позашкільної освіти запроваджується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності педагогів, популяризації індивідуальних професійних досягнень і результатів їх роботи, підвищення професійної компетентності педагогів.
Моніторинг професійної діяльності педагогів за допомогою портфоліо дозволить адміністрації:
здійснювати неперервну діагностику рівня педагогічної компетентності і результатів діяльності педагогів;
сприяти розвитку професійної кар’єри педагогів;
розвивати навички і вміння проектування програм особистісного і професійного росту педагогів;
підготувати педагога до атестації.
Таке зібрання досягнень надасть педагогові можливість якнайкраще представити свою майстерність, показати загалу те, що вважає найголовнішим, а крім того:
реально оцінити і представити результати своєї діяльності;
побачити свої резерви, визначити ресурси для розвитку професійної компетентності;
мати стимул до самовдосконалення;
освоїти технологію роботи з портфоліо (для допомоги учням у створенні їхніх портфоліо).
Портфоліо педагога зручно оформити як папку-накопичувач з файлами згідно з визначеною в закладі структурою. Педагог має право включати в папку додаткові розділи, рубрики, матеріали, елементи оформлення, які підкреслюють його індивідуальність, педагогічний почерк.
Розділ "Науково-методична діяльність" містить методичні матеріали, що свідчать про роботу педагога щодо розвитку професійної компетентності:
власні методичні розробки, рекомендації, науково-методичні посібники тощо;
публікації у фахових виданнях;
творчі роботи на курсах підвищення кваліфікації;
матеріали виступів на педагогічних радах, семінарах;
інформація про участь у роботі конференцій, семінарів, майстер-класів, творчих груп; методичних об’єднань закладу, району, міста, регіону;
результати участі у професійних і творчих конкурсах;
інформація про участь в експертній роботі;
матеріали про організацію самоосвітньої роботи;
матеріали дослідницької роботи.
У портфоліо також можуть бути представлено фото-, відеоматеріали про творчі здобутки педагога та його вихованців.

Презентацію портфоліо проводять публічно на засіданні творчої групи, методичного об’єднання, педагогічної ради. Презентація може проходити в формі виставки навчально-методичних матеріалів, пристендової доповіді з використанням мультимедійних технологій. Основна мета презентації — за короткий час представити результати виконаної роботи за певний період часу.
Положення про портфоліо вихованців центру позашкільної роботи
1. Загальні положення
Одним із перспективних напрямів реалізації компетентнісно спрямованого підходу до змісту позашкільної освіти є впровадження технології портфоліо.
1.1. Портфоліо (портрет досягнень) дає змогу врахувати результати, здобуті вихованцем в різних видах діяльності — навчальній, творчій, соціальній, комунікативній. Портфоліо дає можливість кожному учневі показати все, на що він здатний, створити для нього «стимул зростання», сформувати особистісну траєкторію освіти, продемонструвати його здатність практично застосувати набуті знання та вміння.
1.2. Портфоліо є формою автентичного оцінювання освітніх результатів за продуктом, який створено вихованцем у процесі навчання, творчої, соціальної та інших видів діяльності.
1.3. Портфоліо є перспективною формою представлення досягнень кожного вихованця, що відповідає завданням до профільної підготовки і в подальшому профільного навчання в загально освітньому навчальному закладі.
1.4. Портфоліо допомагає вирішувати наступні педагогічні завдання:
підвищувати та стимулювати навчальну мотивацію вихованців;
підтримувати їхню активність та самостійність, розширювати можливості навчання та самонавчання. виховання та самовиховання;
розвивати навички рефлексивної та ціннісної діяльності учнів;
формувати вміння вчитися — ставити цілі, планувати. організовувати власну навчальну діяльні
2. Зміст та структура портфоліо
2.1. Структура портфоліо вихованця Центру позашкільної роботи передбачає наявність у ньому титульного листа і п’яти  розділів.
Титульний лис
Розділ 1. Мій портрет
Розділ містить матеріали, які розповідають про автора портфоліо: автобіографію, резюме, цілі, результати самоаналізу, результати діагностики тощо.
Розділ 2. Документи
Розділ містить дипломи, грамоти, подяки за участь у конкурсах різного рівня, виставках творчих робіт, турнірах, роботі МАН, сертифікати про проходження курсів, програм.
Розділ 3. Роботи
Розділ містить комплект різних творчих, дослідницьких, проектних робіт учня; інформацію про участь у наукових конференціях, виставках, олімпіадах, семінарах, круглих столах, форумах; звіт про проходження соціальної практики тощо.

Розділ 4. Відгуки
Розділ може містити: висновки про якість виконаних робіт, рецензії, відгуки, резюме з оцінкою власних навчальних, творчих досягнень, рекомендаційні листи від батьків, педагогів, партнерів.
Розділ 5. Скарбничка
До розділу слід добирати пам’ятки, інструкції, корисну інформація (наприклад, як правильно скласти резюме, рекомендації для написання автобіографії; рекомендації щодо написання науково-дослідницької роботи, реферату; інформація про інтернет-сайти для учнів тощо).
Кількість розділів і рубрик в них, а також їхня тематика визначаються в кожному конкретному випадку. Кожний елемент портфоліо має бути датований, щоб відстежити динаміку прогресу учня.
Своє портфоліо презентує культорг СЮН – Беленко К. В. Портфоліо являє собою презентацію в електронному вигляді.

ПІДСУМКИ СЕМІНАРУ
“Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити” .
К. Ушинський
Тому наша мета постійно вдосконалюватися, щоб своїм досвідом ділитися з вихованцями.
(Звучить музика).