Новини
19.04.2022
Підведені підсумки обласної акції "Допоможемо зимуючим птахам 2022" З підсумковим наказом можна ознайомитися за посиланням:   https://junnat.kherson.ua/opomozhemo-zimuyuchim-ptaham-2022.htm
15.03.2022
Нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ...

Станція юних натуралістів
Новокаховської міської ради

 

Використання природотерапії як технології корекції здоров’я вихованців гуртків СЮН

Методист СЮН
Голованова Р. Я.
м. Нова Каховка
СВІТ ПРИРОДИ У СВІТІ ГРИ
Основи організації ігрового світу
Цілі і завдання:
Мета перша: формування гуманного відношення вихованців гуртків до світу природи.
Відповідні завдання:
       - корекція антропоцентричного прагматичного відношення до світу природи;
       - корекція цілей взаємодії дітей зі світом природи;
       - навчання умінням і навичкам такої взаємодії;
       - розвиток можливостей різнобічного сприйняття  світу природи.
Мета друга: формування нового екологічного мислення, яке може синтезувати наукове знання та етичне ставлення до навколишнього середовища.
Завдання:
- сприяння впровадженню в навчально-виховний процес новітніх здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання;
- впровадження домінуючої технології природотерапії – відновлення здоров’я через спілкування з природою, яка полягає не тільки в значному поліпшенні фізичного та психічного стану вихованців, але й у підвищенні інтелектуальних здібностей дитини;
- природа повинна стати не лише об’єктом вивчення, задоволення потреб, а й посісти виняткове місце у системі цінностей гуртківців, водночас здійснювати терапевтичний вплив на дитину.
Мета третя: забезпечення  саморозвитку і особового зростання вихованців.
Завдання:
       - зміцнення  самооцінки гуртківців, усвідомлення ними своїх особових особливостей і творчих можливостей;
       - розвиток уявлень про себе як про партнера міжособистісної взаємодії;
       - формування партнерського стилю міжособистісної взаємодії.
Методи організації екологічних ігор
У організації пропонованих нами екологічних ігор можна виділити три групи методів, пов'язаних з розвитком : 1) екологічних представлень, 2) відношення до світу природи, 3) індивідуальних способів взаємодії з природою.
У основі кожної групи методів лежить той або інший методичний принцип, який регулює конструювання і їх використання.
Методи розвитку екологічних представлень:
У основі конструювання цієї групи методів закладений принцип формування  зображення подумки. Цей принцип обумовлює використання в педагогічному процесі таких методів, які формують систему екологічних представлень учасників як на основі наукової інформації, так і на основі витворів мистецтва, аналізу лінгвістичного матеріалу, різних філософських теорій і тому подібне.
Уявлення юннатів про світ природи повинні не лише будуватися на основі експериментально-логічної діяльності, але і спиратися на образи світу природи, що виникають внаслідок його емоційно-естетичного освоєння, філософського осмислення.
Метод екологічної лабілізації (від латів. labilis - нестійкий) полягає в цілеспрямованій педагогічній дії на учасників, в результаті якої у них виникає психологічний дискомфорт, обумовлений розумінням неефективності стратегій екологічної діяльності, що склалися (традиційних), що відкрилося.
Метод екологічних асоціацій (від латів. associatio - з'єднання) полягає в педагогічній актуалізації асоціативних зв'язків між різними образами в контексті поставленої перед учасниками проблеми. Метод асоціацій спрямований на збагачення і поглиблення представлень гуртківців про світ природи.
Прикладами використання методу асоціацій в розвитку екологічних представлень можуть служити: екологічна "піраміда", "ланцюги" живлення, "танці" бджіл і так далі. Метод асоціацій часто використовується для встановлення певної аналогії між якими-небудь природними проявами природних істот і відповідними проявами людини.
Метод художньої репрезентації природних об'єктів (від франц. representation - представництво) полягає в розвитку відтворення подумки природних об'єктів засобами мистецтва.
Згідно з цим методом екологічні представлення вихованців слід розвивати не лише на основі інформації наукового характеру, але і великою мірою на основі літературних творів, образотворчого мистецтва, музики. Особливо важливо, що таке представлення не виявляється "сухим", чисто академічним, а стає емоційно забарвленим, стимулює суб'єктивну значущість світу природи для учасників.
Методи розвитку відношення до світу природи:
У основі конструювання цієї групи методів закладений принцип партнерського відношення до рослин і тварин. Цей принцип обумовлює використання в педагогічному процесі таких методів, які сприяють розвитку партнерського, етичного відношення до світу природи.
Метод екологічної ідентифікації (від латів. identificare - ототожнювати) полягає в педагогічній актуалізації постановки юннатів себе на місце тієї або іншої рослини або тварини, занурення себе в ситуацію, обставини, в яких воно знаходиться.
Цей метод стимулює процес психологічного моделювання станів живих істот, сприяє кращому розумінню цих станів, поглиблюючи тим самим уявлення про цих істот. Крім того, метод екологічної ідентифікації актуалізує сприяючу поведінку по відношенню до тварин і рослин.
Метод екологічної эмпатії (від греч. empatheia - співпереживання) полягає в педагогічній актуалізації співпереживання стану природної істоти, а також співчуття йому.
Цей метод стимулює проекцію, тобто перенесення гуртківцями власних станів на інші істоти; переживання тих же станів, які випробовує рослина або тварина, через ототожнення з ним (співпереживання), а також переживання власних емоцій і почуттів з приводу стану живих істот (співчуття).
Метод екологічної рефлексії (від латів. reflexio - звернення назад) полягає в педагогічній актуалізації самоаналізу людиною своїх дій і вчинків, спрямованих на світ природи, з точки зору їх екологічної доцільності.
Цей метод стимулює усвідомлення юннатами того, як їх поведінка могла б "виглядати" з точки зору тих живих істот, "інтереси" яких воно зачіпає. Цей метод має важливе значення в корекції стратегій і створенні мотивації вдосконалення індивідуальних способів взаємодії зі світом природи.
"Голоси парку"
Основні цілі: стимулюванні ідентифікації, розвитку уяви, фантазії, корекції психофізичного здоров'я засобами природотерапії у дітей.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Матеріали і підготовка: листя, сухе гілля.
Процедура. Суть конкурсу полягає у якнайточнішому відтворенні голосів парку (голосом, жестами, мімікою тощо): шелесту листя, голосів птахів, дзюрчання струмка, дзижчання комах, хрускоту сухого гілля. У результаті такої роботи було установлено, що перевтілення в образи земних істот чи об'єкти неживої природи породжує умовне злиття з природою, дає можливість відчути її почуття і потреби, а це в свою чергу сприяє покращенню психоемоційного стану гуртківців.
" Чоловічок з кори"
Основні цілі: розширення досвіду сприйняття світу природи, розвиток уяви.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Матеріали і підготовка: шматочки кори різних дерев, папір, олівці, фарби.
Процедура. Кожному учасникові пропонується досліджувати декілька шматочків кори. Їх можна розглядати, обмацувати, нюхати, лизати, відкушувати, відчути вагу на долоні і так далі.
Після цього у колі кожен розповідає групі про свої відчуття, намагається дати максимум інформації про шматочок кори. На наступному етапі вправи учасникам пропонується уявити, що кожен шматочок кори перетворився на чоловічка. Цих чоловічків, що відповідають "своєму" шматочку кори, треба намалювати. Важливо в малюнку чоловічка відбити свої відчуття, отримані при дослідженні кори. У кінці вправи учасники можуть запропонувати один одному визначити, з якої кори який чоловічок "народився".
"Ательє мод"
Основні цілі: розвиток здатності тонко розуміти, відчувати особливості різних живих істот, розвиток уяви, підвищення значущості відношення до природи, ідентифікація.
Орієнтовний час: 30-40 хвилин.
Матеріали і підготовка : папір, кольорові олівці.
Процедура. Учасникам пропонується вибрати двох тварин (маленький - великий, пухнастий - гладкий, літаючий - що повзає і тому подібне), що максимально розрізняються. Потім необхідно для них розробити (придумати і намалювати) комплекти одягу. Потрібно постаратися, щоб цей одяг підходив до зовнішнього вигляду тварини, підкреслював його достоїнства, відповідав характеру і "духу" тварини, щоб в ній було зручно вести той спосіб життя, який характерний для нього. Вправа закінчується показом мод і обговоренням в колі.
Примітка. У цю вправу можна ввести "мозковий штурм" групи для вироблення загальних критеріїв, по яких слід вести розробку одягу.

"Зоологічний балет"
Основні цілі: ідентифікація з тваринами і рослинами.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Процедура. Учасникам пропонується вибрати собі будь-яку тварину або рослину, потім на 20 хвилин треба стати ним, "перейнявши" його форму, рухи, звички, звуки і тому подібне. Про свій вибір не оголошується. Потрібно повзати, стрибати, "літати", "рости", взаємодіючи при цьому з іншими. Учасників слід орієнтувати на вираження не лише зовнішніх рис, але і "внутрішнього світу" обраної тварини або рослини. При виконанні завдання можна шуміти, активно виражаючи почуття, будь то страх, гнів або любов.
На закінчення учасникам доцільно надати можливість поділитися з групою своїми відчуттями від вправи.
Примітка. Часто трапляється, що декілька учасників вибирають один і той же природний об'єкт. Це абсолютно нормально, ефективність вправи від цього ніскільки не знижується, швидше навпаки: обговорення виходить цікавішим.

 


"Обійми дерево"
Основні цілі: розвиток здатності співпереживати живій істоті, розвиток ідентифікації, стимулювання уяви.
Орієнтовний час: 20 хвилин.
Процедура. Учасники оточують дерево, тримаючись за руки. Стискають круг, притискаються до дерева, міцно його обіймають, щосили намагаються підняти дерево. - У кого більше сил, у нас або у дерева? - Звідки воно бере ці сили?
Тепер можна ніжно обійняти дерево і потертися об нього щокою. - У дерева є м'які ділянки? Закрити очі і погладити кору. Понюхати дерево. – Чи можна розрізняти дерева на дотик із закритими очима?
Учасникам пропонується зображувати різні дерева за допомогою свого тіла, показати, як вони ростуть з маленького сім'я.
Дереву треба дати описове ім'я, як це було прийнято у індійців (наприклад, "добра тіточка, що рятує нас від жари під своєю кроною"). Притиснувшись до дерева вухом, можна послухати його сокровенну таємницю, а потім розповісти свою.
У колі можна обмінятися повідомленнями про те, що кому розповіло дерево. - Що можемо зробити ми для цього дерева?

«Лісовичок із шишок»
Основні цілі: розширення перцептивного досвіду, стимулювання емпатії, ідентифікації, розвиток уяви, позитивний вплив природи на психофізичне здоров'я  юннатів.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Матеріали і підготовка: шишки різних хвойних дерев, вату, клей, жолуді, гілочки дерев, суху траву.
Процедура. Кожній групі пропонувалося розглянути шишки. Їх можна обмацувати, обнюхувати, відламувати, тощо. Після цього потрібно розповісти, якому хвойному дереву належить шишка, на кого або на що вона схожа. Потім учасникам пропонувалася терапевтична хвилинка відпочинку у вигляді "шишкового масажу". Для цього необхідно було взяти шишку в долоню і перекладати її з однієї в іншу; перекочувати між долонями; перекочувати між пальцями однієї руки.
Далі  уявляли, що шишка перетворилася на лісовичка. Кожна група  виготовляла лісовичка і давала йому ім'я; уявляли себе лісовичками і від їх імені розповідали, як їм живеться у лісі, що їх турбує, з яким проханням звернулися б до людей.

       

"Екологічні листи"
Основні цілі: розвиток здатності розуміти живі істоти, стимулювання ідентифікації.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Матеріали і підготовка: папір, ручки.
Процедура. Учасники діляться на пари. Спочатку кожному пропонується вибрати для іншого якусь рослину або тварину, на яку, на думку цього учасника, чимось схожий його партнер.
Потім кожен учасник пише лист (приблизно на одну сторінку) тій тварині або рослині, на яку він схожий, на думку партнера. Після цього лист передається партнерові, і він стає на цей час цією твариною або рослиною. Прочитавши лист, партнер пише від імені тварини або рослини відповідь учасникові, що послав йому цей лист, звертаючись до нього вже як до людини.
"Подарунок на день народження"
Основні цілі: розвиток розуміння інтересів і потреб живих істот, стимулювання уяви і ідентифікації.
Орієнтовний час: 30 хвилин.
Матеріали і підготовка : папір, олівці, ручки.
Процедура. Учасники працюють в парах. Кожен вибирає собі тварину або рослину, роль якої йому належить узяти на себе. Потім учасникам пропонується придумати подарунок на день народження від свого імені (як людину) тій тварині або рослині, яку вибрав партнер. Це можуть бути вірші, малюнки, корисні предмети, їжа і взагалі все що завгодно.
Учасники обмінюються подарунками (чи їх описами), а потім намагаються представити і описати ті емоції, які могла б випробувати тварина або рослина, отримавши такий подарунок.
"Екологічна етика"
Основні цілі: формування екологічності світогляду, розширення стратегій взаємодії зі світом природи, засвоєння способів взаємодії з живими істотами.
Орієнтовний час: 1 година.
Матеріали і підготовка : папір, ручка, тварини, рослини.
Процедура. Консультуючись з ведучим, учасники вибирають рослини або тварин, яких вони тепер або в майбутньому збираються завести у себе удома з урахуванням своїх умов, можливостей і симпатій. Також за допомогою ведучого складається список всього, що їм слід підготувати, перш ніж тваринне або рослина з'явиться в їх будинку. Потім складається етичний кодекс змісту будинку об'єктів живої природи, в якому відбиваються свої зобов'язання, гарантії, очікування і ін. по відношенню до обраної живої істоти.
римітка. Особливо ефективна ця вправа в умовах сімейного тренінгу. В цьому випадку кодекс оформляється у вигляді свого роду "шлюбного контракту". Він підписується з одного боку усіма членами сім'ї, а з іншої - одним з них від імені цієї тварини або рослини. Цей член сім'ї повинен намагатися "відстоювати" інтереси тварини або рослини, а надалі виступати в ролі його "адвоката", що стежить за суворим дотриманням підписаного договору. (Краще всього, якщо цим "адвокатом" буде дитина.) У постійно діючій ігровій групі може бути створена Рада адвокатів, яка регулярно збирається для обговорення і вироблення можливих рішень проблем, що виникають у зв'язку з відстоюванням прав тварин і рослин в їх сім'ях.
      

"Природа в моєму житті"
Основні цілі: формування у учасників представлень один про одного; отримання першого досвіду публічного самоаналізу, який належить використати кожному учасникові упродовж усього ігрового процесу; створення єдиного групового емоційного настрою.
Орієнтовний час: 30-40 хвилин.
Матеріали і підготовка : листок паперу, ручка.
Процедура. Кожному учасникові пропонується написати в стовпчик цифри від 1 до 10 і десять разів письмово закінчити висловлювання "Природа для мене.". ("Природа в моєму житті."). Після того, як учасники напишуть свої висловлювання, їм пропонується розповісти групі про свій досвід спілкування з природою, про свої думки із цього приводу. Строго дотримуватися своїх записів не обов'язково.
Примітка. Можна попросити учасника запропонувати повторити свою розповідь тій людині в групі, хто, на його думку, найуважніше його слухав. Як приклад приведемо думки про природу, записані однією з учасниць :
"Природа в моєму житті - це:
1) джерело натхнення;
2) спосіб насолоди;
3) занурення в гармонію;
4) проведення дозвілля;
5) спосіб самореалізації;
6) сфера мого пізнавального інтересу;
7) стимул для розширення мого кругозору;
8) можливість відновлення душевної рівноваги;
9) предмет моєї турботи;
10) усвідомлення моєї відповідальності перед нею".

"Тотем"
Основні цілі: ідентифікація з природним об'єктом, відчуття своєї включеності у світ природи.
Орієнтовний час: до 1,5 години.
Матеріали і підготовка: папір, ручки, олівці, фарби, біологічні і географічні довідники (словники, енциклопедії).
Процедура. Ведучий розповідає учасникам про індіанські тотеми. Тотем - це природний об'єкт (тварина, рослина, сонячний промінь, хмара, дощова крапля та ін.), який, по легендах індійців, захищає і підтримує людину, стає його другом і покровителем на все життя.
Кожному учасникові пропонується добре подумати і вибрати собі природний тотем. Потім прочитати про нього в довіднику, написати невелику розповідь, намалювати її. Учасники обмінюються оповіданнями про свої тотеми, запам'ятовують тотеми один одного.